PRO WARDS 8/13 Part 15 of 78

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page

[15] Bumsted Countesmeade & Bumsted Magna p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} in Com{itatu} p{re}d{icto}

Comp{ut}us Rob{er}ti Reade ball{ij} ib{ide}m p{er} tempus p{re}dict{um}

m 514d

Arr{era}gia

[TEXT 15]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 15]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Countesmeade in Bumstede & Maner{ij} de Bumsted Magna cu{m} s{uis} Membr{is} & p{er}tin{entijs} in Com{itatu} Essex p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xxviijli ijs viijd tent' simulcu{m} Maner{io} de Walton in Purley & al{iis} de q{uo} vel de quib{us} vel p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}

De quib{us}quid{a}m Maner{ijs} & ceter{is} p{re}miss{is} cu{m} s{uis} p{er}tin{entijs} p{re}d{ictus} Ioh{an}nes nup{er} Comes Oxon' ante obit{um} s{uum} fuit sei{sa}t{us} inter al{ia} p{ro}ut antea in Comp{ut}o Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedningh{a}me p{re}d{icti} plen{ius} p{atet}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes vlter{ius} p{er} p{re}d{ictam} Indent{uram} sup{er}ius sp{ec}ificat{am} p{ro} se & hered{itatibus} s{uis} plen{ius} & plenar{ie} concess{it} agreauit & p{ro}misit ad & cu{m} p{re}d{icto} duce Norff' Rob{er}to D{omi}no Dudley & Thoma Goldinge & hered{itatibus} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e confecc{ionis} d{i}c{t}e Indent{ure} starent & essent sei{sa}t{us} de & in p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Countesmeade in Bumstede & Laundon Hill{es} in Com{itatu} Essex & de & in Maner{ijs} de Whitechurche Aston Samforde Chesh{a}me High{a}me & Chesh{a}mburye in p{re}d{icto} Com{itatu} Buck' ac de & in Maner{ij} de fflete in Com{itatu} Kanc' ac de & in Maner{ijs} de Swaffh{a}me Bulbecke & Abington in Com{itatu} Cantabr' ac de & in Maner{ij} de Earles Hall in Cockfeilde in Com{itatu} Suff' ac de om{n}ib{us} p{re}d{ictis} terr{is} ten{emen}t{is} Redd{itibus} Reuenc' s{er}uic{ijs} posess{ionibus} & hereditam{enta}t{ibus} eor{um}d{a}m ad vs{um} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} absque Impetic{ione} alicui{us} vasti

Et post eius decess{um} ad vs{um} tal{e} vxor{is} qual' Contig{er}it p{re}d{icto} nu{n}c Comit{i} Cap{er}e in vxor{em} im{m}ediat{e} post Maritag{ij} solemnizat{ionem} cu{m} Ed{wa}r{d}o nu{n}c Comit{i} Oxon' & tal{i} vxor{i} p{ro} termi{n}o vit{e} ip{s}ius vxor{is} & post eius decess{um} tunc ad vs{um} ip{s}ius Ed{wa}r{d}i nu{n}c Comit{is} Oxon' & hered{iti} masc{uli} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{i}.

ETC

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} q{uo}dd{a}m script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscript{um} geren{tem} dat{um} viijuo die febr{uarij} ann{o} Regni d{omi}ne nu{n}c E{lizabethe} Regine iijtio dedit concess{it} & ordainauit Ioh{ann}em Turner gen{er}os{um} esse altu{m} Sen{esca}l{lum} t{a}m om{n}i{um} & sing{u}l{orum} Cur{iarum} & let{arum} q{ue} nup{er} devener{unt} ad man{um} p{re}d{icti} Comit{is} post mort{em} d{omi}ne Anne nup{er} Comitiss{e} Oxon' q{ua}m om{n}i{um} & sing{u}l{orum} Cur{iarum} & let{arum} p{er}tin{entum} Maner{io} de Ouldhall & le Com{m}andrye in Estbergholte

H{ab}end{um} tenend{um} ex{er}cend{um} & gaudend{um} p{re}d{ictum} offic{ium} de alto Sen{esca}l{lo} cu{m} om{n}ib{us} & sing{u}lis p{ro}fic{uis} & Com{m}odit{atibus} eid{e}m offic{io} aliq{uo} modo spectan{tibus} aut p{er}tin{entibus} p{re}fat{o} Ioh{an}ni Turno{ur} & assign{atis} s{uis} p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deputat{um} s{uum} vel p{er} sufficien{tes} deput{atos} s{uos} p{er} p{rese}nt{es} p{ro} termi{n}o vit{e} natural{is} ip{s}ius Ioh{an}nis

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} p{re}d{ictum} script{um} p{ro} considerac{ione} p{re}d{icta} dedit & concess{it} eid{e}m Ioh{an}ni Turnor p{ro} ex{er}citio{ne} & occupac{ione} offic{ij} quand{a}m ann{uita}t{em} siue ann{ualem} Redd{itum} vjli xiijs iiijd legal{is} monet{e} Anglie exeun' de Maner{ijs} de Castle Campes in Com{itatu} Cantabr' Helion Bumsted in Com{itatu} Essex & de p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Oldeshall & le Com{m}aundrye in Com{itatu} Suff' cu{m} p{er}tin{entijs}.

H{ab}end{um} & tenend{um} p{re}d{ictam} ann{uita}t{em} siue ann{ualem} Redd{itum} p{re}fat{o} Ioh{an}ni

m 515

Turner & assign{atis} s{uis} duran{te} toto termi{n}o vit{e} s{ue} p{er} man{us} ballor{um} Maner{ij} de Castle Campes & Helion Bumsted iiijli legalis monet{e} Angl{ie} & p{er} man{us} Ball{iorum} p{re}d{icti} Maner{ij} de Ouldhall & le Com{m}aundrye liijs iiijd legalis monet{e} Anglie ad fest{a} annunc{iationis} b{ea}te Marie Virgin{is} & s{an}c{t}i Mich{ael}is Arch{angel}i equ{al}is porc{ionibus} ann{ua}t{im} sol{uendum}

Et vlterius p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} p{re}d{ictum} concess{it} q{uo}d p{ro} non soluc{ione} p{re}d{icte} ann{uita}t{is} siue ann{ua}l{is} Redd{itus} bene liceret p{re}fat{o} Ioh{an}ni Turno{ur} & assign{atis} s{uis} in p{re}d{icta} Maner{ia} de Castle Helion Bumsted Oldeshall & le Com{m}{a}undrye & quol{ibe}t eor{um} distringer{e} &c p{ro}ut p{er} id{e}m script{um} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plenius liquet & apparet.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} q{uo}dd{a}m script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & manu s{ua} p{ro}pria subscript{um} geren{tem} dat{um} xiijtio die M{ar}cij anno Regni d{omi}ne nu{n}c E{lizabethe} Regine primo p{ro} & in Considerac{ione} boni veri & fidelis s{er}uic{ij} sibi p{er} Rob{er}t{um} Reade p{re}antea Impens{um} & deinde Impendend{um} dedit & concess{it} eid{e}m Rob{er}to Reade offic{iu}m ball{ij} siue balliat{us} Maner{ij} s{ui} de Bumsted Helion in Com{itatu} Essex vnacu{m} om{n}ib{us} & sing{u}lis ffeod{is} vad{ijs} & profic{uis} advantag{ijs} allocac{ionibus} lib{er}tat{ibus} p{re}eminenc{ijs} quib{u}cumq{ue} d{i}c{t}o officio spectan{tibus} siue p{er}tin{entibus}

H{ab}end{um} tenend{um} occupand{um} & ex{er}cend{um} p{re}d{ictum} offic{ium} ball{ij} siue balliat{us} Maner{ij} p{re}d{icti} cu{m} om{n}ib{us} & sing{u}lis p{re}miss{is} cu{m} p{er}tin{entijs} p{re}fat{o} Rob{er}to Reade p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deput{atum} s{uum} siue deput{atum} s{uum} p{ro} termi{n}o vit{e} natural{is} ip{s}ius Rob{er}ti.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} p{re}d{ictum} in Considerac{ione} p{re}d{icta} dedit & concess{it} eid{e}m Rob{er}to Reade p{ro} officio s{uo} occupand{um} & ex{er}cend{um} quand{a}m ann{uita}t{em} siue ann{ualem} Redd{itum} lxs legal{is} monet{e} Anglie p{er}cipiend{um} de & in Maner{io} p{re}d{icto}

Habend{um} tenend{um}& gaudend{um} p{re}d{ictam} ann{uita}t{em} siue ann{ualem} Redd{itum} lxs p{ro} termi{n}o vit{e} naturalis ip{s}ius Rob{er}ti

Soluend{um} ann{ua}t{im} eid{e}m Rob{er}to ad duos ann{i} termi{n}os viz ad fest{a} Annunc{iationis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{er} equal{es} porc{iones}

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} p{re}d{ictum} Concess{it} p{ro} non soluc{ione} d{i}c{t}e ann{uita}t{is} q{uo}d bene liceret p{re}fat{o} Rob{er}to & assign{atis} s{uis} in p{re}d{ictum} Maner{ium} int{ra}re & distringere p{ro}ut p{er} id{e}m script{um} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plenius liquet & apparet.

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne Regine ut sup{ra} in p{re}d{icto} Comp{ut}o Maner{ij} de Heningh{a}me plenius p{atet}liquet & apparet.

Et in toto ut supra extend{untur} p{er} ann{um} p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam}

Soluend{um} ad fest{a} annunc{iationis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equal{ite}r viz p{ro} ijbus h{uius}mo{d}i festis infra tempus huius Comp{ut}i acciden{tibus}.

n{ihi}l hic in on{er}e

Eo q{uo}d r{eceptus} est in [for inde?] p{re}d{icte} d{omi}ne Regine postea in Comp{ut}o d{omi}ni Rob{er}ti Dudley firmar{ij} Maner{ij} de Estbergholte in Com{itatu} Suff' p{ar}cell{i} heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} in tit{u}lo ffirm{arij} p{er} Indentur{am} infra Su{m}mam DCCCiijli ixs viijd ob p{ro}ut in eod{e}m plen{ius} poterit apparere. S{u}m{ma} D# null{a}

Incr{e}m{entum} Redd{itum} p{er} sup{er}uis{orem} feodar{ij}

[TEXT 15]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de Incr{ement}o Redd{itus} Maner{ij} p{re}d{icti} ad lxs p{er} ann{um} sic arrent{at'} p{er} sup{er}uis{orem} inde p{er} Ioh{ann}em Glascocke feodar{ij} sup{er}uis{orem} & Rec{eptorem} om{n}i{um} terr{arum} Ward{orum} d{omi}ne Regine in Com{itatu} Essex fact' & in Cur{ia} Ward{orum} & lib{er}ac{ionum} eiusd{e}m d{omi}ne Regine de Record

Rem{anere} plus q{ua}m p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam} Comp{u}t{orum} Existit.

Soluend{um} ad fest{a} p{re}d{ict}a equal{ite}r viz p{ro} ijb{us} h{uius}mo{d}i ffestis infra tempus huius Comp{ut}i Acciden{tibus}.

n{ihi}l hic in on{er}e c{aus}a sup{er}ius in tit{u}lo exit{us} terr{e} p{er} Inquis{itionem} sp{ec}ificat{ur}

S{u}m{ma} D# null{a}

P{er}quis{itum} Cur{ie}

[TEXT 15]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}ficuo p{ro}uenien{to} siue crescen{te} de plitis & p{er}quis{itibus} Cur{ie} ib{ide}m hoc ann{o} tent' c{aus}a sup{er}ius in tit{u}lo exit{us} terr{e} p{er} Inquis{itionem} allegat{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 15]

S{u}m{ma} Total{is} Re{cep}t{ionum} D# null{a}

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page