PRO WARDS 8/13 Part 09 of 78

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page

[09] Stansted Monfytchet Burnell{es} & Bentfeldburye & Burye lodge p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} in Com{itatu} p{re}d{icto}

Comp{ut}us Ioh{an}nis Miller deput{ati} Thome Iosselyne M{ili}t{is} ball{ij} ib{ide}m p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 09]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 09]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Stansted Monfitchet cu{m} s{uis} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} Essex ann{ualis} val{oris} iiijxx xijli iiijs iijd ob tent' de quo vel de quib{us} & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} penit{us} igno{ratur} & Maner{ijs} de Burnell{es} Bentfeildburye & Burye Lodge cu{m} s{uis} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} valor{is} (blank) tent' ut supra

De quib{us}quid{a}m Maner{io} & ceter{is} p{re}miss{is} cu{m} s{uis} p{er}tin{entijs} p{re}d{ictus} Ioh{ann}es nup{er} Comes Oxon' ante obit{um} s{uum} fuit sei{sa}t{us} inter al{ia} p{ro}ut antea in Comp{ut}o Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Heningh{a}me plen{ius} p{atet}.

Et vlterius p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} quodd{a}m script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & Manu s{ua} p{ro}pria subscr{iptum} dat{um} xijmo die Aprilis anno Regni nup{er} R{egis} H{enrici} viijui p{ro}ut in Considerac{ione} bon{i} s{er}uic{ie} p{er} dil{e}c{t}um s{er}uien{tem} s{uum} Georgiu{m} Browne gen{er}os{um} sibi & pri' s' CH dudu{m} Comiti Oxon' Impens{um} concess{it} eid{e}m Georgio Browne & Wistano Browne filio & hered{i} apparen{ti} d{i}c{t}i Georgij offic{ium} M{agist}ratus ferar{um} p{ar}ci s{ui} de Stansted Monfitchet in Com{itatu} Essex ac Capital' Custod{is} eiusd{e}m p{ar}ci

Et Id{e}m Comes p{er} p{re}d{ictum} script{um} s{uum} concessit eisd{e}m Georgio & Wistano p{ro} considerac{ione} p{re}d{i}c{t}a Herbag{ium} & Pannag{ium} de & in d{i}c{t}o p{ar}co saluo sufficient' p{ro} feris ib{ide}m existen{tibus}

Et insup{er} d{i}c{t}us Comes p{er} d{i}c{tu}m script{um} s{uum} concessit eisd{e}m Georgio & Wistano p{ro} considerac{ione} p{re}d{icta} offic{ium} ball{ij} siue balliat{us} Honor{is} s{ui} de Stansted Monfytchet. Ac om{n}i{um} Maner{orum} terr{arum} & ten{emen}t{orum} s{uorum} in Stanstede Monfytchet p{re}d{ictorum} eid{e}m Maner{io} p{er}tin{entum}

H{ab}end{um} tenend{um} gaudend{um} & p{er}cipiend{um} offic{ium} p{re}d{ictum} cu{m} s{uis} p{er}tin{entijs} sim{u}lcu{m} Herbag{io} & Pannag{io} p{re}d{ictis} ac om{n}ib{us} p{ro}fic{uis} Com{m}odit{atibus} advauntag{ijs} quib{us}cu{m}q{ue} eisd{e}m offic' aut eor{um} alteri CH spectan{tibus} siue p{er}tin{entibus} eisd{e}m Georgio & Wistano Im{m}ediat{e} de & post decess{um} Thome Iosselyn in d{i}c{t}o Com{itatu} Essex ar{migero} p{ro} termi{n}o vit{e} eor{um} Georgij & Wistani & eor{um} alter{ius} diutius

m 512

viuen{tium} p{er} seip{s}os vel p{er} sufficien{tem} deputat{um} s{uum} vel sufficien{tem} deput{atum} siue deputat{os} eor{um} alterius diutius viuen{tium}

Et vlterius id{e}m Comes p{er} script{um} p{re}d{ictum} & p{ro} considerac{ione} p{re}d{icta} concess{it} eisd{e}m Georgio & Wistano p{ro} ex{er}citio{ne} & occupac{ione} d{i}c{t}i officij magistrat' ferar{um} & Custod{is} p{ar}ci p{re}d{icti} quodd{a}m ann{ui}t{atem} feod{um} & vad{ium} ijd legal{is} Monet{e} Anglie p{er} diem p{ro} ex{er}citio{ne} d{i}c{t}i offic{ij} balliat{us} Honor{is} de Stansted Monfychet p{re}d{icti} & al{iorum} dict{orum} Maner{iorum} terr{arum} & ten{emen}t{orum} vnu{m} al{terum} cert{um} feod{um} & vad{ium} ijd p{er} diem consi{mi}lis monet{e} Anglie

H{ab}end{um} & p{er}cipiend{um} p{re}d{ictum} ann{ui}t{atem} feod{um} & eor{um} quodl{ibe}t ut sup{ra} eisd{e}m Georgio & Wistano & assign{atis} s{uis} p{ro} termi{n}o vit{e} eor{um} & eor{um} alter{ius} diutius viuen{tium} Incipiend Im{m}ediat{e} post decess{um} p{re}d{icti} Thome Iosselyne

Sol{uendum} ad duos ann{i} termi{n}os viz ad festa Pasche & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{er} equal{es} porcion{es} t{a}m p{er} man{us} eor{um} Georgij & Wistani p{ro}pr{ijs} de annt p{ro}fic{uis} & Revenc' d{i}c{t}i Balliat{us} q{ua}m p{er} man{us} alicuius al' Rec{eptoris} ball{ij} & alior{um} offic{iorum} d{i}c{t}i Comit{is} in Com{itatu} Essex cu{m} Cla{uso} districc{ionis} p{ro} non soluc{ione} ffeod{i} & vad{ij} p{re}d{ictorum} p{ro}ut p{er} dict{um}script{um} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plen{ius} p{atet}.

Et t{a}m p{re}d{ictus} Georgius Browne obijt post Confect{ionem} d{i}c{t}i script{i}.

Et etiam d{i}c{t}us Thom{a}s Iosselyn temp{or}e Capc{ionis} Inquis{icione} mortu{us} est post Cuiusquid{a}m decess{um} virtut{e} script{i} p{re}d{icti} p{re}d{ictus} Wistan{us} Browne in p{re}d{icto} offic{io} & ceter{is} p{re}miss{is} in d{i}c{t}o script{o} sp{ec}ificat{is} not{a}uit ut ei bene licuit

Et est inde sei{sa}t{us} in d{omi}nico s{uo} ut de lib{er}o ten{emen}t{o} p{ro} termi{n}o vit{e} eiusd{e}m Wistani

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne Regine ut sup{ra} in Comp{ut}o p{re}d{icto} plen{ius} liquet et apparet.

Et in toto ut sup{ra} extend{untur} p{er} ann{um} p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam}

Sol{uendum} ad fest{a} Annunc{iationis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equal{ite}r viz p{ro} duob{us} h{uius}mo{d}i fest{is} infra tempus huius Comp{ut}i acciden{tibus}

Eo q{uo}d r{eceptus} est inde d{i}c{t}e d{omi}ne Regine postea in Comp{ut}o Rob{er}ti d{omi}ni Dudley firmar{ij} Maner{ij} de Estbergholte in Com{itatu} Suff' p{ar}cell{i} hereditat{is} p{re}d{icti} ^\\in tit{u}lo ffirm{arij} p{er} Indentur{am}// infra Su{m}mam DCCCiijli ixs viijd ob p{ro}ut in eod{e}m plen{ius} poterit apparere.

S{u}m{ma} D# null{a}

Incr{e}m{entum} Redd{itum} p{er} sup{er}uis{orem} feod{arij}

[TEXT 09]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de Incr{ement}o Redd{itus} terr{arum} p{re}d{ictarum} ad vjli xxd p{er} ann{um} sic arrentat' p{er} Sup{er}uis{orem} inde p{er} Ioh{ann}em Glascocke feodar{ij} sup{er}uis{orem} & Rec{eptorem} om{n}i{um} terr{arum} Wardor{um} d{omi}ne Regine in Com{itatu} Essex fact' & in Cur{ia} Wardor{um} & lib{er}ac{ionum} d{i}c{t}e d{omi}ne Re{gi}ne de Record

Rem{anere} plus q{ua}m p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam} Comp{er}t{um} existit.

Soluend{um} ad fest{a} p{re}d{icta} equal{ite}r viz p{ro} duob{us} h{uius}mo{d}i fest{is} infra tempus huius Comp{ut}i acciden{tibus}

Nihil hic in on{er}e c{au}sa sup{er}ius in Tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} de hoc anno sp{ec}ificat{ur}

S{u}m{ma} D# null{a}

P{er}quis{itum} Cur{ie}

[TEXT 09]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}ficuo p{ro}uenien{to} siue Crescen{te} de Pl{ac}itis & p{er}quis{itibus} Cur{ie} hoc Anno tent' t{a}m infra Maner{ium} de Staunsted Mountfytchett q{ua}m infra Maner{ium} de Burnell{es} in Staunsted p{re}dict'

Nichil hic in onere causa que supra in Tit{u}lo Exit{us} terr{arum} p{er} Inquisic{i}o{n}em de hoc ann{o} allegat{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 09]

S{u}m{ma} Total{is} Re{cep}t{ionum} D# null{a}

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page