PRO WARDS 8/13 Part 32 of 78

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page

Com{itatus} Midd'.

[32] Offic{ium} d{omi}ni Magni Camerar{ij} Anglie p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} in Com{itatu} p{re}d{icto}

Comp{ut}us Will{iel}mi Cardynall Occupat{oris} offic{ij} Rec{eptoris} omn{ium} exit{um} p{ro}fic{ium} & dem{er}or{um} damnarum Crescen{orum} de offic{io} p{re}d{icto} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 32]

Id{e}m Comput{a}ns o{neratur} de D# Cxli ^\\xijs// de arr{era}g{ijs} vlt{imi} Comp{ut}i ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti} p{ro}ut p{atet} ib{ide}m in pede.

S{u}m{ma} D# Cxli xijs

Exit{us} offic{ij} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 32]

De aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue Crescen{te} de exit{ibus} offic{ij} d{omi}ni Magn{i} Camer{arij} Anglie in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} in om{n}ib{us} exit{ibus} ut in feod{is} & al{ijs} p{ro}fic{uis} eid{e}m offic{io} p{er}tin{entibus} Cvjli xiijs iiijd tent' de d{omi}na Regina in Capite p{er} s{er}uic' mi{li}t{are} viz p{er} magn{um} S{er}gien'

De quoquid{e}m Offic{io} p{re}d{ictus} nup{er} Comes ante obit{um} s{uum} fuit sei{sa}t{us} in d{omi}nico s{uo} ut de feod{o} tall{iato} viz sibi & hered{ibus} masc{ulis} de Corp{or}e s{uo} ^\\l{egi}time// exeun{tibus}

Et sic inde sei{sa}t{us} existens de t{i}t{u}li Stat{u} obijt inde sei{sa}t{us}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} quodd{a}m Script{um} s{uum} Sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pr{ia} subscript{um} dat{um} xxmo die Nouembr{is} ann{o} Regni d{omi}ne E{lizabethe} Regine nu{n}c (blank) Concess{it} Will{elm}o Cardinall offic{ium} Rec{eptoris} omn{ium} exit{um} profic{uum} & denar{iorum} su{m}mar{um} Crescen{tium} de offic{io} s{uo} magn{i} Camerar{ij} Anglie ac R{ati}one eiusd{e}m offic{ij}.

H{ab}end{um} & occupand{um} offic{ium} p{re}d{ictum} p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deput{atum} s{uum} p{ro} termi{n}o vit{e} ip{s}ius Will{el}mi.

Et p{er} script{um} p{re}d{ictum} p{re}d{ictus} Comes dedit eid{e}m Will{el}mo t{a}m p{ro} ex{er}citio{ne} officij p{re}d{icti} q{ua}m p{ro} expens' ip{s}ius Will{el}mi sustent' Circa Sollicitac{ionem} h{uius}mo{d}i negocior{um} & c{aus}ar{um} q{ue} in lege h{ab}ere Contig{er}it quend{a}m ann{ualem} Redd{itum} xlli leg{alis} monet{e} Anglie de p{ro}fic{uis} & exit{ibus} offic{ij} p{re}d{icti} ut p{er} Script{um} p{re}d{ictum} in Inquis{icione} p{re}d{icta} Sp{ec}ificat' plen{ius} p{atet}.

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne Regine ut supra in Comp{ut}o Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedningh{a}me in Com{itatu} Essex Sp{ec}ificat{ur}.

Et in toto ut Sup{ra} p{er} ann{um} extend{untur} p{er} Inquis{itionem} p{re}dict{am}.

Soluend{um} Termi{n}o Mich{ael}is Termi{n}o Hillarij Termi{n}o Pasche & Termi{n}o Trini{ta}t{is} viz p{ro} iiijor h{uius}mo{d}i Termi{n}js infra temp{us} huius Comp{ut}i accident{ibus}.

Non r

Eo q{uo}d r{eceptus} est inde infer{ius} in Tit{u}lo exit{us} feod{i} s{ui} Offic{ij} p{re}d{icti} in p{ar}ua Baga Cancell{arij} d{omi}ne nu{n}c E{lizabethe} Regine infra Su{m}mam Ciiijxx li xs p{ro}ut in eod{e}m plenius pot{er}it apparere.

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit' feod{orum} in p{ar}ua Baga ______ CHECK d{omi}ne Regine.

[TEXT 32]

Sed r{eceptus} de D# Ciiijxx li xs p{ro}uen{iento} siue Crescen{te} de exit{ibus} Cert' ffeod{i} s{ui} offic{ij} p{re}d{icti} debit' ex{tra} offic{ium} iiju{m} Cl{er}icor{um} p{ar}ue bage Cancell{arij} d{i}c{t}e d{omi}ne Regine viz de Georgio Gill ar{migero} vno Cl{er}icor{um} eiusd{e}m p{ar}ue bage iiijxx ixli vs de Ieronimo Hawley gen{er}os{o} al{io} Cl{er}icor{um} p{re}d{icte} p{ar}ue bage [Lij] [x]iiijli & de Ric{ard}o Garthe gen{er}os{o} al{io} Cl{er}icor{um} p{re}d{ictum} xvijli vs

In toto ad Ciiijxx li xs p{ro}ut p{atet} sep{er}at{a} bill{a} man{ibus} d{i}c{t}or{um} Cl{er}icor{um} signat' & Rem'

S{u}m{ma} D# Ciiijxxli xs

m 528

[TEXT 32]

S{u}m{ma} To{ta}lis Re{cep}t{ionum} cu{m} Arr{era}g{ijs} D# CCiiijxx xjli ijs

De quibus alloc{atur} ei D# ijs p{ro} regard{o} Cl{er}ici Auditor' p{ro} Ingrossac{ione} huius Comp{ut}i hoc ann{o} in p{er}gameno p{ro}ut in h{uius}mo{d}i casu allocat{us} est in ann{is} p{re}ceden{tibus}.

Et Deb't D# CCiiijxx xjli

Quas lib{er}auit Will{el}mo Gerarde ffeodar{io} & Rec{eptori} om{n}i{um} terr{arum} Ward{orum} d{omi}ne Regine in Com{itatu} Midd' & Ciuitat{e} London' ex recognic{i}one eiusd{e}m ffeodar{ij} sup{er} hunc Comp{utu}m:

r' ffeodar{ij} Com{itatus} Midd' & Ciuit{atis} London

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page