PRO WARDS 8/13 Part 26 of 78

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page

Com{itatus} Hertf'.

[26] Maner{ium} de Hornemede cu{m} p{er}tinen{tibus} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} in Com{itatu} p{re}d{icto}

Comp{ut}us Alexandri Haywarde ffirmar{ij} ib{ide}m p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 26]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT26]

Sed r{eceptus} de D# xxxijli p{ro}uenien{to} siue crescen{te} de exit{ibus} Man{er}ij de Hornemeade cu{m} p{er}tinen{tijs} in p{re}d{i}c{t}o Com{itatu} Hertf' ann{ualis} CH (anni) val{oris} xxxijli tent' simulcu{m} Maner{ij} de Roseworrey Tregennowe Boswin in Com{itatu} Cornub' ac cu{m} al{ijs} sed de quo vel de quib{us} igno{ratur}

De quoquid{a}m Maner{ijs} & ceter{is} p{re}miss{is} p{re}d{i}c{tu}s Ioh{ann}es nup{er} Comes Oxon' diu ante obit{um} s{uum} fuit sei{sa}t{us} inter al{ia} p{ro}ut antea in Comp{ut}o Honor{is} Castri & Maner{ij} de Hedningh{a}me in Com{itatu} Essex plenius p{atet}.

Et id{e}m Comes p{er} p{re}d{ictam} Indent{uram} inter al{ia} concessit p{ro}missit & plenar{ie} agreauit ad & cu{m} p{re}fat{o} Thoma Duce Norff' Rob{er}to d{omi}no Dudley & Thoma Goldinge & hered{itatibus} s{uis} p{ro}ut antea in Comp{ut}o Maner{ium} de Waltons in Purley & Waltons in Mockinge ac Maner{ij} de Gobions in Estilburye p{ar}cell{i} heredit{atis} p{re}d{icti} in Com{itatu} Essex in tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} ad larg{um} sp{ec}ificat{ur}

Et p{re}d{i}c{tu}s nup{er} Comes p{er} quodd{a}m script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscript{um} dat{um} xvjto die Maij anno regni nup{er} R{egis} H{enrici} viijui xxxviijuo (in considerac{i}one q{uo}d Thomas Phippes de Norwico & Iohanna vx{or} eius surs' redd' p{re}fat{o} nup{er} Comit{i} duas sep{ar}al' an{n}uitat' ad ann{ualem} valor{em} xxt m{ar}car{um} sterling' p{er} ip{su}m nup{er} Comit{em} p{re}fat{e} Ioh{a}nne p{er} nomen Ioh{a}nne Constabl{e} concessit dict{o} Thome Phippes & Ioh{a}nne vxor{is} eius annual{em} redd{itum} xxt marca{rum} bone & legalis monete Anglie exeun' de Man{er}io s{uo} de Hornemeade magna cu{m} s{uis} p{er}tinen{tijs} in d{i}c{t}o Com{itatu} Hertf'

H{ab}end{um} dict{am} ann{ui}t{atem} p{re}fat{is} Thome & Iohanne & eor{um} alter{ius} diutius viven{tium}

Sol{uendum} ann{ua}ti{m} ad fest{a} Annunciac{ionis} b{ea}te Marie Virgin{is} & S{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equ{al}is porc{i}on{ibus} p{er} man{us} dict{i} nup{er} Comit{is} vel hered{is} s{ui} vel p{er} man{us} Rec{eptoris} Sup{er}uis{orem} vel ball{ij} Man{er}ij p{re}d{icti} Prima soluc{io} incipiend{um} ad ff{estu}m s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{ro}x{imum} post Dat{um} p{re}d{icti} script{i} cu{m} cla{uso} districc{ionis} p{ro} non sol{ucione} ann{uita}t{is} p{re}d{icte} ut p{er} script{um} p{re}d{ictum} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ific{atur} p{atet}.

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne

m 525

Regine ut antea in Comp{ut}o Honor{is} Castri & Maner{ij} de Hedningh{a}me in Com{itatu} Essex p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} plen{ius} p{atet}.

Et in toto ut sup{ra} extend{untur} p{er} ann{um} p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictiam}.

Sol{uendum} ad ffesta annunc{iacionis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equal{ite}r viz p{ro} ijb{us} h{uius}mo{d}i ffestis infra tempus huius Comp{ut}i accident{ibus}.

Et Rem

S{u}m{ma} D# xxxijli

P{er}quis{itum} Cur{ie}

[TEXT 26]

De aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de pl{ac}it{is} & p{er}quis{itibus} Cur{ie} ib{ide}m hoc ann{o} tent'.

Non r{eceptus}

Eo q{uo}d null{a} h{uius}mo{d}i p{ro}fic{ua} infra tempus Huius Comp{ut}i accidebant ex Relac{ione} d{i}c{t}i Comput{antis} sup{er} hunc Comp{utu}m

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 26]

S{u}m{ma} To{ta}lis Re{cep}t{ionum} D# xxxijli.

De quib{us} alloc{atus} ei D# ijs p{ro} Regard{o} Cl{er}ici Auditor{is} p{ro} Ingross{acione} huius Comp{ut}i hoc ann{o} in p{er}gameno p{ro}ut alloc{atus} est in ann{is} p{re}ceden{tibus}.

Et Deb't D# xxxjli xviijs.

Quos lib{er}auit Waltero Tooke gen{er}os{o} deput{ato} Ioh{an}nis Purvey ar{migeri} feod{arij} & Rec{eptoris} om{n}i{um} terr{arum} Ward{orum} d{omi}ne Regine in Com{itatu} Hertf' siue bill' sed t{a}m ex Recognic{ione} s{ua} sup{er} hunc Comp{ut}m

Et hic eq{ue}

r' ffeodar{ij} Com{itatus} Hertf'

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page