PRO WARDS 8/13 Part 31 of 78

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page

Ciuitas London.

[31] Mansio d{omi}ni Comit{is} Oxon' apud London stone Cu{m} p{er}tinen{tibus} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} in Com{itatu} p{re}d{icto}

Comp{ut}us Thome Warren ball{ij}i ib{ide}m p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 31]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 31]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue Crescen{te} de exit{ibus} iiju{m} ten{emen}t{orum} cu{m} vno gardino in Ciuit{ati} London' cu{m} p{er}tin{entijs} p{ar}cell' possess{ionum} nup{er} Priorat{us} de Colne in Com{itatu} Essex ann{ualis} val{oris} p{er} Inquis{itionem} n{ihi}l quia valuant{ur} antea in Comp{ut}o de Colne Priorye in Com{itatu} Essex infra su{m}mam Cxxxli xs iiijd ob qa tent' simulcu{m} p{re}d{icto} nup{er} Priorat{u} & al{ijs} de d{omi}na Regina nu{n}c in Capite p{er} S{er}uic{ium} Mi{li}t{ijs} viz p{er} s{er}uic{ium} (blank) p{ar}t{is} vnius ffeod{i} Mi{li}t{aris}.

De quib{us}quid{a}m ten{emen}t{i} cu{m} gardin{o} & ceter{is} p{re}miss{is} cu{m} s{uis} p{er}tin{entijs} p{re}d{ictus} Ioh{an}nes diu ante obit{um} s{uum} fuit sei{sa}t{us} in d{omi}nico s{uo} ut de feod{o} tall{iato} p{ro}ut antea in Comp{ut}o de Colney Priorye p{re}d{icto} plen{ius} p{atet}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} s{uum} Sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria Subscript{um} dat{um} xxvijmo die Octobr{is} anno Regni H{enrici} viijui xxxviijuo p{ro} Circu{m}specc{i}one & fideli s{er}uic' sibi p{er} Thomam Warren Impens{um} dedit eid{e}m Thome Warren offic{ium} Custod{is} domus s{ue} & gardini Iacen{tis} & existen{tis} infra Ciuit{atem} London' cu{m} om{n}ib{us} p{ro}fic{uis} advantag{ijs} & emolum{en}t{is} gardino [for gardini?] s{ui} in absenc{ie} s{ua} p{er}tin{entibus} ac in man{ibus} s{uis} adtunc existen{tibus}.

Acetiam p{er} Script{um} p{re}d{ictum} dedit p{re}d{ictus} nup{er} Comes eid{e}m Thome dom{um} in qua dict{us} Thom{a}s temp{or}e Confecc{ionis} dict{i} Script{i} inh{ab}itab{a}t viz iijes Camer{as} vn{am} Coquin{am} vn{am} Shoppam vn{um} Cellar{ium} subtus domu{m} & Camer{as} p{re}d{ictas} adiacen{tes} de Innergate domus s{ue}

Acetiam p{er} Script{um} p{re}d{ictum} dedit p{re}d{ictus} nup{er} Comes eid{e}m Thome Warren offic{ium} ball{ij} siue Coll{ectori} Redd{itus} omn{ium} & Sing{u}lor{um} ten{emen}t{um} s{uum} infra Ciuit{atem} London

H{ab}end{um} & ex{er}cend{um} offic{ium} p{re}d{ictum} ac om{n}ia & sing{u}la p{re}miss{a} cu{m} s{uis} p{er}tin{entijs} p{re}fat{o} Thome Warren & assign{atis} s{uis} p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deput{atum} s{uum} duran{te} vit{a} natural{e} eiusd{e}m Thome Warren p{er}cipiend{um} ann{ua}t{im} duran{te} vit{a} s{ua} p{ro} ex{er}citio{ne} offic{ij} p{re}d{icti} xls Sterling' ad duos ann{i} termi{n}os viz ad fest{a} Annunc{iacionis} b{ea}te Marie Virginis & S{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{er} equal{es} porc{iones} ann{ua}t{im}

Soluend{um} cu{m} Cla{uso} districc{ionis} p{ro} non soluc{ione} p{re}d{icta} xls ut p{er} p{re}d{ictum} script{um} in Inquis{itione} p{re}d{icta} Sp{ec}ific{atum} plen{ius} p{atet}.

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne Regine ut antea in Comp{ut}o Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedingh{a}me plen{ius} p{atet}.

Et in toto ut sup{ra} p{er} ann{um} extend{untur} p{er} Inquis{itionem} p{re}dict{am}.

Sol{uendum} ad ffest{a} Nat{alis} d{omi}ni Annunc{iacionis} b{ea}te Marie Virginis Nat{ivitatis} s{an}c{t}i Ioh{an}nis Bapt{ist}e & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equal{ite}r viz p{ro} iiijor h{uius}mo{d}i fest{is} infra temp{us} huius Comp{ut}i accident{ibus}.

Eo q{uo}d r{eceptus} est inde infer{ius} in tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} sup{er}uis{orem} feod{arij} in p{re}d{icta} Ciuit{ate} London' p{ro}ut ib{ide}m plen{ius} p{atet}.

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Sup{er}uis{orem} ffeodar{ij}

[TEXT 31]

Sed r{eceptus} de D# xijli xs ijd p{ro}uen{iento} siue Crescen{te} de exit{ibus} firm' iiju{m} ten{emen}t{um} ib{ide}m modo in Tenur{a} Thome Smith \\xls// Will{elm}i Gall \\xxxs// & Oliu{er}i Catham \\vjs xd// ann{ualis} val{oris} lxxvjs xd cuiusd{a}m Redd{itum} ann{ua}t{im} exeun' p{re}fat{o} nup{er} Comiti & hered{ibus} s{uis} ann{ualis} val{oris} xls & firm' vni{us} le Storhouse cu{m} Cellar{io} ib{ide}m modo in tenur{a} M{ar}ci Dingley & Xpoferi Edward{es} ann{ualis} val{oris} vjli xiijs iiijd in toto ad xijli xs ijd p{er} ann{um} extend{untur} p{er} quand{a}m Sup{er}uis{orem} inde p{er} Will{elmu}m Gerrard feod{arium} & Rec{eptorem} omni{um} terr{arum} Ward{orum} d{omi}ne Regine in Com{itatu} Midd' & Ciuit{ate} London' fact' & in ^\\Cur{ia}// Ward{orum} & lib{er}ac{ionum} d{omi}ne Re{gi}ne de Record

Rem

Sol{uendum} ad fest{a} p{re}d{icta} equal{ite}r viz p{ro} iiijor h{uius}mo{d}i fest{is} infra temp{us} hui{us} Comp{ut}i accident{ibus}.

Et Rem

S{u}m{ma} D# xijli xs ijd

m 527d

[TEXT 31]

S{u}m{ma} To{ta}lis Re{cep}t{ionum} D# xijli xs ijd

De quib{us} alloc{atur} ei D# xls p{ro} ffeod{o} s{uo} ip{s}ius Comput{antis} tam Coll{ectoris} Redd{itum} p{re}d{ictorum} q{ua}m Custod{is} domus mans' p{re}d' ad xls p{er} ann{uita}t{em} sic sibi Concess' p{er} l{itte}ras p{re}d{icti} nup{er} Comitis Oxon' paten{tes} p{ro}ut in eisd{e}m sup{er}ius in Tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} sp{ec}ific{atur} plen{ius} p{atet}. viz in allo{cacio}ne h{uius}mo{d}i sciz p{er} temp{us} huius Comp{ut}i virtute l{itte}rar{um} paten{tarum} p{re}d{ictarum}.

Et eid{e}m D# xxxvjs de den{ar}ijs p{er} dict{um} Comput{antem} solut{is} t{a}m R{e}c{t}orie Eccl{es}ie S{an}c{t}i Swithin apud Londonstone p{re}d' ad xxijs p{er} ann{um} q{ua}m Cl{er}ico eiusd{e}m Eccl{es}ie ad xs p{er} ann{um} & ad le scavinger Cemiter' ad iiijs p{er} ann{um} in toto ad xxxvjs p{er} ann{um} viz in allo{cacio}ne h{uius}mo{d}i sciz p{er} temp{us} huius Comp{ut}i iux{ta} id q{uo}d alloc{atus} fuit in vit{a} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is}.

Et eid{e}m D# ijs p{ro} Regard{o} Cl{er}ici Auditor{is} p{ro} Ingross{acione} huius Comp{ut}i hoc anno in p{er}gameno p{ro}ut in h{uius}mo{d}i Casu allocat{us} est in ann{is} p{re}ceden{tibus}.

Et in den{ar}ijs lib{er}at{is} Will{el}mo Gerrarde ffeod{ario} & Rec{eptori} om{n}i{um} terr{arum} Ward{orum} d{omi}ne Regine in Com{itatu} Midd' & Ciui{ta}te London' ex Recognic{ione} s{ua} sup{er} hunc Comp{utu}m D# vjli vijs jd

Et Deb't D# vjli xijs ijd

Qui o{neratur} in Comp{ut}o eiusd{e}m feodar' de hoc anno ut de tot den{ar}ijs p{ro}uen{ientis} siue crescen{tis} de Resid{uo} exit{us} terr{arum} p{re}d{ictorum} Sciz p{er} temp{us} huius Comp{ut}i adhuc in man{ibus} p{re}d{icti} Comput{antis}

Rem' Insolut' p{ro}ut in eod{e}m plen{ius} pot{er}it apparere

Et hic eq'

r' feodar{ij} Com{itatus} Midd' & Ciuit{atis} London'

r' in Comp{ut}o feod{arij} p{re}d{icti}

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page