PRO WARDS 8/13 Part 41 of 78

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page

m 534

[41] Honor siue Maner{ium} de Campes ad Castrum in Com{itatu} Cantabr' p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} Comp{ut}us Henrici Golding ar{migeri} ball{ij} ib{ide}m p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 41]

Id{e}m Comp{uta}ns o{neratur} de D# lxjli iijs vjd de Arr{era}gijs vlt{imi} Comp{ut}i ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti} p{ro}ut p{atet} ib{ide}m in pede.

S{u}m{ma} D# lxjli iijs vjd

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 41]

Et r{eceptus} de D# xlijli xvijs p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{ictum} Honor{is} siue Maner{ij} de Campes ad Castr{um} in p{re}d{icto} Com{itatu} Cantabr' ann{ualis} val{oris} xlijli xvijs tent' simulcu{m} Maner{ijs} de Roseworrey Tregennowe & al{ijs} in Com{itatu} Cornub' & cu{m} al{ijs} in diu{er}s{is} al{ijs} Com{itatibus} sed de quo vel de quib{us} igno{ratur}

De quoquid{a}m Honor{i} siue man{er}io & ceter{is} p{re}miss{is} cu{m} omn{i}b{us} & sing{u}lis s{uis} p{er}tin{entijs} p{re}d{ictus} Ioh{an}nes nup{er} Comes Oxon' ante obit{um} s{uum} fuit sei{sa}t{us} int{er} al{ia} Honor{es} Castr{a} d{omi}nia Maner{ia} terr{as} ten{emen}t{a} & ceter{a} hereditam{en}t{a} eiusd{e}m nup{er} Comit{is} in d{omi}nico s{uo} ut de ffeod{o}

Et sic sei{sa}t{us} existen{s} quid{a}m finis Leuat{us} fuit p{ro}ut antea in Comp{ut}o Honor{is} Castr{i} siue Man{er}ij de Hedningh{a}me in Com{itatu} Essex plen{ius} p{atet}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} quasd{a}m Indentur{as} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}d{icto} Recitat{as} inter al{ia} Concess{it} p{ro}misit & plen{ius} agreauit p{ro} seip{s}o & hered{ibus} s{uis} ad & cu{m} p{re}fat{o} duce Norff' Rob{er}to d{omi}no Dudley & Thoma Goldinge hered{itatibus} & exec{utoribus} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes Hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e Confecc{ionis} eiusd{e}m Indent{ure} starent & essent sei{sa}t{us} de Honor{i} siue Maner{io} p{re}d{ictis} int{er} al{ia} ad vs{um} intenc{ionem} fiduc{ium} & Confidenc{ium} inferius declarat{ur} viz ad vsu{m} ip{s}ius nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} absq{ue} Impetic{ione} alicuius vasti.

ETC

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes sic inde sei{sa}t{us} existen{s} obijt inde sei{sa}t{us} p{re}ter q{uo}d id{e}m nup{er}Comes p{er} quodd{a}m script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscr{iptum} geren{tem} dat{um} xxmo die mens{is} septembr{is} anno Regni d{omi}ne nu{n}c E{lizabethe} Regine primo p{ro} & in Considerac{ione} boni veri & fidel{is} s{er}uicij sibi p{er} Ioh{ann}em Lovell p{re}antea Impens{um} & deinde Impendend{um} dedit & concess{it} eid{e}m Ioh{an}ni Lovell quand{a}m ann{uita}t{em} siue ann{ua}l{em} Redd{itum} xli sterling' ann{ui}t{im} exeun{tem} & exitur{um} de Maner{io} s{uo} de Campes ad Castr{um} in Com{itatu} Cantabr'

Ac de om{n}ib{us} al{ijs} terr{is} ten{emen}t{is} & possess{ionibus} s{uis} quib{us}cumq{ue} infra Maner{ium} p{re}d{ictum}

H{ab}end{um} Leuand{um} gaudend{um} & ann{ua}ti{m} p{er}cipiend{um} p{re}d{ictam} ann{ui}t{at}e{m} siue ann{ua}l{em} Redd{itum} xli p{re}fat{o} Ioh{an}ni Louell & assign{atis} s{uis} ad ffest{a} Annunc{iationis} b{ea}te Marie Virginis tunc vlt{imo} elapso ad termi{n}u{m} & p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} natural{is} ann{ua}t{im} ad fest{a} Nat{ivitatis} s{an}c{t}i Ioh{an}nis Bapt{ist}e s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i nat{iuitatis} d{omi}ni & Annunc{iacionis} b{ea}te Marie Virginis p{er} equal{es} porc{iones} Sol{uendum}

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} s{uum} p{re}d{ictum} Concess{it} q{uo}d p{ro} non soluc{ione} p{re}d{icte} ann{ui}t{atis} siue ann{ua}l{em} Redd{itum} xli bene liceret p{re}fat{o} Ioh{an}ni Lovell & assign{atis} s{uis} in p{re}d{ictum} Maner{ium} de Campes ad Castr{um} & ceter{a} p{re}miss{a} distringere p{ro}ut p{er} id{e}m script{um} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plen{ius} p{atet}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} quodd{a}m al{ium} script{um} s{uum} sup{er}ius in Comp{ut}o Rob{er}ti Reade ball{ij} de Bumsteade Countesmeade & al{ijs} in Com{itatu} Essex p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} ad larg{um} sp{ec}ificat{i} dedit concess{it} & ordinauit Ioh{a}n{n}em Turnor gen{er}os{um} esse altu{m} Senl' t{a}m om{n}i{um} & sing{u}l{um} Cur{iarum} & let{arum} ut ib{ide}m si{mi}lit{er} sp{ec}ificat{ur}

H{ab}end{um} p{er} ann{um} vjli xiijs iiijd viz iiijli exeunt' de p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Castle Campes in Com{itatu} Cantabr' & Helion Bumsted in Com{itatu} Essex & liijs iiijd Resid' ex{tra} Maner{ia} de Ouldhall & Le Com{m}aundrye in Com{itatu} Suff' p{ro}ut p{er} script{um} p{re}d{ictum} in Comp{ut}o p{re}d{icto} ad larg{um} declarant{ur}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} quodd{a}m al{ium} script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscr{iptum} geren{tem} dat{um} xxjmo die Augusti ann{is} Regn{orum} nup{er} R{egis} & Regine Ph{illip}i & Marie primo & s{e}c{un}do t{a}m p{ro} bono & fideli s{er}uic{io} p{er} dil{e}c{tu}m s{er}uien{tem} s{uum} Henr{icum} Goldinge multiplicit{er} impens{um} q{ua}m p{ro} diu{er}s{is} al{ijs} caus{is} & considerac{ionibus} se mouen' dedit & concess{it} eid{e}m Henr{ico} Goldinge offic{ium} Custod{is} & Constabul{arij} s{ui} Castr{i} de Campes Acetiam offic{ium} Custod{is} p{ar}ci s{ui} de Campes Necnon offic{ium} ball{ij} d{omi}nij siue Maner{ij} s{ui} de Campes in Com{itatu} Cantabr'

H{ab}end{um} & ex{er}cend{um} om{n}ia & sing{u}la p{re}fat{a} offic{ium} & eor{um} quodl{ibe}t p{re}fat{o} Henrico Golding & assign{atis} s{uis} duran{te} vit{a} natural{e} eiusd{e}m Henrici p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deput{atum} s{uum} siue deput{atos} s{uos}

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} p{re}d{ictum} Concess{it} p{re}d{icto} Henrico Goldinge p{ro} ex{er}citio{ne} & occupac{ione} officij p{re}d{icti} vad{ij} & feod{i} s{ui} subscr{ipt__} viz p{ro} ex{er}citio{ne} offic{ij} p{re}d{icti} Custod{is} & Constabul{arij} Castr{i} vna{m} annte xls sterling' p{er} ann{um}

Ac p{ro} ex{er}citio{ne} & occupac{ione} offic{ij} Custod{is} p{ar}ci p{re}d{icti} vn{um} ann{ua}l{em} Redd{itum} iiijli xjs iijd p{er} ann{um}

Necnon p{ro} ex{er}citio{ne} & occupac{ione} offic{ij} ball{ij} d{omi}nij siue Maner{ij} de Campis p{re}d{icti} vnam annt lxs xd sterling' cu{m} om{n}ib{us} al{ijs} p{ro}fic{uis} advauntag{ijs} Com{m}odit{atibus} Regard{is} & emolum{en}t{is} quib{us}cumq{ue} eisd{e}m offic{io} & eor{um} alicui p{re}antea aut aliquo temp{or}e p{re}terito qual{ite}rcu{m}q{ue} p{er}tin{entibus} siue spectan{tibus} ac in tam amplis modo & forma p{ro}ut Rob{er}tus Tirrell siue aliquis al{ius} aut aliq{ua}m alij ead{e}m Offic{ia} p{re}d{icta} siue eor{um} aliquod antehac ex{er}cen' siue Occupan' H{ab}uit

m 534d

p{er}cepit vel gauis{us} fuit h{ab}uer{unt} p{er}ceper{unt} vel gauis{i} fuer{unt}

H{ab}end{um} & ann{ua}ti{m} p{er}cipiend{um} recipiend{um} & gaudend{um} o{m}nia CHECK p{re}d{ictum} vad{ia} ann{uita}t{em} siue ann{ua}l{em} Redd{itum} p{re}d{ictum} p{re}fat{o} Henr{ico} Golding & assign{atis} s{uis} ann{ua}ti{m} duran{te} tota vit{a} natural{e} s{ua} p{er} manu{m} s{ua} p{ro}pr{ia} siue p{er} Man{um} Rec{eptoris} ball{ij} & al{ium} occupat{orum} d{omi}nij siue Maner{ij} de Campes p{re}d{icti} ad fest{a} & Terminos ib{ide}m vsual' equ{al}is porc{ionibus} sol{uendum}

Et insup{er} p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} p{re}d{ictum} concess{it} p{ro} non soluc{ione} ann{uita}t{is} siue ann{ua}l{is} Redd{itus} p{re}d{icti} q{uo}d bene liceret p{re}fat{o} Henrico Goldinge & assign{atis} s{uis} in p{re}d{icta} Castr{a} d{omi}nia Maner{ia} & p{ar}cu{m} p{re}d{ictum} & q{ua}ml{ibe}t inde p{ar}cell{am} int{ra}re & distringere p{ro}ut p{er} id{e}m script{um} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plen{ius} Liquet & apparet.

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne Regine ut sup{ra} in Comp{ut}o Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedningh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sp{ec}ific{atur}.

Et in toto ut sup{ra} extend{untur} p{er} ann{um} p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam}

Sol{uendum} ad fest{a} Annunc{iationis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equal{ite}r viz p{ro} ijb{us} h{uius}mo{d}i fest{is} infra tempus huius Comp{ut}i Acciden{tibus}

Et Rem.

S{u}m{ma} D# xlijli xvijs

Incr{e}m{entum} Redd{itum} p{er} sup{er}uis{orem} ffeodar{ij}

[TEXT 41]

Et r{eceptus} de D# ixli xijs jd p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de Incr{ement}o Redd{itus} Maner{ij} p{re}d{icti} cu{m} p{er}tin{entijs} ad ixli xijs jd p{er} ann{um} sic arrent{at'} p{er} sup{er}uis{orem} inde p{er} Will{elmu}m Bugbye gen{er}os{um} feodar{ij} Sup{er}uis{orem} & Rec{eptorem} omn{ium} terr{arum} Ward{orum} d{omi}ne Regine in Com{itatu} Cantabr' fact' & in Cur{ia} Ward{orum} & lib{er}ac{ionum} eiusd{e}m d{omi}ne Regine de Record

Rem{anere} plus q{ua}m p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam} Comp{er}t{um} existit.

Sol{uendum} ad ffest{a} p{re}d{i}c{t}a equal{ite}r viz p{ro} ijb{us} h{uius}mo{d}i ffest{is} infra Tempus huius Comp{ut}i acciden{tibus}

Et Rem.

S{u}m{ma} D# xli xijs jd

P{er}quis{itum} Cur{ie}

[TEXT 41]

De aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de pl{ac}it{is} & p{er}quis{itibus} Cur{ie} ib{ide}m hoc anno tent'

Non r{eceptus}

Eo q{uo}d null{a} h{uius}mo{d}i Cur{ia} ib{ide}m infra tempus huius Comp{ut}i tent{a} fuer{it} ex Relac{ione} d{i}c{t}i Comput{antis} sup{er} hunc Comp{utu}m

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 41]

S{u}m{ma} To{ta}l{is} Re{cep}t{ionum} cu{m} Arr{era}g{ijs} D# Cxiijli xijs vijd

De quib{us}

ffeod{a} & vad{ia} cu{m} Redd{itibus} Resolut{is}

[TEXT 41]

Id{e}m Comput{ans} in feod{o} s{uo} ip{s}ius Comput{antis} t{a}m Custod{is} p{ar}ci Maner{ij} p{re}d{icti} ad iiijli xjs iijd p{er} ann{um} q{ua}m Constabular' Castri ib{ide}m ad xls p{er} ann{um} & ball{ij} Honor{is} p{re}d{icti} ad lxs xd p{er} ann{um} in toto ad xli xijs jd sic p{re}fat{o} Comput{ant}i Concess' c{aus}a ex{er}citij sep{ar}al' offic{ij} p{re}d{icti} p{er} Chart{am} p{re}d{icti} Ioh{an}nis nup{er} Comit{is} Oxon' p{ro}ut in eod{e}m sup{er}ius in isto eod{e}m Comp{ut}o in Tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} ad larg{um} sp{ec}ificat{arum} plen{ius} p{atet} viz in allo{cacio}ne h{uius}mo{d}i sciz p{er} tempus huius Comp{ut}i virtute Chart{e} p{re}d{icte} iux{ta} Rat{um} p{re}d{ictum} p{er} ann{um} D# ixli xijs jd

Et in Redd{itu} resolut{o} d{omi}ne Regine ann{ua}ti{m} ex{tra} Honor{em} & Castr{um} p{re}d{icta} ad xls p{er} ann{um} viz in allo{cacio}ne h{uius}mo{d}i sciz p{er} temp{us} p{re}d{ictum} iux{ta} Rat{um} p{re}d{ictum} p{er} ann{um} D# xls

Et in Regard{o} Cl{er}ici Auditor{is} p{ro} Ingrossac{ione} huius Comp{ut}i hoc ann{o} in p{er}gameno p{ro}ut in h{uius}mo{d}i cas{u} allocat{us} est in ann{is} p{re}ceden{tibus} D# ijs.

S{u}m{ma} D# xjli xiiijs jd

[TEXT 41]

S{u}m{ma} Alloc{acionum} p{re}dict{arum} D# xjli xiiijs jd

Et deb't D# Cjli xviijs vjd

m 535

Com{itatus} Essex

[42] Maner{ium} de Tilburye iux{ta} Clare in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 42]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 42]

Nec r{eceptus} de Aliquo p{ro}ficuo p{ro}uenien{to} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Tylbury iux{ta} Clare in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ann{ualis} val{oris} xxxijli ixs vijd tent' simulcu{m} Maner{io} de Hedning ad Castru{m} ac al in Com{itatu} p{re}d{icto} de d{i}c{t}a D{omi}na Regina in Capite p{er} s{er}uic{ium} mi{li}t{aris}

Eo q{uo}d de Maner{io} p{re}d{icto} & ceter{is} p{re}miss{is} cu{m} s{uis} p{er}tin{entijs} p{re}d{i}c{t}us Ioh{ann}es nup{er} Comes Oxon' ante obit{um} s{uum} fuit sei{sa}t{us} int{er} al{ia} Honor{es} Castra d{omi}nica Maner{ia} terr{as} ten{emen}t{a} & ceter{a} hereditament{a} eiusd{e}m nup{er} Comitiss{e} in D{omi}nico s{uo} vt de feod{o}

Et sic sei{sa}t{us} existen{s} quid{a}m finis Leuat' fuit p{ro}ut antea in Comp{ut}o Honor{is} Castri siue Maner{ij} de Hedingh{a}me al{ia}s Henningh{a}me ad Castr{um} in Com{itatu} Essex plenius p{atet}.

Et q{uo}d aucthoritat{e} p{ar}liament{i} p{re}d{icti} Vlt{er}ius inactitat' & stabilit' existit q{uo}d p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} s{uum} vlt{ima}m volunt{atem} & Test{amentu}m in script{o} sigillo s{uo} ad arma sigillat{o} & manu s{ua} p{ro}p{ria} subscript{o} h{ab}eret plen{ius} potestat{em} & authoritat{em} virtute act{us} p{re}d{icti} ad assignand{um} limitand{um} ^\\&// appunctuan{dum} s{ue} legali vxor{i} ip{su}m nup{er} Comit{em} sup{er}uiuen{ti} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} natural{is} ad & p{ro} Iunctur{a} s{ua} p{re}d{ictum} Maner{ium} de Tilburye simulcu{m} Maner{ijs} de Downeh{a}me Easton Hall Netherhall in Gestingthorpe Garnons in Tenderinge Brownes ten{emen}te in Toppesfelde in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex & Maner{ijs} de Eston Mawdit{e} Thorpe Malforde & Marston Trussell{es} in Com{itatu} Northt' ac Maner{io} de Bilton in Com{itatu} Warr' vel tot' & tant' eor{um}d{e}m Maner{ijs} sicut placu{er}it d{i}c{t}o nup{er} Comiti assigna{re} alicui tal{i} vxor{i}

Et q{uo}d tunc post decess{um} ip{s}ius nup{er} Comit{is} & post dat{um} limitac{ionis} assignac{ionis} & appunctuac{ionis} d{i}c{t}e Indentur{e}q{ue} f{a}c{t}a fuer{it} in script{o} sigillat{o} & subscr{ipto} sicut p{re}d{us} est legal{is} vxor d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} ip{su}m Comit{em} sup{er}viuen{s} h{ab}ebit & tenebit ac h{ab}ere tenere & gaudere possit duran{te} vit{a} s{ua} om{n}ia & sing{u}la p{re}d{icta} Maner{ia} terr{as} & ten{emen}t{a} Compris{a} in d{i}c{t}o p{ro}uis' vel tot' eor{um} quot erunt Compris' in aliqua t{a}li vlt{ime} volunt{atis} in script{o} sigillat{o} & subscr{ipto} p{er} p{re}d{ictum} nup{er} Comit{em} sicut p{re}d{i}ctus est

Et q{uo}d ead{e}m Iunctur{a} esset plena Recompensac{io} & satisfacc{io} totius Iunct{ure} & dot{is} q{uo}d Legal{is} vxor d{i}c{t}i tunc Comit{is} ip{su}m sup{er}uiuen{s} potest vel possit vendicare Rogar{e} seu dem{au}nd{are} post mort{em} d{i}c{t}i tunc Comit{is} de ad & in aliquib{us} Honor{ibus} Castr{is} Maner{ijs} terr{is} ten{emen}t{is} & heredit{amentis} d{i}c{t}i tunc Comit{is} duran{te} sponsal{ia} CH int{er} ip{su}m Comit{em} & legal{em} vxor{em} s{uum} ip{su}m sup{er}uenien{tem} Rem{aner}e inde vlterius modo & forma p{ro}ut ead{e}m Maner{ia} terr{e} & ten{emen}t{a} Rem{aner}e deberent p{er} act{um} p{re}d{ictum} si p{re}d' p{ro}uis' nu{n}q{ua}m h{abeb}it vel fact{us} fuisset

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes xxviijuo die Iulij anno d{omi}ni 1562 & Regn{i} d{omi}ne nu{n}c E{lizabethe} Regine iiijto apud Hedningh{a}me ad Castr{um} p{re}d Condidit fecit & declar{avit} vlt{imam} volunt{atem} & Test{amentu}m in script{o} & sigillo ip{s}ius nup{er} Comit{is} sigillat{o} & man{u} s{ua} p{ro}pria subsc{ripto} CH

Et p{er} eand{e}m vlt{imam} volunt{atem} & Test{amentu}m assignauit & appunctuauit d{omi}ne M{ar}gerie nu{n}c Comitiss Oxon' q{ua}m id{e}m nup{er} Comes ante confecc{ionem} d{i}c{t}i act{us} p{ar}liam{en}ti Cepisset in s{uam} legal{em} vxor{em} Quequid{e}m Comitiss{a} ip{su}m nup{er} Comit{em} sup{er}uixit & temp{or}e capc{ione} Inquis{itione} p{re}d{icta} in plen{a} vit{a} existet p{re}d{ictum} Maner{ium} de Tilburye ac ceter{a} al{ia} Maner{ia} terr{a} & ten{emen}t{a} om{n}ia & sing{u}la sup{ra}d{i}c{t}a cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d' p{ro}uis' d{i}c{t}i act{us} p{ar}liam{en}ti Recitat{i} & compris{i} inter al{ia} p{ro} termi{n}o vit{e} ip{s}ius Comit p{er} hec verba sequen{ta}

Et vbi virtute vnius act{us} p{ar}liam{en}ti tent{i} apud Westm{onasterium} in ann{o} quinto & vjto d{omi}ni nup{er} R{egis} famos{e} memorie E{dwardi} vjti p{ro}uis{it} voluit & legauit amant{i} & amantiss{ime} vxor{i} s{ue} CH d{omi}ne M{ar}gerie Comitiss{e} Oxon' in p{ar}t{e} Recompens{acione} totius h{uius}mo{d}i dot{is} q{ua}m ip{s}a vel aliquis alius in eius no{m}i{n}e potest siue possit aliquo temp{or}e posthac h{ab}ere calumpniare siue demandare ex{tra} aliqua terr{as} & ten{amen}t{a} s{uos} (excep{ta} tal' q{ue} sibi dedit existen{s} content{a} in nup{er} Chart' intall' [)] Maner{ij} de Tylburie p{re}d{icti} & om{n}ia & sing{u}la p{re}miss{a} cu{m} om{n}ib{us} & sing{u}lis eor{um} p{er}tin{encium} p{re}d{icta} vxor{i} s{ue} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Et post Confecc{ionem} d{i}c{t}i Act{us} p{ar}liam{en}ti sciz s{e}c{un}do die Iunij ann{o} Regni d{i}c{t}e d{omi}ne Re{gi}ne nu{n}c iiijto qued{a}m Indentur{am} geren{tem} dat{um} eisd{e}m die & ann{o} & in Cur{ia} Cancell{aria} d{i}c{t}e d{omi}ne Regina nunc Irr{rotula}to fact{us} fuer{it} int{er} ip{su}m nup{er} Comit{em} ex vna p{ar}te & p{re}honorabil{em} Tho{ma}m duc{em} Norff' Rob{er}tu{m} d{omi}nu{m} Dudley & Thomam Goldinge ex altera p{ar}te t{a}m ad stabilend{um} & continuand{um} Comit' Oxon' Anglice voc' ye Earledome of Oxforde vnacu{m} om{n}ib{us} offic{ijs} p{re}eminenc{ijs} Honor{ibus} Castr{is} maner{ijs} terr{is} ten{emen}t{is} & hereditam{en}t{is} eid{e}m p{er}tin{entibus} in no{m}i{n}e de lez Veeres sicut diu antehac Continuat{us} fuit in eod{e}m no{m}i{n}e Acetiam ea intenc{i}one q{uo}d victus d{omi}ne M{ar}gerie Comitisse Oxon' & nu{n}c vxor{is} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} augmentaret{ur}

Et p{er} eand{e}m Indent{uram} inter alia p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{ro} se & hered{ibus} s{uis} Concess{it} agreauit & p{ro}misit ad & cu{m} p{re}fat{o} Duce Norff' Rob{er}to D{omi}no Dudley & Thoma Goldinge & hered{ibus} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e Confecc{ionis} d{i}c{t}e Indent{ure} starent & essent sei{sa}t{i} de & in Om{n}ib{us} p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Tilburye iux{ta}

m 535d

Clare Downeh{a}me Eastonhall & al{ijs} sup{ra} sp{ec}ificat{is} ad vsu{m} ip{s}ius nup{er} Comit{is} Oxon' CHECK & absq{ue} Impetic{ione} alicui{us} vasti

Et post eius decess{um} ad vs{um} d{i}c{t}e d{omi}ne M{ar}gerie vxor{is} s{ue} adtunc CHECK sup{er}stit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Et post eius decess{um} tunc ad vs{um} p{re}fat{i} Ed{wa}r{d}i nu{n}c Comit{is} Oxon' & hered{is} masc{uli} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} ad vs{um} hered{is} masc{uli} de Corp{or}e ip{s}ius nup{er} Comit{is} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} Rem{aner}e inde vlter{ius} t{a}lib{us} & h{uius}mo{d}i hered{is} de no{m}i{n}e de lez Veeres p{ro}ut in Indent{ura} p{re}d{icta} vlterius declarat{ur} & exprimit{ur} p{ro}ut p{er} eand{e}m Indent{uram} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{am} plen{ius} apparet

virtute Cui{us} id{e}m nup{er} Comes fuit de eisd{e}m Maner{iis} de Tylburye iux{ta} Clare Downeh{a}me & ceter{is} p{re}miss{is} vlt{erius} recitat{is} in d{omi}nico s{uo} ut de lib{er}o ten{emen}t{o} sei{sa}t{us} Rem{aner}e inde p{re}fat{e} d{omi}ne M{ar}gerie p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} Rem{aner}e inde vlter{ius} in forma p{re}d{icta}

Et q{uo}d p{re}d{ictum} script{um} Indent{atum} plenar{ie} conclus{um} concess{um} & agreat{um} fuit int{er} p{ar}tes p{re}d{ictas} q{uo}d p{re}d{ictus} nup{er} Comes a dat{o} CH d{i}c{t}i script{i} Indent{ati} ad lib{er}am volunt{atem} & pl{ac}it{um} dare concedere & assigna{re} vel appunctuar{e} potuisset offic{ium} & offic{ios} balliat' & balliat' tot' Maner{ium} terr{arum} ten{emen}t{um} & hereditam{en}t{um} s{uorum} cu{m} consuetud{inis} feod{i} s{ui} & feod{orum} p{er}tin{entibus} Offic{ijs} aliquib{us} p{er}sonis p{ro} termi{n}is vit{arum} eor{um} ut sibi placu{er}it

Et q{uo}d om{n}es p{er}sone CH quib{us} p{re}d{ictus} nup{er} Comes daret aut Concederet t{a}lia offic{ium} & feod{i} s{ui} h{ab}eant gaudeant & quiet{e} occup{ar}ent CH ead{e}m Offic{ia} s{e}c{un}d{u}m donu{m} Concess{um} & appunctuac{ionem} illius p{er} p{re}d{ictum} nup{er} Comit{em} fact' vers{us} ip{su}m nup{er} Comit{em} & hered{es} masc{ulos} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{os} & vers{us} Ed{war}d{u}m nu{n}c Comit{em} Oxon' & hered{es} masc{ulos} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{os} Comitiss{am} Oxon' & fr{atr}es p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} & hered{es} masc{ulos} de Corp{or}ib{us} s{uis} l{egi}time p{ro}creat{os} p{ro}ut p{er} id{e}m script{um} Indent{atum} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plen{ius} liquet & apparet.

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne Regine ut sup{ra} p{atet}.

Et quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plena vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 42]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[43] Maner{ium} de Downeh{a}me cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 43]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 43]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Downh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ann{ualis} valor{is} xxxli tent' simulcu{m} p{re}d{icto} Maner{io} de Hedningh{a}m ad Castru{m} ac al in Com{itatu} p{re}d{icto} de d{i}c{t}a D{omi}na Regine in Capit{e} p{er} s{er}uic{ium} mitz

Eo q{uo}d s{e}c{un}d{u}m Intenc{ionem} act{us} p{ar}liam{en}t p{re}d sup{er}ius in Comp{ut}o Maner{ij} de Tylburye in Com{itatu} p{re}d{icto} sp{ec}ificat{i} assign{antur} & conced{untur} p{er} vlt{imam} volunt{atem} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} vers{us} Iunct{uram} d{omi}ne M{ar}gerie Comitiss{e} Oxon' nup{er} vxor{is} p{re}d{icti} Ioh{an}nis Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 43]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[44] Maner{ium} de Easton Hall cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{emen}t{orum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

m 536

Arr{era}gia

[TEXT 44]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 44]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Easton hall cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ann{ualis} val{oris} xiijli vjs viijd tent' simulcu{m} Maner{io} de Greyes Hedningh{a}m Sibley in Com{itatu} p{re}d{icto} int{er} al{ia} sed de quo vel de quib{us} & p{er} que s{er}uic{ium} ignor{atur}

Eo q{uo}d s{e}c{un}d{u}m intenc{ionem} Actus p{ar}liam{en}t{i} p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}d{icti} Maner{ij} de Tylburye in Com{itatu} p{re}d{icto} sp{ec}ificat{i} assign{antur} & conced{untur} p{er} vlt{imam} volunt{atem} eiusd{e}m nup{er} Comit{is} vers{us} Iunct{urem} d{omi}ne M{ar}gerie Comitisse Oxon' p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 44]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# null{a}

[45] Maner{ium} de Netherhall in Gestingthorpe in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 45]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 45]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Man{er}ij de Netherhall in Gestingthorpe in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xijli tent' simulcu{m} p{re}d{ictis} Honor{ibus} siue Maner{ijs} de Hedningh{a}m ad Castru{m} Tilburye iux{ta} Clare cu{m} al{ijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex de d{omi}na Regine in Capite p{er} s{er}uic{ium} Mi{li}t{aris}.

Eo q{uo}d s{e}c{un}d{u}m intenc{ionem} Act{us} p{ar}liam{en}ti p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}d{icto} sp{ec}ificat{i} assign{antur} & conced{untur} p{er} vlt{imam} volunt{atem} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} vers{us} Iunct{uram} d{omi}ne M{ar}gerie Comitiss{e}e Oxon' nup{er} vxor{is} eiusd{e}m nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plena vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 45]

S{u}m{ma} To{ta}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[46] Maner{ium} de Garnons in Tenderinge & Toppesfelde in p{re}d{i}c{t}o Com{itatu} Essex p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

m 536d

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 46]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Garnons in Tenderinge in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} lxs tent' simulcu{m} p{re}d{ictis} Honor{ibus} siue Maner{ijs} de Hedningh{a}m ad Castru{m} Tilburye iux{ta} Clare cu{m} al{ijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex de d{omi}na Regine in Capit{e} p{er} s{er}uic{ium} Mi{li}t{aris} ac p{re}d{icto} Maner{io} de Toppesfelde cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xls tent' ut sup{ra}.

Eo q{uo}d s{e}c{un}d{u}m intenc{ionem} act{us} p{ar}liam{en}t{i} p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Maner{ij} de Tilburye in Com{itatu} p{re}d{icto} sp{ec}ificat{i} assignant{ur} & concedunt{ur} p{er} vlt{imam} volunt{atem} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} vers{us} Iunct{uram} d{omi}ne M{ar}gerie Comitiss{e} Oxon' nup{er} vxor{is} eiusd{e}m nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 46]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

Com{itatus} Northt

[47] Maner{ium} de Eston Mawditte in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 47]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 47]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Eston Mawdite cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xxli xvs vijd tent' simulcu{m} Maner{ijs} de Roseworrey Tregennowe Boswyn & al{ijs} in Com{itatu} Cornub' & alibi sed de quo vel de quib{us} igno{ratur}

Eo q{uo}d s{e}c{un}d{u}m Intenc{ionem} act{us} p{ar}liam{en}ti p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Maner{ij} de Tilburye sp{ec}ificat{i} assignant{ur} & concedunt{ur} p{er} vlt{imam} volunt{atem} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} vers{us} Iunct{uram} d{omi}ne M{ar}gerie Comitiss{e} Oxon' nup{er} vxor{is} eiusd{e}m nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

Incr{e}m{entum} Redd{itum} p{er} sup{er}uis{orem} feodar{ij}

[TEXT 47]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de Incr{ement}o Redd{itus} terr{e} p{re}d{icte} ad xjs ob qa p{er} ann{um} sic arentat' p{er} sup{er}uis{orem} inde p{er} Thomam Morgan ar{migerum} feod{arij} sup{er}uis{orem} & Rec{eptorem} omn{ium} terr{arum} Ward{orum} d{omi}ne Regine in Com{itatu} p{re}d{icto} fact' & in Cur{ia} Ward{orum} & lib{er}ac{ionum} d{omi}ne Regine de Record

Rem{anere} plus q{ua}m p{er} Inquis{itionem} p{re}dict{am} Comp{er}t{um} existit

Eo q{uo}d Conced{untur} d{omi}ne Comitiss{e} Oxon' ut sup{er}ius in Tit{u}lo p{re}ceden{to} p{atet}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 47]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[48] Maner{ium} de Thorpe Malforde in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

m 537

Arr{era}gia

[TEXT 48]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 48]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de Maner{io} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Thorpe Malforde cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xiiijli xs viijd tent' simulcu{m} Maner{ijs} de Roseworrey Tregennowe Boswyn & al{ijs} in Com{itatu} Cornub' & alibi sed de quo vel de quib{us} igno{ratur}

Eo q{uo}d s{e}c{un}d{u}m intenc{i}o{n}em act{us} p{ar}liam{en}ti p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Maner{ij} de Tilburye in Com{itatu} Essex sp{ec}ificat{i} assign{antur} & conced{untur} p{er} vlt{imam} volunt{atem} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} vers{us} Iunct{uram} d{omi}ne M{ar}gerie Comitiss{e} Oxon' nup{er} vxor{is} eiusd{e}m nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 48]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[49] Maner{ium} de Marston Trussell{es} cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a}D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 49]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 49]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Marston Trussell{es} cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xixli xjs tent' simulcu{m} Maner{ijs} de Roseworrey Tregennowe Boswyn & al{ijs} in Com{itatu} Cornub' & alibi sed de quo vel de quib{us} igno{ratur}

Eo q{uo}d s{e}c{un}d{u}m intenc{ionem} act{us} p{ar}liam{en}ti p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Maner{ij} de Tilburye in Com{itatu} Essex sp{ec}ificat{i} assign{antur} & conced{untur} p{er} vlt{imam} volunt{atem} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} versus Iunct{uram} d{omi}ne M{ar}gerie Comitiss{e} Oxon' nup{er} vxor{is} eiusd{e}m nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

Incr{e}m{entum} Redd{itum} p{er} sup{er}uis{orem} feod{arij}

[TEXT 49]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de Incr{ement}o Redd{itum} terr{e} p{re}d{icte} ad ijs xjd p{er} ann{um} sic arent{at'} p{er} sup{er}uis{orem} inde p{er} Tho{ma}m Morgan ar{migerum} feod{arij} sup{er}uis{orem} & Rec{eptorem} omn{ium} terr{arum} Ward{orum} d{omi}ne Regine in Com{itatu} Northt' fact' & in Cur{ia} Ward{orum} & lib{er}ac{ionum} d{omi}ne Regine de Record

Rem{anere} plus q{ua}m p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam} Comp{er}t{um} existit c{aus}a sup{er}ius in Tit{u}lo p{re}ceden{to} sp{ec}ificat{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 49]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

m 537d

Com{itatus} Warr.

[50] Maner{ium} de Bilton cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 50]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 50]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Bilton cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xvli xs ob tent' simulcu{m} Maner{ijs} de Roseworrey Tregennowe Boswyn & al{ijs} in Com{itatu} Cornub' & alibi sed de quo vel de quib{us} igno{ratur}

Eo q{uo}d s{e}c{un}d{u}m Intenc{ionem} Act{us} p{ar}liam{en}ti p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Maner{io} de Tilburye in Com{itatu} Essex sp{ec}ificat{i} assign{antur} & conced{untur} p{er} vlt{imam} volunt{atem} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} vers{us} Iunct{uram} d{omi}ne M{ar}gerie Comitiss{e} Oxon' ac nup{er} vxor{is} eiusd{e}m nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 50]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

Com{itatus} Essex.

[51] Terr{a} & ten{emen}t{um} voc{atum} Paynes in Pentlowe in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a}D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 51]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 51]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} terr{e} & ten{emen}t{is} voc' Paynes in Pentlowe in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} lxs tent' simulcu{m} Maner{ijs} de Grayes in Hedningh{a}me Sibley et al{ijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sed de quo vel de quib{us} & p{er} que s{er}uic{ium} igno{ratur}

t{a}m p{ro}

Eo q{uo}d s{e}c{un}d{u}m Intenc{ionem} act{us} p{ar}liam{en}ti p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Maner{ij} de Tilburye in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sp{ec}ificat{i} inter alia assign{antur} & Concedunt{ur} p{er} vlt{imam} volunt{atem} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} vers{us} Iunct{uram} d{omi}ne M{ar}gerie Comitiss{e} Oxon' nup{er}

m 538

vxor{is} eiusd{e}m nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} Rem{aner}e inde ut sup{er}ior in Comp{ut}o p{re}d{icto} p{atet}.

t{a}m p{ro}

Eo q{uo}d p{re}d{ictus} nup{er} Comes ante obit{um} s{uum} sei{sa}t{us} existen{s} in d{omi}nico s{uo} ut de feod{o} de & in terr{is} & ten{emen}t{is} p{re}d{ictis} p{er} quand{a}m Chart{am} s{uam} Indent{atam} CHECK vltimo die augusti anno Regn{orum} Ph{illip}i & Marie R{egis} & Regine primo & s{e}c{un}do feoffauit de eisd{e}m terr{is} & ten{emen}t{is} voc' Paynes in Pentlowe int{er} al{ia} terr{as} ten{emen}t{a} & Hereditam{en}t{a} Thomam Goldinge Mi{li}t{i} & Tho{ma}m Coo gen{er}os{os}

H{ab}end{um} & tenend{um} p{re}d{icta} terr{as} & ten{emen}t{a} p{re}fat{o} Thome Goldinge & Thom{e} Coo hered{ibus} & assign{atis} s{uis} ad opus & vs{um} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} & d{omi}ne M{ar}gerie Comitiss{e} Oxon' vxor{is} ip{s}ius nup{er} Comit{is} ad terminu{m} vit{e} eor{um} & eor{um} alterius diutius viven{tium}.

Et post eor{um} decess{um} ad vs{um} hered{um} & assign{atum} ip{s}ius nup{er} Comit{is}

Virtute cuius ac vigore CF p{re}d{icti} act{us} p{ar}liam{en}ti de vsib{us} in possess' transferend{um} CH ijd{e}m nup{er} Comes & Comitissa fuerunt inde sei{sa}t{us} in d{omi}n{i}co s{uo} ut de lib{er}o ten{emen}te Rem{aner}e inde post eor{um} decess{um} R{e}c{t}is hered' eiusd{e}m nup{er} Comit{is}.

Et sic sei{sa}t{us} existen{s} id{e}m Comes obijt & d{omi}na CF Comitissa ip{su}m sup{er}uixit quoadhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 51]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[52] Maner{ium} de Iepcracke cu{m} p{er}tin{entijs} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} in Com{itatu} p{re}d{icto} ac ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 52]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 52]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Iepcracke cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} valor{is} xxxijli xjs tent' simulcu{m} Maner{io} de Grayes in Hedningh{a}me Sibley & al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} sed de quo vel de quib{us} & p{er} que s{er}uic{ium} igno{ratur}

Eo q{uo}d p{er} p{re}d{ictam} Indentur{am} sup{er}ius infra p{re}d{ictum} Maner{ium} de de [dittography] Tilburye in Tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} sp{ec}ificat{arum} p{re}d{ictus} nup{er} Comes concess{it} agreauit & p{ro}misit ad & cu{m} p{re}fat{o} duce Norff' Rob{er}to d{omi}no Dudley & Thoma Goldinge & hered{itatibus} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e Confecc{ione} p{re}d{icte} Indentur{e} starent & existent sei{sa}t{us} de & in p{re}d{icto} Maner{io} de Iepcracke int{er} al{ia} in Comp{ut}o p{re}d{icto} sp{ec}ificat{o} ad vs{um} ip{s}ius nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} absq{ue} Impeticione} alicui{us} vasti.

Et post eius decess{um} ad vs{um} d{i}c{t}e d{omi}ne M{ar}gerie vxor{is} s{ue} adtunc sup{er}stit{us} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Et post eius decess{um} ad vs{um} p{re}fat{i} Ed{wa}r{d}i nu{n}c Comit{is} Oxon' & hered{is} masc{uli} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} ad vs{um} hered{is} masc{uli} de corp{or}e ip{s}ius nup{er} Comit{is} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis Rem{aner}e inde ut in Indentur{am} p{re}dict{am} ad Larg{um} sp{ec}ificat{am} plenius declaratur.

Et Quequid{e}m D{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plena vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 52]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[53] Maner{ium} de Barwicke & Scotneys cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a}D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

m 538d

Arr{era}gia

[TEXT 53]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 53]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{ictum} Maner{ium} de Barwick et Scotneys cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} valor{is} xxxijli vs vd ob tent' p{er} ann{um} tent' simulcu{m} Maner{io} de Grayes in Hedningh{a}me Sibley & al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} sed de quo vel de quib{us} & p{er} que s{er}uic{ium} igno{ratur}

t{a}m p{ro}

eo q{uo}d diu ante obitu{m} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} & post Confecc{ionem} d{i}c{t}i act{us} p{ar}liam{en}ti

Quid{a}m Ed{mund}us Bewprie & Ed{wa}r{d}us Thursbye ar{miger} Recup{er}au{er}unt CH versus p{re}d{ictum} nup{er} Comit{em} p{re}d{icta} Maner{ia} de Barwicke & Scotneys in Com{itatu} Essex p{er} br{ev}e{m} d{omi}ni R{egis} de forma donac{ionis} in le discendere

Et virtute Recup{er}ac{ionis} illius ijd{e}m Ed{mund}us Bewprie & Ed{wa}r{d}us Thursbie fuer{unt} inde sei{sa}t{i} in d{omi}n{i}co s{uo} ut de feod{o} talliat{o}

Et sic inde sei{sa}t{us} existen{s} p{re}d{ictus} nup{er} Comes & p{re}fat{a} d{omi}na M{ar}geria vxor eius modo Comitissa Oxon' p{er}quesiuer' eis & hered{um} ip{s}ius nup{er} Comit{is} de eisd{e}m Ed{mun}do & Ed{wa}r{d}o p{re}d{icta} Maner{ia} de Barwick & Skotneys cu{m} p{er}tin{entijs} & p{ro} assuer' ip{s}or{um} nup{er} Comit{is} & d{omi}ne M{ar}gerie quid{a}m finis leuat{us} fuit de eisd{e}m Maner{ijs} cu{m} p{er}tin{entijs} inter eund{e}m nup{er} Comit{em} & p{re}fat{am} d{omi}nam M{ar}geriam Comitiss{am} Oxon' quer' & d{i}c{t}os Ed{mundu}m Bewprye & Ed{wa}r{d}um Thursbie defors & quemquid{e}m fin{em} ijd{e}m Ed{mund}us & Ed{wa}r{d}us Recognouer{unt} Maner{ia} p{re}d{icta} cu{m} p{er}tin{entijs} esse Ius ip{s}ius nup{er} Comit{is} ut illa q{ue} ijd{e}m Comes & M{ar}geria h{ab}uer{unt} de dono p{re}d Ed{mund}i & Ed{wa}r{d}i

Et illa Remiser' & quiet Clam' de se & hered{ibus} s{uis} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} & d{omi}ne M{ar}gerie & hered{ibus} ip{s}ius nup{er} Comit{is} p{ro}ut p{er} eund{e}m finem inter Record{am} Ph{illip}i & Marie nup{er} R{egis} & Regine Anglie de Co{mmun}i Banco s{uo} apud Westm{asterium} de Termi{n}o Pasche ann{o} Regn{i} ip{s}or{um} nup{er} R{egis} & Regine primo & s{e}c{un}do plen{ius} p{atet} de Record{o}

Virtute cuius id{e}m nup{er} Comes & ead{e}m d{omi}na M{ar}geria fuer{unt} de eisd{e}m Maner{ijs} cu{m} p{er}tin{entijs} sei{sa}t{i} viz Idem Comes in d{omi}nico s{uo} ut de feod{o}.

Et p{re}d{icta} d{omi}na M{ar}geria in d{omi}nico s{uo} ut de lib{er}o ten{emen}to.

Et sic sei{sa}t{us} existen{s} id{e}m nup{er} Comes obijt inde sei{sa}t{us}

Et d{omi}na M{ar}geria ip{su}m sup{er}uixit & se tenuit intus p{er} Ius accrescend{um}

Et est inde sola sei{sa}t{a} in d{omi}n{i}co s{uo} ut de lib{er}o ten{emen}t{o}.

Reu{er}c{i}one inde post eius decess{um} Ed{wa}r{d}o nu{n}c Comiti Oxon' & hered{ibus} s{uis} spectan'

q{ua}m p{ro}

Eo q{uo}d p{er} p{re}d{ictam} Indent{uram} sup{er}ius infra Comp{utu}m p{re}d{icti} Maner{ij} de Tilburye in tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem}sp{ec}ificat{arum} p{re}d{ictus} nup{er} Comes Concess{it}, agreauit & p{ro}misit ad & cu{m} p{re}fat{o} Duce Norff' Rob{er}to d{omi}no Dudley & Thoma Goldinge & hered{ibus} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e confecc{ionis} p{re}d{icte} Indent{ure} starent & essent sei{sa}t{i} de & in p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Barwick{es} & Scotneys & al{ijs} ad vs{um} ut in Indent{ura} p{re}d{icta} in Comp{ut}o p{re}d{icto} ad larg{um} sp{ec}ificat{a} plen{ius} declarat{ur}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} quodd{a}m script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pr{ia} subscr{iptum} dat{um} xijmo die mens{is} M{ar}cij ann{o} Regn{i} nup{er} R{egis} & Regine Ph{illip}i & Marie s{e}c{un}do & iijtio concessit [+Ioh{an}ni Churche sen{iori} &] Ioh{an}ni Churche Iun{iori} quend{a}m ann{ua}l{em} Redd{itum} Cvjs viijd vsual{is} Monet{e} Anglie exeunt' de Maner{ijs} s{uis} de Scotneys & Barwicke in Toppesfelde in Com{itatu} Essex

H{ab}end{um} p{re}d{ictum} ann{ua}l{em} Redd{itum} p{re}fat{o} Ioh{an}ni Churche sen{iori} & Ioh{an}ni Churche Iun{iori} & alter{ius} eor{um} diutius viuen{tium} & assign{atis} s{uis} duran{te} vit{a} s{ua} ad duos ann{i} terminos viz ad fest{a} annunciac{ionis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equ{al}is porc{ionibus} cu{m} offic{io} Sen{escal}l{i} Maner{ium} s{uum} de Lam{er}she & Colne Wake in Com{itatu} Essex ac maner{ium} de Hengeston Swaffh{a}me & Bulbeck in Com{itatu} Cantabr' s{e}c{un}d{u}m eff{e}c{tu}m script{i} p{re}d{icti} cu{m} Cl{aus}o [SIC] districc{ionis} p{ro} non soluc{ione} Redd{itus} p{re}d{icti} ut p{er} d{i}c{tu}m script{um} in Inquis{itione} p{re}dict{a} Sp{ec}ificat' plenius Liquet & Apparet.

Et Quequid{e}m D{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plena vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 53]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[54] Maner{ium} de ffingrith cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 54]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

m 539

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 54]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de ffingrith cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xljli ixs ijd tent' simulcu{m} Maner{io} de Greys in Hedningh{a}me Sibley & al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} sed de quo vel de quib{us} & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}

Eo q{uo}d p{er} p{re}d{ictam} Indent{uram} sup{er}ius infra p{re}d{ictum} Maner{ium} de Tilbury in tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} sp{ec}ificat{arum} p{re}d{ictus} nup{er} Comes concess{it} agreauit & p{ro}misit ad & cu{m} p{re}fat{o} duce Norff' Rob{er}to d{omi}no Dudley & Thom{a} Goldinge & hered{ibus} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e confecc{ionis} Indent{uris} p{re}d{icte} starent & essent sei{sa}t{i} de & in p{re}d{icto} Maner{io} de ffingrith int{er} al{ia} ^\\ut// in Comp{ut}o p{re}d{icto} sp{ec}ificat{ur} ad vs{um} ip{s}ius nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} absq{ue} impetic{ione} alic{uius} vast{i}.

Et post eius decess{um} ad vsu{m} d{omi}ne M{ar}gerie vxor{is} s{ue} ad tunc sup{er}st{itis} CH p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Et post eius decess{um} ad vsu{m} p{re}fat{i} Ed{wa}r{d}i nu{n}c Comit{is} Oxon' & hered{is} masc{uli} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} ad vsu{m} hered{is} masc{uli} de Corp{or}e ip{s}ius nup{er} Comit{is} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} Rem{aner}e inde vt in Indent{ura} p{re}d{icta} in p{re}d{icto} Comp{ut}o Maner{ij} de Tilburye ad larg{um} sp{ec}ificat{i} plen{ius} declarat{ur}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscript{um} dat{um} xxiiijti die Iunij ann{o} Regn{i} nup{er} R{egis} E{dwardi} vjti ijdo concess{it} Ioh{an}ni Smith offic{ium} ball{ij} Maner{ium} de ffyngreth & Blackamore in Com{itatu} Essex & offic{ium} Custod{is} omn{ium} bosc{orum} & subbosc{orum} sup{ra}dict{um} Maner{ium} crescen' siue crescend{um}

H{ab}end{um} & ex{er}cend{um} offic{ium} p{re}d{ictum} cu{m} om{n}ib{us} Com{m}odit{atibus} ^\\&// advauntag{ijs} p{re}fat{o} Ioh{an}ni Smithe p{er} se vel p{er} suffic{ientem} deput{atum} s{uum} ad fest{um} s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{ro}x{imum} post dat{um} script{i} p{re}d{icti} ad terminu{m} vit{e} ip{s}ius Ioh{an}nis Smithe p{er}cipiend{um} ann{ua}ti{m} p{ro} ex{er}citio{ne} offic{ij} p{re}d{icti} exitur' de Maner{ij} p{re}d{icti} feod{o} lxs legal{is} monet{e} Anglie

Sol{uendum} & Retinend{um} ann{ua}ti{m} ad duos ann{i} termi{n}os magis vsual{is} p{ro}ut p{er} script{um} p{re}d{ictum} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plen{ius} liquet & apparet.

Et quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

Incr{e}m{entum} Redd{itum} p{er} sup{er}uis{orem} feodar{ij}

[TEXT 54]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de Incr{ement}o Redd{itus} terr{e} p{re}d{icte} ad xs p{er} ann{um} sic arentat' p{er} sup{er}uis{orem} inde p{er} Ioh{ann}em Glascocke gen{er}os{um} feodar{ium} sup{er}ius & Rec{eptorem} omn{ium} terr{arum} Ward{orum} d{omi}ne Regine in Com{itatu} Essex fact' & in Cur{ia} Ward{orum} & lib{er}ac{ionum} d{omi}ne Regine de Record

Rem{anere} plus q{ua}m p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam} comp{er}t{um} existit c{aus}a sup{er}ius in Tit{u}lo p{re}ceden{to} sp{ec}ificat{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 54]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

Com{itatus} Cantabr'.

[55] Maner{ium} de ffulm{er} cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 55]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 55]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} Maner{ij} de ffulmer cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xxxixli xviijs vd ob tent' simulcu{m} Maner{ijs} de Roseworrey Tregennowe Boswyn & al{ijs} in Com{itatu} Cornub' & alibi sed de quo vel de quib{us} igno{ratur}.

Eo q{uo}d p{er} p{re}d{ictam} Indent{uram} sup{er}ius infra p{re}d{ictum} Maner{ium} de Tilburye in Tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} sp{ec}ificat{arum} assurant{ur} post decess{um} p{re}d{icti} Ioh{an}nis nup{er} Comit{is} Oxon' p{re}fat{e} d{omi}ne Margerie modo Comitiss{e} Oxon' & nup{er} vxor{is} d{i}c{t}i Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscr{iptum} geren{tem} dat{um} xvijmo die M{ar}tij anno primo d{omi}ne nu{n}c E{lizabethe} Re{gi}ne p{ro} bono & fideli s{er}uic' sibi p{er} Ioh{ann}em Ludh{a}me s{er}uien{tem} s{uum} impens{um} & impendend{um} dedisse ^\\&// concessisse eid{e}m

m 539d

Ioh{an}ni offic{ium} ball{ij} Maner{ij} s{ui} de ffulm{er} in p{re}d{icto} Com{itatu} Cantabr' cu{m} om{n}ib{us} ffeod{is} & p{ro}fic{uis} d{i}c{t}o offic{io} spectan{tibus}

H{ab}end{um} & tenend{um} p{re}fat{o} Ioh{an}ni p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} d{i}c{tu}m offic{ium} cu{m} om{n}ib{us} profic{uis} eid{e}m offic{io} p{er}tin{entibus}

Et p{re}fat{us} Comes dedit eid{e}m Ioh{an}ni Ludh{a}me & assign{atis} s{uis} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} ad fest{a} annunc{iacionis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i ann{ua}ti{m} soluend{um} p{ro} ex{er}citio{ne} officij p{re}d{icti} quand{a}m ann{uita}t{em} siue ann{ua}l{em} Redd{itum} lxs xd legal{is} monet{e} Anglie exeunt' de Maner{io} s{uo} de ffulm{er} p{re}d{icto}

Et si contingat p{re}d' ann{uita}t{em} lxs xd aretro fore Insolut' in p{ar}te vel in toto ad aliq{ui}d fest{um} fest{orum} p{re}d{ictorum} quo ut p{re}fert{ur} solui debet tunc bene licebit d{i}c{t}o Ioh{an}ni in p{re}d{ictum} Maner{ium} cu{m} p{er}tin{entijs} intrare & distringere &c ut p{er} dict{as} l{itte}ras paten{tes} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{as} plen{ius} liquet & apparet.

Et Quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 55]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

Com{itatus} Cestr.

[56] Maner{ium} de Blacon cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 56]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 56]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Blacon cu{m} p{er}tin{entijs} ann{ualis} val{oris} xvli xs tent' simulcu{m} Maner{io} de Warrynh{a}me cu{m} al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} inferius sp{ec}ificat{is} sed de quo vel de quib{us} penit{us} igno{ratur}

Eo q{uo}d post confecc{ionem} act{us} p{ar}liam{en}ti p{re}d{icti} p{re}d{ictus} nup{er} Comes existen{s} sei{sa}t{us} in d{omi}nico s{uo} ut de feod{o} de & in Maner{ijs} de Warmynh{a}me Northrose Blacon Ashedon Wolleston ac de mes{iagio} & port{u} orien{te} Anglice voc' the Gate of Westchester infra Com{itatem} p{re}d{ictum} p{er} Indent{uram} sup{er}ius in Comp{ut}o Maner{ij} de Tilburye in Com{itatu} Essex p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} sp{ec}ificat{i} vlter{ius} int{er} al{ia} plen{ius} concess{it} agreauit & p{ro}misit ad & cu{m} p{re}d{icto} duce Norff' Rob{er}to d{omi}no Dudley & Thoma Goldinge & hered{ibus} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e confecc{ionis} d{i}c{t}e Indent{uris} starent & essent sei{sa}t{us} de & in maner{io} p{re}d{icto} ac de om{n}ib{us} al{ijs} terr{is} ten{emen}t{is} Redd{itibus} Reuenc' & hereditam{en}t{ibus} in p{re}d{icto} Com{itatu} Cestr' ad vs{um} ip{s}ius nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} absq{ue} Impetic{i}one alicui{us} vasti

Et post eius decess{um} ad vsu{m} d{i}c{t}e d{omi}ne M{ar}gerie p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Et post eius decess{um} ad vsu{m} R{e}c{t}or{um} hered{um} ip{s}ius nup{er} Comit{is} Imp{er}p{etuu}m

virtute cuius id{e}m nup{er} Comes fuit sei{sa}t{us} de eisd{e}m Maner{ijs} & ceter{is} p{re}miss{is} in d{omi}n{i}co s{uo} ut de Lib{er}o ten{emen}to p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Rem{anere} inde p{re}fat{e} d{omi}ne M{ar}gerie p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Rem{anere} inde vlt{er}ius in form{a} p{re}d{icta}.

Et sic inde sei{sa}t{us} existen{s} obijt inde sei{sa}t{us}.

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne Regine ut sup{ra} in p{re}d{icto} Comp{ut}o Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedningh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sp{ec}ificat{ur}.

Et in toto ut supra extend{untur} p{er} ann{um} p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam}

Soluend{um} ad ffesta annunciac{ionis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equal{ite}r

Quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria Comitissa Oxon' adhuc sup{er}st{es} & in plena vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

m 540

[TEXT 56]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[57] Maner{ium} de Asheton cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 57]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 57]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Asheton cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xvli xs tent' simulcu{m} Maner{io} de Warringh{a}me cu{m} al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} inferius sp{ec}ificat{is} sed de quo vel de quib{us} penit{us} igno{ratur}

Eo q{uo}d p{er} Indent{uram} sup{er}ius in Comp{ut}o Maner{ij} de Blacon in p{re}d{icto} Com{itatu} Cestr' p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} in Tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem}sp{ec}ificat{arum} assurat{ur} & conced{itur} post mort{em} p{re}d{icti} Ioh{an}nis nup{er} Comit{is} Oxon' p{re}fat{e} d{omi}ne M{ar}gerie Comitiss{e} Oxon' nup{er} vxor{is} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} Rem{aner}e inde ut in eod{e}m Comp{ut}o plenius sp{ec}ificatur.

Quequid{e}m D{omi}na Margeria Comitissa Oxon' adhuc sup{er}stes & in plena vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 57]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[58] Maner{ium} de Wollaston cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 58]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 58]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Wolaston cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xxli ob tent' simulcu{m} Maner{io} de Warringh{a}me cu{m} al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} inferius sp{ec}ificat{is} sed de quo vel de quib{us} penit{us} igno{ratur}

Eo q{uo}d p{er} Indent{uram} sup{er}ius in Comp{ut}o Maner{ij} de Blacon in p{re}d{icto} Com{itatu} Cestr' p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} in Tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem}sp{ec}ificat{arum} assurant{ur} & conced{untur} post mort{em} p{re}d{icti} Ioh{an}nis nup{er} Comit{is} Oxon' p{re}fat{e} d{omi}ne Margerie nup{er} vxor{is} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} Rem{aner}e inde ut in eod{e}m Comp{ut}o plen{ius} sp{ec}ificatur.

q{ue}quid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 58]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

m 540d

[59] Maner{ium} de Port Orient Vill Cestr' cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 59]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 59]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{ict'} Port' Orien' Vill' Cestr' cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} vjli vijs viijd tent' simulcu{m} Maner{io} de Warringh{a}me cu{m} al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} inferius sp{ec}ificat{is} sed de quo vel de quib{us} penit{us} igno{ratur}

Eo q{uo}d p{er} Indent{uram} sup{er}ius in Comp{ut}o Maner{ij} de Blacon in p{re}d{icto} Com{itatu} Cestr' p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} in tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem}sp{ec}ificat{arum} assurat{ur} & conced{itur} post mort{em} p{re}d{icti} Ioh{an}nis nup{er} Comit{is} Oxon' p{re}fat{e} d{omi}ne Margerie Comitiss{e} Oxon' nup{er} vxor{is} dict{i} nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Rem{aner}e inde ut in eod{e}m Comp{ut}o plen{ius} sp{ec}ificat{ur}.

q{ue}quid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 59]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[60] Maner{ium} de Warringh{a}me cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 60]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 60]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Warringh{a}me cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} lvli vs xd tent' simulcu{m} Maner{io} sup{er}ius sp{ec}ificat{o} in Com{itatu} p{re}d{icto} sed de quo vel de quib{us} penit{us} igno{ratur}

Eo q{uo}d p{er} Indent{uram} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}d{icti} Maner{ij} de Blacon in p{re}d{icto} Com{itatu} Cestr' p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} in tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} sp{ec}ificat{arum} assurat{ur} & conced{itur} post mort{em} p{re}d{icti} Ioh{an}nis nup{er} Comit{is} Oxon' p{re}fat{e} d{omi}ne Margerie Comitiss{e} Oxon' nup{er} vxor{i} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} Rem{aner}e inde ut in eod{e}m Comp{ut}o plen{ius} sp{ec}ific{atur}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscr{iptum} dat{um} xxmo die mens{is} M{ar}tij ann{o} Regn{i} d{omi}ne E{lizabethe} dei gr{aci}a Anglie &c Regine nu{n}c iiijto t{a}m in Considerac{ione} boni veri & fidel{is} s{er}uic' p{er} dil{e}c{tu}m s{er}uien{tem} s{uum} Rob{er}tu{m} Christmas gen{er}os{um} p{re}d{icto} Comiti Impens{um} q{ua}m p{ro} diu{er}s{is} al{ijs} Considerac{ionibus} dict{i} Comit{is} sp{ec}ial{ite}r mouen{dum} dedit concess{it} & p{er} script{um} p{re}d{ictum} confirm{auit} p{re}fato Rob{er}to quand{a}m ann{uita}t{em} siue ann{ua}l{em} Redd{itum} xxli p{er} ann{um} leg{alis} monet{e} Anglie exeunt' ann{ua}ti{m} de Maner{io} s{uo} de Warringh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Cestr'

H{ab}end{um} & tenend{um} ann{ua}ti{m} p{re}d{ictam} ann{uita}t{em} siue ann{ua}l{em} Redd{itum} xxli p{er} ann{um} p{re}fat{o} Rob{er}to Xpmas & assign{atis} s{uis} duran{te} toto termi{n}o vit{e} s{ue} ann{ua}t{im} Sol{uendum} ad ffest{a} annunc{iationis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is Arch{angel}i equ{al}is porc{ionibus} prima soluc{io} inde incipiend{um} ad fest{um} annunc{iationis} b{ea}te Marie Virginis p{ro}x{imum} futur' post

m 541

dat{um} script{i} p{re}d{icti}

Et si contingat dict{am} ann{ui}t{atem} siue ann{ua}l{em} Redd{itum} xxli p{er} ann{um} aretro fore non solut{um} in p{ar}te vel in toto p{er} spatiu{m} xiiijto dier{um} post aliq{uo}d f{estu}m ffest{orum} p{re}d{ictorum} quout p{re}fert{ur} solui debeat si debit modo petat{ur} q{uo}d tunc bene liceat & licebit p{re}fat{o} Rob{er}to Xpemas in p{re}d{ictum} Maner{ium} de Warringh{a}me siue aliq{ua}m inde p{ar}cell{am} intrare & distringere & districc' sic ib{ide}m capt' abducere & penes se Retinere quousq{ue} p{re}d' ann{ui}tas & quel{ibe}t inde p{ar}cell' cu{m} arr{era}g{ijs} eiusd{e}m si q{ue} fuer{unt} (sit p{re}fat{o} Rob{er}to Christmas & assign{atis} s{uis} plen{arie} solut' & satisfact' ut p{er} easd{e}m l{itte}ras paten{tes} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{as} plen{ius} liquet.

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne Regine ut supra in Comp{ut}o p{re}d{ictum} Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedningh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex si{mi}liter sp{ec}ificat{ur}.

Et in toto ut supra extend{untur} p{er} ann{um} p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam}

Soluend{um} ad ffesta annunc{iationis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equal{ite}r viz p{ro} ijb{us} h{uius}mo{d}i ffestis infra tempus huius Comp{ut}i acciden{tibus}

Et quequid{e}m d{omi}na Margeria adhuc sup{er}stes & in plena vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 60]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[61] Maner{ium} de Northrode cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 61]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 61]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Man{er}ij de Northrode cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xixli xiijs xd tent' simulcu{m} p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Warringh{a}me Blacon & al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} sed de quo vel de quibus penitus igno{ratur}

Eo q{uo}d p{er} Indent{uram} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}d{icti} Maner{ij} de Blacon in p{re}d{icto} Com{itatu} Cestr' p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} in tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} sp{ec}ificat{arum} assign{antur} & conced{untur} post mort{em} p{re}d{icti} Ioh{an}nis nup{er} Comit{is} Oxon' p{re}fat{e} d{omi}ne Margerie Comitiss{e} Oxon' nup{er} vxor{i} dict{i} nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Rem{anere} inde ut in eod{e}m Comp{ut}o plen{ius} sp{ec}ificat{ur}

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne Regine ut sup{ra}.

Et in toto ut sup{ra} extendit{ur} p{er} ann{um} p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam}

Soluend{um} ad ffesta annunc{iationis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equal{ite}r viz p{ro} ijb{us} h{uius}mo{d}i ffest{is} infra tempus huius Comp{ut}i acciden{tibus}

Q{ua}quid{e}m d{omi}na Comitiss{a} adhuc sup{er}stes & in plena vita existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 61]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

m 541d Com{itatus} Essex

[62] Maner{ium} de Chrustwicke cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} Galfr{id}o Deveere

Comp{ut}us Galfr{id}i deveere ar{migeri} occupat{oris} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

m 541d

Arr{era}gia

[TEXT 62]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 62]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Chrustwicke cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xjli tent' simulcu{m} Maner{io} de Countesmeade in Bumpsted cu{m} membr{is} ac cu{m} al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} sed de quo vel de quibus & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}.

Eo q{uo}d quoad Maner{ium} p{re}d{ictum} simulcu{m} Maner{ium} de Coppinghall hic inferius sp{ec}ificat{ur} p{er} quend{a}m artic{u}l{u}m in p{re}d{icto} act{u} p{ar}liam{en}ti Repuls{acionis} authoritat{e} p{ar}liament{i} p{re}d{icti} inactitat' & stabilitat' existit q{uo}d Galfridus Devere vnus fr{atru}m d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} a festo s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{ro}x{imo} ante confecc{i}o{n}em act{us} illius h{ab}ebit & tenebit p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} ead{e}m Maner{ia} terr{as} & ten{emen}t{a} absque impetic{i}o{n}e alicuius vasti

Rem{aner}e inde s{ua} vxor{i} legali ip{su}m Galfridu{m} sup{er}uiuen{tem} p{ro} termi{n}o vit{e} eiusd{e}m vxor{is} si id{e}m Galfr{id}us p{er} script{um} s{uum} sigillo s{uo} sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscript{um} sic limitabit & appunctuabit Rem{aner}e inde d{i}c{t}o nup{er} Comiti p{ro} termi{n}o vite s{ue} absq{ue} Impetic{ione} alicuius vasti

Rem{aner}e inde vlterius p{ro}ut Rem{aner}e debuissent si p{re}d{ictus} artic{u}lus d{i}c{t}i act{us} numq{ua}m fuisset fact' & inactitat'.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} p{re}d{ictam} Indentur{am} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}d{icti} Maner{ij} de Tilburye in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell' hereditatis p{re}d{icti} sp{ec}ificat{i} p{ro} se & hered{ibus} s{uis} plen{ius} & plan{us} agreauit & p{ro}misit ad & cu{m} p{re}fat{o} duce Norff' Rob{er}to d{omi}no Dudley & Thoma Goldinge & hered{itatibus} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e confecc{i}o{n}is dict{e} Indent{uris} starent & essent sei{sa}t{us} de & in Reu{er}c{i}o{n}e post mort{em} d{i}c{t}i Galfr{id}i Devere p{re}d{icti} Maner{ij} de Croppinghall & Chrustw\\ick// ac de & in Reu{er}c{i}one omn{ium} al{iorum} Mes{uagium} s{uorum} terr{arum} ten{emen}t{um} Redd' Reu{er}c{i}on{u}m s{er}uic{iorum} possess{ionum} & heredit{amentum} quoru{m}cumq{ue} scituat{um} iacen{tum} & existen{tum} in Wak{es} Colne Pons CH Brightfordeh{a}me & Custridge in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex post mort{em} d{i}c{t}i Galfr{id}i Devere & vxor{is} eius & vtriusq{ue} eor{um} diutius viuen{tium} ad vs{um} eiusd{e}m nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} absq{ue} Impetic{i}one alicuius vasti

Et post eius decess{um} ad vs{um} Ed{wa}r{d}i nu{n}c Comit{is} Oxon' ac hered{is} masc{uli} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} ad vs{um} hered{is} masc{uli} de Corp{or}e d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} ad vs{um} Awbritij Devere p{ro} termi{n}o vite s{ue}

Et post eius decess{um} tunc ad vs{um} ut in p{re}d{icta} Indentur{a} plus plenius & largius declarat{ur}.

Et id{e}m nup{er} Comes de ead{e}m Reu{er}c{i}o{n}e sic in form{a} p{re}d{icta} sei{sa}t{us} existen{s} obijt inde de t{a}li stat{u} sei{sa}t{us}.

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne Regine ut supra in Comp{ut}o p{re}d{ictum} Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedningh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} plen{ius} p{atet}.

Et q{uo}dquid{e}m Maner{ium} ut supra extend{untur} p{er} ann{um} p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam}

Soluend{um} ad ffesta annunc{iationis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equal{ite}r viz p{ro} duob{us} h{uius}mo{d}i ffestis infra tempus huius Comp{ut}i acciden{tibus}

Quiquid{e}m Galfr{id}us Devere adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 62]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[63] Maner{ium} de Crepinghall cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} Galfrido Deveere

Comp{ut}us p{re}d{icti} Galfr{id}i deveere ar{migeri} occupat{oris} terr{arum} p{re}d{ictum} p{er} tempus p{re}dict{um}

m 542

Arr{era}gia

[TEXT 63]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 63]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Crepinghall cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xxiiijli tent' simulcu{m} Maner{ijs} de Grayes in Hedningh{a}me Sible Prayors & al{ijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sed de quo vel de quibus & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}

Eo q{uo}d p{re}d{ictus} Galfr{id}us Devere ar{miger} h{ab}et stat{um} in p{re}d{ictis} Maner{ijs} cu{m} p{er}tin{entijs} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} ut sup{ra} in Comp{ut}o Maner{ij} de Chrustwicke in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} in Tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} ad larg{um} sp{ec}ificat{arum} cu{m} diu{er}s{is} CH

Rem{anere} ut ib{ide}m si{mi}liter declarant{ur}

Quiquid{e}m Galfr{id}us Devere adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 63]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[64] Maner{ium} de Tendringhall cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} Awbrico Deveere

Comp{ut}us Awbricij Deveere ar{migeri} occupat{oris} Maner' pd p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 64]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 64]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Tendringehall cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ann{ualis} val{oris} ixli tent' simulcu{m} Maner{io} de Countesmeade in Bumpstede cu{m} al{ijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sed de quo vel de quibus & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}

Eo q{uo}d quoad Maner{ium} CH p{re}d{ictum} simulcu{m} Maner{ijs} de Erles ffee in Burigifforde Batles Hall in Stapleforde Abbot & Hayes in Stowe cu{m} p{er}tin{entijs} ac terr{a} & ten{emen}t{i} voc' Iackett{es} in ffambridge in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex hic postea sp{ec}ial{ite}r sp{ec}ificat' p{er} quend{a}m artic{u}l{u}m in p{re}d{icti} act{u} p{ar}liam{en}ti Repuls{acionis} Authoritat{e} p{ar}liam{en}ti p{re}d{icti} inactitat' & stabilitat' existit q{uo}d Awbritius Devere alter{um} fr{atru}m d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} a ffest{o} s{an}c{t}i Mich{ael}is p{ro}x{imo} ante Confecc{ionem} act{us} illius h{ab}ebit & tenebit p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} ead{e}m Maner{ia} terr{as} & ten{emen}t{a} absq{ue} Impetic{ione} alicuius vasti

Rem{aner}e inde s{ua} vxor{i} legal{e} ip{su}m Awbritiu{m} sup{er}uiuen{ti} p{ro} termi{n}o vit{e} eiusd{e}m vxor{is} si id{e}m Awbricius p{er} script{um} s{uum} sigillo s{uo} sigillat{um} & man{u} subscript{um} sic limitabit & appunctuabit

Rem{aner}e inde d{i}c{t}o nup{er} Comiti p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} absq{ue} Impetic{ione} alicuius vasti

Rem{aner}e inde vlterius p{ro}ut Rem{aner}e debuissent si p{re}d{ictus} artic{u}lus d{i}c{t}i act{us} numq{ua}m fact{us} & inactitat{us} fuisset.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} p{re}d{ictam} Indentur{am} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}d{icto} Maner{ium} de Tilburye p{re}d{ictum} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} sp{ec}ificat{i} p{ro} se & hered{ibus} s{uis} plenar{ie} & plen{ius} agreauit & p{ro}misit cum p{re}fat{o} Thoma Duce Norff' Rob{er}to d{omi}no Dudley & Thoma Goldinge & hered{itis} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e Confecc{i}o{n}is d{i}c{t}e Indent{ure} starent & essent sei{sa}t{us} de & in Reu{er}c{i}one post mort{em} p{re}d{icti} Awbritij Devere Maner{ium} de Tenderinge Iackett{es} & ffambridge Battell{es} Hall in Stapleforde Abbot{es} Hayes in Stowe & Earles in Burygifforde in Com{itatu} Essex ac de & in Reu{er}s{ione} omn{ium} Mes{uagium} terr{arum} ten{emen}t{um} Redd{itum} Reu{er}c{i}on{u}m possess{ionum} s{er}uic{iorum} & hereditam{en}t{um} quor{um}cu{m}q{ue} scituat{um} iacen{tum} & existen{tim} in Tendringe ffambridge Stapleforde Abbot{es} Stowe & Buryes Gyfforde in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex post

m 542d

mort{em} p{re}d{icti} Awbritij Devere ad vs{um} eiusd{e}m nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vite s{ue} absq{ue} Impetic{i}one alicuius vasti

Et post eius decessu{m} tunc ad vsu{m} Ed{wa}r{d}i nu{n}c Comit{is} Oxon' & hered{is} masc{uli} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{i}

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} ad vsu{m} hered{is} masc{uli} de Corp{or}e eiusd{e}m nup{er} Comit{is} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} tunc ad vs{um} p{re}d{icti} Hugonis Vere filij senior{i} p{re}d{icti} Awbritij & hered{is} masc{uli} de Corp{or}e p{re}d{icti} Hugonis l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} tunc ad vs{um} ut in p{re}d{icta} Indentur{a} in Inquis{itione} p{re}d{icta} ad larg{um} sp{ec}ificat{a} plenius liquet & apparet.

Et id{e}m nup{er} Comes de ead{e}m Reu{er}s{ione} sic in forma p{re}d{icta} sei{sa}t{us} existen{s} obijt inde de t{a}li stat{u} sei{sa}t{us}.

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne Regine ut sup{ra} in Comp{ut}o p{re}d{i}c{t}i Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedningh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} plen{ius} p{atet}.

Et q{uo}d quid{e}m Maner{ium} sic ut sup{ra} extenditur p{er} ann{um} p{er} Inquis{itionem} p{re}dict{am}

Soluend{um} ad ffesta annunciac{i}o{n}is b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equal{ite}r viz p{ro} ijb{us} h{uius}mo{d}i ffestis infra temp{us} huius Comp{ut}i acciden{tibus}

Et quiquid{e}m Awbritius Devere adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 64]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[65] Maner{ium} de Earles ffee cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} Awbrico Deveere ar

Comp{ut}us Awbricij Deveere ar{migeri} occupat{oris} Maner{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 65]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 65]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Earleffe [=Earles ffee] in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} ixli tent' simulcu{m} Maner{io} de Countesmeade in Bumpstede cu{m} al{ijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sed de quo vel de quibus & p{er} que s{er}uic{ium} igno{ratur}

Eo q{uo}d p{re}d{ictus} Awbritius Devere ar{miger} h{ab}et stat{um} in p{re}d{icto} Man{er}io cu{m} p{er}tin{entijs} int{er} alia p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} Reu{er}s{ion'} inde ut sup{ra} in Comp{ut}o p{re}d{icti} Maner{ij} de Tendringhall in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} in Tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} ad larg{um} sp{ec}ificat{arum}

Quiquid{e}m Awbritius Devere adhuc sup{er}st{es} & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 65]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

m 543

[66] Maner{ium} de Batishall cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} Awbritio Deveere

Comp{ut}us Awbricij Deveere ar{migeri} occupat{oris} Maner{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 66]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 66]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Battyshall cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xiijli vjs viijd tent' simulcu{m} p{re}d{icto} Maner{io} de Countesmeade in Bumpstede cu{m} al{ijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sed de quo vel de quibus & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}.

Eo q{uo}d p{re}d{ictus} Awbritius Devere ar{miger} h{ab}et stat{um} in p{re}d{icto} Maner{io} cu{m} p{er}tin{entijs} int{er} al{ia} sup{er}ius menc{i}onat{a} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Rem{aner}e inde ut sup{ra} in Comp{ut}o p{re}d{icti} Man{er}ij de Tendringhall in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} in Tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} ad larg{um} sp{ec}ificat{arum}

Quiquid{e}m Awbritius Devere adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 66]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[67] Maner{ium} de Abbott{es} in Stowe cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} Awbritio Deveere

Comp{ut}us Awbricij Deveere ar{migeri} occupat{oris} Maner{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 67]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 67]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Abbott{es} Hayes in Stowe cu{m} p{er}tinen{tijs} in Com{itatu} p{re}dict{o} ann{ualis} valor{is} xiijli vjs viijd tent' simulcu{m} p{re}dict{o} Maner{io} de Countesmeade in Bumpstede cu{m} al{ijs} in p{re}d{i}c{t}o Com{itatu} Essex sed de quo vel de quibus & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}

Eo q{uo}d p{re}d{ictus} Awbritius Devere ar{miger} h{ab}et stat{um} in p{re}d{icto} Maner{io} cu{m} p{er}tin{entijs} int{er} al{ia} sup{er}ius

m 543d

menc{i}onat{a} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Rem{aner}e ut sup{ra} in Comp{ut}o p{re}d{icti} Maner{ij} de Tendringhall in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} in tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} ad larg{um} sp{ec}ificat{arum}

Quiquid{e}m Awbritius Devere adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 67]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[68] Terr{e} & ten{emen}t{i} in Iackett{es} in ffambridge in Backeons in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign' Awbritio Deveere ar{migero}

Comp{ut}us Awbricij Deveere ar{migeri} occupat{oris} siue Coll{ectoris} Redd{itum} terr{arum} p{re}d{ictum} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 68]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 68]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{ictum} terr{arum} & ten{emen}t{um} in Iackett{es} in ffambridge & Bacheons in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ann{ualis} val{oris} lxiijs iiijd tent' simulcu{m} Maner{io} de Countesmeade in Bumpstede cu{m} al{ijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sed de quo vel de quibus & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}.

Eo q{uo}d p{re}dict{us} Awbric{ius} Deveere ar{miger} h{ab}et stat{um} in p{re}d{ictis} terr{is} & ten{emen}t{is} cu{m} p{er}tin{entijs} inter al{ia} sup{er}ius menc{i}onat{a} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Rem{aner}e inde ut sup{ra} in Comp{ut}o p{re}d{icti} Maner{ij} de Tendringhall in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell' heredi{ta}t{is} p{re}d{icti} in Tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} ad larg{um} sp{ec}ificat{arum}

Quiquid{e}m Awbric{ius} Devere adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit. S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 68]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

m 544

Com{itatus} Essex & Berk.

[69] Maner{ium} de Wemyngton & Kemyngton in Com{itatu} Essex & Shottesbroke cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} Berk p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} Rob{er}to Deveere ar{migero}

Comp{ut}us Rob{er}ti Deveere ar{migeri} occupat{oris} siue coll{ectoris} Redd{itum} terr{arum} p{re}d{ictum} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 69]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 69]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{ictum} Maner{ium} de Wemyngton & Kemyngton cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} ann{ualis} val{oris} xlviijli tent' simulcu{m} p{re}d{icto} Maner{io} de Countesmeade in Bumpsted cu{m} membr{is} & al{ijs} in p{re}d{i}c{t}o Com{itatu} Essex sed de quo vel de quibus & p{er} que s{er}uic{ium} igno{ratur}.

Ac p{re}d{icto} Maner{io} de Shottesbroke cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Bark ann{ualis} val{oris} (blank) tent' simulcu{m} p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Roseworrey Tregennowe & al{ijs} in Com{itatu} Cornub' & alibi in al{ijs} Com{itatibus} sed de quo vel de quibus igno{ratur}.

Eo q{uo}d p{re}d{ictus} nup{er} Comes sei{sa}t{us} existen{s} de & in p{re}d{icto} Maner{io} cu{m} p{er}tin{entijs} & ceter{is} p{re}miss{is} int{er} al{ia} in d{omi}n{i}co s{uo} ut de feodo Quid{a}m finis leuat{us} fuit ut sup{ra} in p{re}d{i}c{t}o Comp{ut}o p{re}d{ictum} Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedningh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sp{ec}ificat{i}.

Et postea p{er} quend{a}m actu{m} p{ar}liamenti tent{i} ut in eod{e}m Comp{ut}o si{mi}liter p{atet}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes vlterius p{er} p{re}d{ictam} Indentur{am} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}d{icti} Maner{ij} de Tilburye in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sp{ec}ificat{i} p{ro} se & hered{ibus} s{uis} plenar{ie} & plen{ius} Concess{it} ad & cu{m} p{re}fat{o} nup{er} duce Norff' Rob{er}to D{omi}no Dudley & Thoma Goldinge & hered{ibus} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e confecc{ionis} dict{e} Indentur{e} starent & essent sei{sa}t{i} de & in Reu{er}c{i}one post mort{em} Rob{er}ti devere Maner{ium} de Kemyngton & Wemyngton p{re}d{ict'} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex

Ac de & in Reu{er}c{i}one p{re}d{icti} Maner{ij} de Shottisbroke in Com{itatu} Berk

ac de & in Reu{er}c{i}one om{n}i{u}m & sing{u}lor{um} Mes{uagium} terr{arum} ten{emen}t{um} Redd{itum} Revenc' possessionu{m} & hereditament{um} quoru{m}cumq{ue} scituat{um} iacen{tum} & existen{tum} in Kemyngton & Wemyngton in d{i}c{t}o Com{itatu} Essex

ac in Shottisbroke & alibi in d{i}c{t}o Com{itatu} Berk post mort{em} d{i}c{t}i Rob{er}ti Vere ad vsum eiusd{e}m nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} absq{ue} Impetic{ione} alicui{us} vasti.

Et post eius decessu{m} tunc ad vs{um} Ed{wa}r{d}i nu{n}c Comit{is} Oxon' ac hered{is} masc{uli} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} tunc ad vs{um} hered{is} masc{uli} de Corp{or}e eiusd{e}m nup{er} Comit{is} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} tunc ad vs{um} d{i}c{t}i Awbric{ij} Vere p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Et post eius decessu{m} tunc ad vs{um} ut in Indentur{a} p{re}d{icta} ad larg{um} sp{ec}ific{atur}

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} ad vs{um} rect{orum} hered{um} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} Imp{er}p{etuu}m p{ro}ut p{er} Indent{uram} p{re}d{ictam} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{am} plen{ius} p{atet}.

Et id{e}m nup{er} Comes sic de ead{e}m Reu{er}s{ione} sei{sa}t{us} existen{s} obijt inde sei{sa}t{us}

Et Rem{anere} in man{ibus} d{i}c{t}e d{omi}ne Regine ut sup{ra} in Comp{ut}o p{re}d{icti} Honor{is} Castr{i} & Man{er}ij de Hedni{n}gh{a}me plen{ius} p{atet}.

Et in toto ut sup{ra} extend{untur} p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam}

Sol{uendum} ad fest{a} annunc{iationis} b{ea}te Marie Virgin{is} & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equal{ite}r viz p{ro} ijb{us} h{uius}mo{d}i fest{is} inf{ra} temp{us} huius Comp{ut}i acciden{tibus}

Eo q{uo}d p{re}d{ictus} Rob{er}tus Devere adhuc sup{er}st{es} & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 69]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

m 544d

Com{itatus} Essex

[70] Maner{ium} de Wyvenho Newers & Batteswicke cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} vers{us} volunt{atam} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is}

Comp{ut}us Henr{ici} Golding ar{migeri} Rob{er}ti Christmas & Ioh{an}nis Turnor gen{er}os{i} exec{utorum} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} occupat{orum} siue Coll{ectorum} Redd{itum} terr{arum} p{re}d{ictum} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 70]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 70]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{ictorum} Maner{iorum} de Wyvenho Newers & Batteswicke cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ann{ualis} valor{is} xlvli xjs iijd ob tent' simulcu{m} Honor{ibus} siue Maner{ijs} de Hedningh{a}me ad Castr{um} Tilburye & al{ijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sed de quo vel de quibus & p{er} que s{er}uic{ium} igno{ratur}

Eo q{uo}d p{re}d{ictus} Ioh{a}n{n}es nup{er} Comes Oxon' diu ante obit{um} s{uum} fuit sei{sa}t{us} in d{omi}nico s{uo} ut de ffeod{o}

Et sic sei{sa}t{us} existen{s} quid{a}m finis leuat{us} fuit ut in Comp{ut}o p{re}d{icto} Comp{ut}o Honor{is} p{re}d{icti} Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedningh{a}me p{re}d{icti} plen{ius} liquet et apparet.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes xxviijuo die Iulij anno d{omi}ni 1561 [error for 1562] & anno iiijto Regni d{omi}ne Regine nu{n}c apud Hedningh{a}me ad Castru{m} p{re}d{ictum} Condidit fecit & declarauit s{uam} vlt{imam} volunt{atem} & Test{amentu}m in script{o} & sigillo ip{s}ius nup{er} Comit{is} ad arma sigillat{o} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscript{o} qua enim voluit legauit & appunctuauit p{re}fat{e} d{omi}ne M{ar}gerie Comitiss{e} Oxon' vxor{i} s{ue} Charissime Ed{wa}r{d}o d{omi}no Bulbecke filio s{uo} & dil{e}c{t}o amico s{uo} Ioh{an}ni Wentworthe Militi ac fidelib{us} s{er}uien{tibus} s{uis} Henr{ico} Goldinge Rob{er}to Christmas & Ioh{an}ni Turnor execut{oribus} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} in dict' vlt{ima} volunt{ate} & Testam{en}t{a} no{m}i{n}at' vers{us} p{er}formac' vlt{ime} volunt{ate} s{ue} dict{a} Maner{ia} de Tadingston & Aldeh{a}me cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} Suff' ac om{n}ia & sing{u}la mes{uagia} terr{as} ten{emen}t{a} & hereditam{en}t{a} in Tadingston Aldehame & Hadleyghe in p{re}d{icto} Com{itatu} Suff' & Maner{ium} de Walborne in Com{itatu} Norff' ac om{n}ia & sing{u}la terr{as} ten{emen}t{a} & hereditm{en}ta in Walborne & alibi in p{re}d{icto} Com{itatu} Norff' ac p{re}d Maner{ia} de Wivenho Newers & Batleswicke Maner{ia} de Muche Canfelde Muche Bentley Dodinghurste Lamm{er}she & Colnewake cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ac om{n}ia & sing{u}la terr{as} ten{emen}t{a} & hereditamen{ta} s{ua} in Wyvenho Newers Batleswike Allreforde Grensted Estdonylonde Muche Canfelde Litle Canfelde Highrodying Hatfelde R{egis} Muche Bentley ffratenynge Dodingehurste Shenfelde Lam{er}she Muche Hanney Apleh{a}mston & Wakes Colney infra Com{itatem} Essex

H{ab}end{um} & tenend{um} om{n}ia & sing{u}la p{re}d{icta} Maner{ia} mess{uagia} terr{as} ten{emen}t{a} & hereditam{en}t{a} eisd{e}m execut{oribus} s{uis} im{m}ediat{e} p{er} & post decess{um} s{uum} vsq{ue} finem & termiu{m} xxti annor{um} extunc p{ro}x{imorum} sequen' & plen{ius} complend{um}

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} p{re}d{ictam} Indentur{am} sup{er}ius in p{re}d{icto} Comp{ut}o Maner{ij} de Tilburye in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex in Tit{u}lo Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} ad larg{um} sp{ec}ificat{arum} p{ro} se & hered{ibus} s{uis}plen{arie} & plen{ius} Concess{it} agreauit & p{ro}misit ad & cu{m} p{re}fat{o} Duce Norff' Rob{er}to D{omi}no Dudley & Thoma Goldinge & hered{ibus} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e Confecc{ionis} d{i}c{t}e Indentur{e} starent & essent sei{sa}t{i} de & in p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Tadingston & Aldehame in Com{itatu} Suff'

ac de & in Maner{io} de Walborne in Com{itatu} Norff'

ac de & in Maner{ijs} de Wyvenho Newers & Batleswicke Magn{a} Canfelde Magn{a} Bentley Dodinghurste Lamm{er}she & Colnewake in Com{itatu} Essex

ac de & in om{n}ib{us} terr{is} ten{emen}t{is} Redd{itibus} Revenc' s{er}uic{ibus} possess{ionibus} & hereditam{en}t{is} scituat{is} iacen{tibus} & existen{tibus} in Tadington Holbroke Capell Branch{a}me Bentley Aldh{a}me & Hadleighe in Com{itatu} Suff' & in Wivenho Estodiland Shenfelde Dodinghurste Lam{er}she Hennye Colnye Engame Canfelde & Wakes Colney in in (dittograph) Com{itatu} Essex ad vs{um} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} absq{ue} Impetic{ione} alicuius vasti

Et post decessu{m} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} ad p{er}formac{ium} Test{ament}i & vlt{ime} volunt{atis} ip{s}ius nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o xxjno annor{um} extunc p{ro}x{imorum} sequen'

Et post finem & terminu{m} p{re}d{ictorum} xxjus CH ann{orum} ad vs{um} Ed{wa}r{d}i nu{n}c Comit{is} Oxon' & hered{is} masc{uli} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} tunc ad vs{um} hered{is} masc{uli}

m 545

de Corp{or}e eiusd{e}m nup{er} Comit{is} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} tunc ad vs{um} d{i}c{t}i Awbric{ij} de Veere fr{atr}is p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} ip{s}ius Awbric{ij}.

Et post eius decessu{m} tunc ad vsu{m} ut in eisd{e}m Indentur{is} ad larg{um} plus sp{ec}ificat{ur}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} tunc ad vs{um} Rect{orum} hered{um} dict{i} nup{er} Comit{is} Imp{er}p{etuu}m p{ro}ut p{er} p{re}d{ictam} Indent{uram} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{am} plen{ius} Liquet & apparet.

Ip{s}oq{ue} nup{er} Comite sic sei{sa}t{us} existen{s} de t{a}li stat{u} obijt inde sei{sa}t{us}.

Et vlterius p{er} quand{a}m p{ro}uiss{ionem} & artic{u}l{u}m in dict{o} actu Repuls{acionis} sp{ec}ificat{ur} Authoritat{e} p{ar}liam{en}t{i} p{re}d{icti} inactit' existit q{uo}d om{n}es & sing{u}le CH dimiss{io} & dimission{es} concess{io} & consess{iones} p{re}d{ictorum} Maner{ij} terr{e} ten{emen}t{is} & al{iorum} p{re}miss{orum} siue alicuius inde p{ar}cell' in p{re}d{ictis} fine & act{u} p{ar}liamenti sp{ec}ificat{i} p{ro} termi{n}o iiju{m} vitar{um} vel eod{e}m Termi{n}o s{e}c{un}d{u}m Consuetud{inem} Maner{ij} vel p{ro} termi{n}o xxxjne ann{i} vel sub eund{e}m Terminu{m} qui (blank) fauet & capiet eff{e}c{tu}m & p{er} quas dimiss{iones} ill{us} vel ill{i} cui vel quib{us} tal{ibus} dimiss{ionibus} & Concess{ionibus} fact{is} fuer' l{egi}time int{ra}re possunt vel possit infra vnu{m} ann{um} p{ro}x{imum} post Confecc{ionem} t{a}lis dimiss{ionis} & Concess{ionis}

Et sup{er} q{ua}mquid{a}m dimiss{ionem} & concess{ionem} qual{ibe}t t{a}li dimiss{ionis} seu concess{ionis} annual{em} firm{am} siue Redd{itum} vel plus Res{er}vabit{ur} & ann{ua}ti{m} sol{luendum} sicut magis Custumar' solut{um} & dat{um} fuisset p{ro} eid{e}m Maner{ijs} terr{is} & ten{emen}t{is} que sic dimittent{ur} infra xxm ann{um} px ante aliq{uam} tal{iam} dimiss{ionem} siue Concess{ionem} inde fiend{um}

Et fuer' fact' & concess' p{er} p{re}d{ictum} nup{er} Comit{em} in script{o} Indent{tato} sigillat{o} cu{m} sigill{o} s{uo} vsual{e} ad arma & man{u} s{ua} p{ro}pria subscript{o} tamen Maner{ia} q{ue} t{a}l{u}m Maner{iorum} terr{arum} & ten{emen}t{um} in p{re}d{icto} act{u} p{ar}liam{en}ti appunctuat{i} p{re}fat{o} fr{atr}ib{us} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} sicut p{re}d{ictus} est erunt bone & eff{e}c{t}uales in lege ad om{n}es intenc{i}ones construcc{iones} & p{ro}posit{iones} duran{te} termin{o} & Termin{is} content{ibus} in quol{ibe}t t{a}li script{i} Indent{atis} sigillat{is} & subscr{iptis} sicut p{re}d{ictus} est p{ro}ut p{er} id{e}m script{um} int{er} al{ia} in Inquis{itione} p{re}d{icta} si{mi}lit{er} sp{ec}ificat{um} plen{ius} liquet & apparet.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} q{uo}dd{a}m script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscr{iptum} geren{tem} dat{um} xxmo die ffebr{uarij} anno Regn{i} nup{er} R{egis} H{enrici} viijui xxxiijtio p{ro} & in considerac{ione} boni veri & fidel{is} s{er}uicij Thome Largde p{re}antea Impens{um} & deinde Impendend{um} constituit ordinauit & fecit eund{e}m Tho{ma}m Lardge Custod{em} domus s{ue} de Wyvenho in Com{itatu} Essex vnacu{m} om{n}ib{us} & sing{u}lis Hort{is} gardinis pasc{uis} pastur{is} & maris{cis} p{re}d{ictis} s{uis} eid{e}m Domo CF tunc adiacen{tibus} & p{er}tin{entibus} ac in man{u} p{re}fat{i} Comit{is} tunc existen{tis}

H{ab}end{um} occupand{um} ex{er}cend{um} ^\\&// gaudend{um} p{re}d{ictum} officiu{m} Custod{is} domus p{re}d{icte} ac omn{ium} & sing{u}lor{um}

Hort{orum} gardin{orum} pasc{uarum} pastur{arum} et maris{corum} p{re}d{ictorum} d{i}c{t}o Thome Lardge p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deput{atum} s{uum} vel p{er} sufficien{tes} deput{atos} s{uos} a ffest{o} s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{ro}x{imo} sequen{to} post dat{um} p{rese}ntiu{m} duran{te} vit{a} natural{e} ip{s}ius Thome Large p{er}cipiend{um} duran{te} vit{a} s{ua} p{re}d{ictam} ann{uita}t{em} p{ro} ex{er}citio{ne} et occupat{ione} offic{ij} p{re}d{icti} lxs xd sterl{ing'} ad duos ann{i} termi{n}os [+viz] ad ffest{a} annunc{iacionis} b{ea}te Marie Virgin{is} et s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equ{al}is porc{ionibus} p{er} man{us} ball{ij} Maner{ij} s{ui} de Wyvenho p{re}d{icti} p{ro} temp{or}e existen' sol{uendum}

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} p{re}d{ictum} concess{it} q{uo}d p{ro} non soluc{ione} vad{ij} & ffeod{i} p{re}d{icti} bene licebit p{re}fat{o} Thome Lardge & assign{atis} s{uis} in p{re}d{ictum} Maner{ium} de Wyvenho distringere.

Et vlterius p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} s{uum} p{re}d{ictum} p{ro} melior' ex{er}cic{io} & occupac{ione} offic{ij} p{re}d{icti} voluit & concess{it} q{uo}d id{e}m Thomas Lardge a p{re}d{icto} ffest{o} s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{er} tot{am} vit{am} s{uam} natural{em} quol{ibe}t anno h{ab}eret de dono s{uo} vnam tunicam et inter ho{m}i{n}es s{uos} domesticos cibu{m} et potu{m} q{ua}mdiu familia s{ua} contigerit apud Wivenho p{re}d{ict'} fore Rem{aner}e et h{ab}itare in quad{a}m domo voc{ata} le Dayrie House.

Et q{uo}d id{e}m Thom{a}s Lardge p{er} totam vit{am} s{uam} h{ab}eret et custodiret in et sup{er} pasc{uis} et pastur{is} suis p{re}d{ictis} vj vaccas et vn{um} spadon{em} falcand{um} fiend{um} et capiend{um} ib{ide}m ad vs{um} s{uum} p{ro}priu{m} duran{te} vit{a} s{ua} vj Carucat{as} feni in le M{ar}she ib{ide}m voc' le Cowe M{ar}she.viijto Carucat{as} lignor{um} apud Wyvenho p{re}d{ict'} p{er} Assignac{ionem} Sup{er}uis{oris} s{ui} p{ro} temp{or}e existen{tis} acetiam totu{m} grame{n} & fenu{m} in dict{is} hort{is} & gardin{is} ann{ua}ti{m} crescen' simulcu{m} om{n}ib{us} lign{is} q{ue} infra p{re}cinct' pasc{uam} pastur{am} & maris{cum} p{re}d{icta} temp{or}e quo contigerit familiam p{re}fat{i} Comit{is} a p{re}d{icta} domo de Wyvenho abesse a temp{or}e in tempus duran{te} vit{a} s{ua} p{re}d{icta} laps' fu{er}it p{ro}ut p{er} Id{e}m script{um} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plen{ius} liquet & apparet.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} q{uo}dd{a}m script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscr{iptum} geren{tem} dat{um} xxmo die Septembr{is} anno Regn{i} nup{er} R{egis} H{enrici} viijui xxxviijuo p{ro} & in Considerac{ione} boni & fidel{is} s{er}uicij sibi p{er} Iasp{er}u{m} Iones p{re}antea Impens{um} & deinde Impendend{um} Constituit ordinauit & fecit eund{e}m Iasp{er}u{m} Iones Custod{em} domus s{ue} de Wyvenho in Com{itatu} Essex vnacu{m} om{n}ib{us} gardin{is} Hort{is} pasc{uis} pastur{is} & maris{cis} s{uis} eid{e}m dom{u} adiacen' & p{er}tin'

H{ab}end{um} occupand{um} ex{er}cend{um} & gaudend{um} offic{ium} p{re}d{ictum} Custod{is} dom{us} p{ar}ci & omn{ium} & sing{u}lor{um} hort{orum} gardin' pastur{arum} pasc{uarum} & maris{corum} p{re}d{ictorum} p{re}d{icto} Iasp{er}o Iones p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deput{atum} s{uum} siue deput{atos} s{uos} sufficien{tes} q{ua}mprimu{m} CH & px' officiu{m} illud post dat{um} p{re}d{icti} script{i} vacare contig{er}it post mort{em} sursu{m} Reddic{tionem} d{i}c{t}i offic{ij} seu al{ite}r quocu{m}q{ue} modo duran{te} vit{a} natural{e} eiusd{e}m Iasp{er}i Iones vnacu{m} om{n}ib{us} profic{uis} advantag{ijs} & emolum{en}t{is} eid{e}m offic{io} quoquomodo spectan{tibus} siue p{er}tin{entibus}

Acetiam in t{a}m amplis modo & forma p{ro}ut Thomas Lardge siue aliqui alij p{ro} ex{er}citio{ne} offic{ij} p{re}d{icti} antehac h{ab}uer{unt} tenue{runt} seu gauis{i} fuer{unt} h{ab}uit tenuit seu gauis{us} fuit p{er}cipiend{um} ann{ua}t{im} duran{te} vit{a} p{ro} ex{er}citio{ne} & occupac{ione} offic{ij} p{re}d{icti} lxs xd sterl{ing'} ad duos ann{i} termi{n}os viz ad fest{a} Annunc{iacionis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equ{al}is porc{ionibus} p{er} man{us} ball{ij} s{ui} de Wyvenho p{re}d{ict'} p{ro} temp{or}e existen{tis} ann{ua}ti{m} Sol{uendum}

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} p{re}d{i}c{tu}m Concess{it} q{uo}d p{ro} non soluc{ione} vad{ij} & feod{i} p{re}d{ictum} bene liceret p{re}fat{o} Iaspero Iones & assign{atis} s{uis} in p{re}d{ictum} Maner{ium} de Wyvenho distringere.

Et vlterius p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} p{re}d{ictum} p{ro} melior{e} ex{er}citio{ne} & occupac{ione} offic{ij} p{re}d{icti} voluit & concess{it} q{uo}d id{e}m Iasp{er}us Iones p{ro} tota vit{a} s{ua} natural{e} quol{ibe}t anno de dono s{uo} h{ab}eret vnam Tunicam ut ho{m}i{n}es s{ui} domestici Cibum & potu{m} q{uam}diu familia s{ua} Contig{er}it apud Wivenho p{re}d{ict'} fore Rem{aner}e & h{ab}itar{e} in quad{a}m domo voc{ata} le dayrie house

Et q{uo}d id{e}m Iasp{er}us Iones p{er} totam vit{am} s{uam} p{re}d{ictam} h{ab}eret & custodiret in & sup{er} pasc{ua} & pastur{a} p{re}d{icta} vj vaccas & vn{um} spadonem falcand{um} fiend{um} & Capiend{um} ad vs{um} s{uum} p{ro}priu{m} ann{ua}t{im} duran{te} vit{a} s{ua} p{re}d{icta} vj Carucat{as} feni in le m{ar}she ib{ide}m voc' le Cowe m{ar}she.viijto Carucat{as} lignor{um} apud Wyvenho p{re}d{ict'} p{er} assignac{ionem} Sup{er}uis{oris} s{ui} p{ro} temp{or}e existen{tis} Acetiam totu{m} gram{en} & fenu{m} in dict{is}

m 545d

hort{is} & gardin{is} ann{ua}ti{m} crescen' simulcu{m} om{n}ib{us} lignis q{ue} infra p{re}cinct' pasc{uam} pastur{am} & maris{cum} temp{or}e quo contig{er}it familiam p{re}fat{i} Comit{is} a p{re}d{icta} domo de Wyvenho abesse p{er}cipiend{um} de temp{or}e in temp{us} duran{te} vit{a} s{ua} p{re}d{icta} laps' CH fu{er}it p{ro}ut p{er} script{um} p{re}d{ictum} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plen{ius} liquet & apparet.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} q{uo}dd{a}m aliud script{um} s{uum} dat{um} primo die Octobr{is} ann{o} Regn{i} nup{er} R{egis} H{enrici} viijui xxxvto p{ro} & in Considerac{ione} boni veri & fidel{is} s{er}uic{ij} Ioh{an}nis Potter p{re}antea sibi Impens{um} & deinde Impendend{um} dedit & concess{it} eid{e}m Ioh{an}ni Offic{ium} Custod{is} p{ar}ci s{ui} de Wivenho in Com{itatu} Essex acetiam offic{ium} ball{ij} Maner{ij} de Wyvenho p{re}d{ict'} in Com{itatu} p{re}d{icto}

H{ab}end{um} occupand{um} ex{er}cend{um} & gaudend{um} dict{um} offic{ium} Custod{is} p{ar}ci p{re}d{icti} Acetiam offic{ium} ball{ij} Maner{ij} de Wyvenho p{re}d{ict'} p{er} se vel p{er} Sufficien{tem} deputat{um} siue p{er} sufficien{tes} deput{atos} s{uos} a die Confecc{ionis} d{i}c{t}i script{i} duran{te} vit{a} natural{e} eiusd{e}m Ioh{an}nis Potter p{er}cipiend{um} Capiend{um} & Recipiend{um} de & p{ro} ex{er}citio{ne} & occupac{i}one p{re}d{icti} officij s{ui} Custod{is} p{ar}ci p{re}d{icti} xls sterling' ann{ua}t{im} ac de & p{ro} occupac{ione} & ex{er}citio{ne} offic{ij} s{ui} ball{ij} Maner{ij} p{re}d{icti} lxs xd sterl{ing'} ann{ua}ti{m} ad ffest{a} annunc{iacionis} b{ea}te Marie Virgin{is} & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{er} man{us} s{uas} p{ro}prias siue p{er} man{us} firm{arij} aut al{ij} occupan{tis} Maner{iorum} p{re}d{ictorum} ann{ua}ti{m} duran{e} tota vit{a} s{ua} equ{al}is porc{ionibus} Sol{uendum}.

Et p{ro} [read p{re}d{ictus}] nup{er} Comes Concess{it} q{uo}d p{ro} non soluc{ione} vad{ij} & feod{i} p{re}d{ictorum} bene liceret p{re}fat{o} Ioh{an}ni Potter & assign{atis} in p{re}d{ictum} Maner{ium} de Wyvenho distringere p{ro}ut p{er} script{um} p{re}d{ictum} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plenius liquet & apparet

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} q{uo}dd{a}m aliud script{um} s{uum} dat{um} xxmo die Septembr{is} anno Regni nup{er} R{egis} H{enrici} viijui xxxviijuo p{ro} & in Considerac{ione} boni veri & fidel{is} s{er}uic{ij} p{er} Iasp{er}u{m} Iones Impens{um} & Impendend{um} dedit eid{e}m Iasp{er}o offic{ium} Custod{is} p{ar}ci de Wyvenho p{re}d{ict'} Acetiam offic{ium} ball{ij} siue balliat{us} Maner{ij} s{ui} de Wivenho p{re}d{ict'}

H{ab}end{um} occupand{um} ex{er}cend{um} & gaudend{um} offic{ium} p{re}d{ictum} p{re}fat{o} Iaspero Iones & assign{atis} s{uis} Im{m}ediate & q{ua}mcito offic{ium} p{re}d{ictum} primo & p{ro}x{imo} vacar{e} contig{er}it p{er} mort{em} sursum Reddic{ionem} siue forisf{a}c{t}ur{am} vel al{ite}r quocu{m}q{ue} modo p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deputat{um} s{uum} vel p{er} sufficien{tes} deput{atos} s{uos} duran{te} vit{a} natural{e} eiusd{e}m Iasperi Iones vnacu{m} om{n}ib{us} advantag{ijs} profic{uis} & emolum{en}t{is} eisd{e}m siue alicui eor{um} quoquomodo spectan{tibus} siue p{er}tin{entibus}

Ac in t{a}m amplis modo & forma p{ro}ut Ioh{ann}es Potter siue aliqui alij p{ro} ex{er}citio{ne} offic{ij} p{re}d{icti} antehac h{ab}uer{unt} seu gauis{i} fuer{unt} h{ab}uit seu gauis{us} fuit cu{m} consi{mi}lib{us} vad{ijs} & ffeod{is} p{ro}ut aliqui alij h{ab}uer{unt}

H{ab}end{um} tenend{um} & ann{ua}ti{m} p{er}cipiend{um} p{re}fat{o} Iasp{er}o Iones & assign{atis} s{uis} Im{m}ediate & q{ua}mcito offic{io} illud prim{o} & p{ro}x{imo} vacare Contigerit duran{te} vit{a} natural{e} eiusd{e}m Iasp{er}i ad duos ann{i} termi{n}os viz ad fest{a} Pasche & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i ann{ua}ti{m} soluend{um}

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} p{re}d{ictum} Concessit q{uo}d p{ro} non soluc{ione} feod{i} p{re}d{icti} bene liceret p{re}fat{o} Iasp{er}o & assign{atis} s{uis} in p{re}d{ictum} Maner{ium} de Wivenho distringere p{ro}ut p{er} Id{e}m script{um} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plen{ius} liquet & apparet

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne Regine ut supra in p{re}d{icto} Comp{ut}o Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedingh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sp{ec}ific{atur}.

Et in toto ut sup{ra} extendunt{ur} p{er} ann{um} p{er} Inquis{itionem} p{re}dict{am}.

Sol{uendum} ad ffest{a} Annunc{iacionis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equal{ite}r viz p{ro} ijb{us} h{uius}mo{d}i ffest{is} infra tempus huius Comp{ut}i accident{ibus}

Et q{ue}quid{a}m vlt{ima} volunt{as} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} adhuc non p{er}implet{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 70]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[71] Maner{ium} de Magna Bentley cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} vers{us} vlt{imam} volunt{atam} dict{i} nup{er} Comitis

Comp{ut}us Henrici Golding ar{migeri} Rob{er}ti Christmas & Ioh{an}nis Turnor gen{er}os{i} execut{orum} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} occupat{orum} siue Coll{ectorum} Redd{itum} terr{arum} p{re}d{ictum} p{er} tempus p{re}dict{um}

m 546

Arr{era}gia

[TEXT 71]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 71]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}ficuo p{ro}uenien{to} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}dict{i} Maner{ij} de Magna Bentley cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} valor{is} lxviijli vjs vd ob tent' simulcu{m} Maner{io} de Tylburye iuxta Clare cu{m} alijs sed de quo vel de quib{us} & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}

Eo q{uo}d simulcu{m} p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Wivenho Newers & Batteswicke ac cu{m} al{ijs} Maner{ijs} terr{is} & ten{emen}t{is} hic postea inferius sp{ec}ificat{is} Maner{ijs} p{re}d{ictis} cu{m} p{er}tin{entijs} assignat{ur} versus p{er}formac{i}onem vltim{e} voluntat{is} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} t{a}m p{er} actum p{ar}liamenti p{re}d{icti} sup{er}ius in p{re}d{i}c{t}o Comp{ut}o Honor{is} Castri & Maner{ij} de Hedingh{a}me in p{re}dict{o} Com{itatu} Essex ad larg{um} sp{ec}ificat{ur} q{ua}m p{er} p{re}d{ictam} Indentur{am} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}dict{orum} Maner{iorum} de Wivenho Newers & Batteswicke in Com{itatu} p{re}dict{o} similiter sp{ec}ificat{orum} p{ro} Termi{n}o xxti annor{um} p{ro}xim{orum} sequen{tium} decess{um} p{re}dict{i} nup{er} Comitis

Quequid{a}m vltima voluntas d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} adhuc non p{er}implet{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 71]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[72] Maner{ium} de Canfelde Magn{a} cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} vers{us} volunt{atam} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is}

Comp{ut}us Henr{ici} Golding ar{migeri} Rob{er}ti Christmas & Ioh{an}nis Turnor gen{er}os{i} exec{utorum} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} occupat{orum} siue Coll{ectorum} Redd{itum} terr{arum} p{re}d{ictum} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 72]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 72]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Man{er}ij de Canfelde magna cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xxxvli iiijs ijd tent' simulcu{m} p{re}d{icto} Maner{io} de Tilburye iux{ta} Clare cu{m} al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} sed de quo vel de quib{us} & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}.

Eo q{uo}d simulcu{m} p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Wyvenho Newers & Batteswicke ac cu{m} al{ijs} Maner{ijs} terr{is} & ten{emen}t{is} hic postea inferius sp{ec}ificat{is} Maner{ium} p{re}d{ictum} cu{m} p{er}tin{entijs} assign{atur} vers{us} p{er}formac{ionem} vlt{ime} voluntat{is} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} t{a}m p{er} actu{m} p{ar}liament{i} p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedningh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ad larg{um} sp{ec}ificat{ur} q{ua}m p{er} p{re}d{ictam} Indentur{am} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}d{ictorum} Maner{iorum} de Wyvenho Newers & Batteswicke in Com{itatu} p{re}d{icto}si{mi}lit{er} sp{ec}ificat{ur} p{ro} termi{n}o xxti annor{um} p{ro}x{imorum} sequen{tium} post mort{em} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} q{uo}dd{a}m script{um} s{uum}

m 546d

sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscr{iptum} geren{tem} dat{um} xxvto die Octobr{is} ann{o} Regni d{omi}ne nu{n}c E{lizabethe} Regine s{e}c{un}do p{ro} & in considerac{i}one boni veri & fidelis s{er}uicij p{er} Ioh{an}nem Wiseman gen{er}os{um} sibi preantea Impens{um} & deinde Impendend{um} dedit & Concessit eid{e}m Ioh{an}ni Wiseman offic{ium} balliui & ball{ij} omn{ium} & sing{u}lor{um} Redd{itum} & Reu{er}c{i}onu{m} p{ro}fic{uum} & alior{um} hereditame{n}t{um} & possess{ionum} Maner{ij} s{ui} de Canfeilde magna in Com{itatu} Essex

Ac ip{su}m Ioh{an}nem Wiseman balliuiu{m} Maner{ij} p{re}dict{i} fecit & Constituit.

H{ab}end{um}& gaudend{um} officiu{m} p{re}d{i}c{tu}m p{re}fat{o} Ioh{an}ni Wiseman p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deputat{um} s{uum} siue deput{atuos} s{uos} sufficien{tes} p{ro} termi{n}o vite natural{is} ipius Ioh{an}nis.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} s{uum} p{re}d{i}c{tu}m in considerac{i}one p{re}d{i}c{t}a dedit eid{e}m Ioh{an}ni Wiseman p{ro} officio p{re}d{icto} ex{er}cend{o} & occupand{o} vad{ij} & feod{i} lxs bone & legalis monete Anglie exeun' de Maner{io} p{re}d{ict}o ad duos ann{i} Termi{n}os viz ad ffesta Annunciac{i}onis b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{er} equales porc{i}ones duran{te} termi{n}o vit{e} naturalis dict{i} Ioh{an}nis Wyseman ann{ua}ti{m} Soluend{um} p{ro}ut p{er} Id{e}m script{um} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plenius Liquet & apparet.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} q{uo}dd{a}m aliud script{um} dat{um} xmo die Nouembris anno Regni nup{er} Regis H{enrici} viijui xxxvjto p{ro} & in Considerac{i}one boni veri & fidelis s{er}uicij sibi p{er} Rob{er}tu{m} Harvye p{re}antea Impens{um} & Imposterum Impendend{um} dedit & Concessit eid{e}m Rob{er}to officiu{m} Custodiend{um} p{ar}ci s{ui} & ball{ij} siue balliat{us} Maner{ij} s{ui} de Canfeilde Magna in Com{itatu} Essex

H{ab}end{um} tenend{um} occupand{um} & gaudend{um} p{re}dict}um} offic{ium} cu{m} p{er}tin{entijs} p{re}fat{o} Rob{er}to Hervye p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deput{atum} s{uum} siue deput{atos} s{uos} sufficien{tes} a die dat{um} p{re}dict{i} script{i} duran{te} toto termi{n}o vit{e} naturalis ip{s}ius Rob{er}ti Harvey.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} p{re}dict{tum} in Considerac{i}one p{re}d{i}c{t}a dedit & Concessit p{re}dict{o} Rob{er}to Harvye p{ro} officio p{re}d{icto} ex{er}cend{o} & occupand{o} quand{a}m ann{uita}t{em} siue ann{ua}l{em} Redd{itum} vjli xxd sterling' ad ffest{a} an{n}unciac{i}onis b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{er} equales porc{i}ones ann{ua}ti{m} Soluend{um} duran{te} vit{a} natural{e} p{re}d{i}c{t}i Rob{er}ti Harvye.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes vlterius p{er} script{um} p{re}d{i}c{tu}m Concessit quod p{ro} non soluc{i}one p{re}dict{e} ann{uita}t{is} siue ann{ualis} Reddit{us} bene licerit p{re}fat{o} Rob{er}to Harvey & assign{atis} s{uis} in p{re}dict{um} Maner{ium} distringere p{ro}ut p{er} script{um} p{re}d{ictum} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plenius liquet & apparet

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} aliud script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} geren{tem} dat{um} xmo die Decembris ann{o} Regni nup{er} R{egis} H{enrici} viijui xxijdo concessit Ioh{an}ni Wyseman & Thome Wiseman filio s{uo} p{ro} bono Consilio s{uo} p{er} dict{um} Ioh{ann}em Wiseman sibi Impens{um} officiu{m} Auditor{is} omn{ium} & singul{orum} Rec{eptorum} Ball{iorum} & alior{um} quor{um}cu{m}q{ue} Ministr{orum} seu Computan{tum} om{ni}mod{orum} CH omn{ium} & sing{u}lor{um} Castror{um} & Hereditam{en}t{um} quor{um}cu{m}q{ue} CH

Ac ip{s}os Ioh{ann}em Wyseman & Thomam Auditor{es} omn{ium} & sing{u}lor{um} Rec{eptorum} p{ro} om{n}ib{us} Castr{is} d{omi}nijs & hereditament{ibus} infra Regnu{m} Anglie fecit & Constituit

H{ab}end{um} offic{ium} p{re}d{ictum} p{re}fat{o} Ioh{an}ni & Thome Wyseman p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deput{atum} s{uum} iuxta & s{e}c{un}d{u}m Leges Anglie de temp{or}e in tempus durant{e} eor{um} vit{a}.

Necnon eor{um} alterius diutius viuen{tium} Audiend{um} termi{n}and{um} & finiend{um}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes insup{er} Concessit p{re}fat{o} Ioh{an}ni & Thome p{ro} d{i}c{t}o Officio ex{er}cend{o} durant{e} vit{a} s{ua} natural{e} necnon alterius eor{um} diutius viuen{tium} quend{a}m ann{ua}l{em} Reddit{um} xxli sterling' exeun' de Maner{io} s{uo} de Canfelde Magna in Com{itatu} Essex eis siue eor{um} diutius viuen{tium} vel eor{um} deputat' p{er} man{us} ball{ij} & ffirmar{ij} maner{ij} p{re}d{icti} ad ffesta [for festum] omn{ium} s{an}c{t}or{um} ann{ua}ti{m} Soluend{um} vnacu{m} o{mn}ib{us} ffeodis & Regard{is} eid{e}m officio debit' & Consuet' &c cu{m} Cl{aus}o districc{i}onis si def{e}c{t}us fiat in soluc{i}one ut p{re}d{i}c{tu}m est p{ro}ut p{er} d{i}c{tu}m Script{um} in Inquis{itione} p{re}dict{a} sp{ec}ificat{um} plenius liquet & apparet.

Et quequid{a}m vltima volunt{as}d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} adhuc non p{er}implet{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 72]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[73] Maner{ium} de Dodinghurste cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} versus volunt{atam} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is}

Comp{ut}us Henr{ici} Golding ar{migeri} Rob{er}ti Christmas & Ioh{an}nis Turnor gen{er}os{i} exec{utorum} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} occupat{orum} terr{arum} p{re}d{ictum} p{er} tempus p{re}dict{um}

m 547

Arr{era}gia

[TEXT 73]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 73]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Dodinghurste cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xxiiijli tent' Simulcu{m} Maner{io} de Tilburye iux{ta} Clare in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex int{er} al{ia} sed de quo vel de quib{us} & p{er} que s{er}uic{ium} igno{ratur}

Eo q{uo}d simulcu{m} p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Wyvenho Newers & Batteswicke sup{er}ius sp{ec}ificat{is} ac cu{m} al{ijs} Maner{ijs} terr{is} & ten{emen}t{is} hic postea inferius sp{ec}ificat{is}

Maner{ium} p{re}d{ictum} cu{m} p{er}tin{entijs} assign{atur} vers{us} p{er}formac{ionem} vlt{ime} voluntat{is} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} Oxon' t{a}m p{er} act{um} p{ar}liam{en}ti p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Honor{is} Castri & Maner{ij} de Hedningh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ad larg{um} sp{ec}ificat{ur} q{ua}m p{er} p{re}d{ictam} Indent{uram} sup{ra} in Comp{ut}o p{re}d{ictorum} Maner{iorum} de Wivenho Newers & Batteswicke in Com{itatu} p{re}dict{o} simil{ite}r sp{ec}ificat{ur} p{ro} termi{n}o xxti ann{orum} p{ro}x{imorum} sequen{tium} post mort{em} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is}

q{ue}quid{a}m vlt{ima} volunt{as} adhuc non p{er}implet{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 73]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[74] Maner{ium} de Lamershe cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} vers{us} vlt{imam} volunt{atam} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is}

Comp{ut}us Henr{ici} Golding ar{migeri} Rob{er}ti Christmas & Ioh{an}nis Turnor gen{er}os{i} exec{utorum} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} occupat{orum} siue Coll{ectorum} Redd{itum} terr{arum} p{re}d{ictum} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 74]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 74]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Lamershe cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xxxli xjs iiijd tent' simulcu{m} Maner{io} de Colnewake hic postea inferius sp{ec}ificat{o} de d{omi}na Regina in Capite p{er} s{er}uic{ium} Mi{li}t{aris} viz p{er} s{er}uic{ium} xxmo p{ar}t{is} vni{us} feod{i} Mi{li}t{aris}.

Eo q{uo}d simulcu{m} p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Wyvenho Newers & Batteswicke sup{er}ius sp{ec}ificat{is} ac cu{m} al{ijs} Maner{ijs} terr{is} & ten{emen}t{is} hic postea inferius sp{ec}ificat{is}

Maner{ium} p{re}d{ictum} cu{m} p{er}tin{entijs} assign{antur} vers{us} p{er}formac{ionem} vlt{ime} voluntat{is} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} Oxon' t{a}m p{er} actu{m} p{ar}liam{en}ti p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedningh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ad larg{um} sp{ec}ificat{ur} q{ua}m p{er} Indent{uram} sup{er}ius in Comp{ut}o CH [Compis] p{re}d{ictorum} Maner{iorum} de Wyvenho Newers & Batteswicke in Com{itatu} p{re}dict{o} simil{ite}r sp{ec}ificat{orum} p{ro} termi{n}o xxti ann{orum} p{ro}x{imorum} sequen{tium} post mort{em} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is}

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} q{uo}dd{a}m

m 547d

script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscr{iptum} dat{um} vlt{imo} die Maij ann{o} Regni nup{er} R{egis} H{enrici} viijui xxxvjto p{ro} & in Considerac{i}one boni & fidelis s{er}uicij sibi p{er} Iacobu{m} Gosnolde & Rob{er}tu{m} Gosnolde p{re}antea Impens{um} & imposteru{m} Impendend{um} dedit & Concessit eisd{e}m Iacobo Gosnolde & Rob{er}to Gosnolde officiu{m} Ball{ij} Maner{ium} s{uum} de Lamershe & Colney Wakes in Com{itatu} Essex Acetiam officiu{m} Custod{is} cuiusd{a}m Bosc{i} vocat{i} Lam{er}she p{ar}ke vnacu{m} om{n}ib{us} & sing{u}lis p{ro}ficuis advauntag{ijs} lib{er}tat{ibus} Com{m}oditat{ibus} priuileg{ijs} p{re}eminenc{ijs} quib{us}cu{m}q{ue} officijs p{re}d{ictis} & eor{um} Cuil{ibe}t spectan{tibus} seu p{er}tin{entibus}

H{ab}end{um} leuand{um} ex{er}cend{um} ocupand{um} & gaudend{um} p{re}d{ictum} Offic{ium} ball{ij} & Custod{is} bosc{orum} p{re}d{ictorum} cu{m} p{er}tin{entijs} p{re}fat{o} Iacobo Gosnolde & Rob{er}to Gosnolde & assign{atis} s{uis} p{er} seip{s}os aut p{er} sufficien{tem} deput{atum} vel deput{atos} eor{um} sufficien{tem} q{ua}m primu{m} officiu{m} illud post dat{um} p{re}d{icti} script{i} vacare contig{er}it p{er} mort{em} surs{um} Reddic{tionem} dict{i} offic{ij} seu aliter quoquomodo duran{te} vit{a} natural{e} d{i}c{t}or{um} Iacobi & Rob{er}ti Gosnolde & eor{um} alter{ius} diutius viuen{tium} in t{a}m amplis modo & forma p{ro}ut Ioh{ann}es St Clere Miles aut deput{atus} s{uus} antehac h{ab}uit occupauit & gauis{us} fuit H{ab}uerunt tenuer{unt} seu gauis{i} fuer{unt} p{ro} ex{er}citio{ne} d{i}c{t}i officij.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} p{re}d{ictum} dedit & concess{it} eisd{e}m Iacobo & Rob{er}to Gosnolde p{ro} officio illo ex{er}cend{o} quand{a}m ann{uita}t{em} siue ann{ua}l{em} Redd{itum} ixli ijs vjd sterling{orum}

H{ab}end{um} & tenend{um} p{re}d{ictam} ann{uita}t{em} siue ann{ua}l{em} Redd{itum} p{re}fat{o} Iacobo & Rob{er}to Gosnolde im{m}ediate & q{ua}mcito officiu{m} illud primo & p{ro}xim' vacar{e} contig{er}it duran{te} vit{a} natural{e} ip{s}or{um} Iacobi & Rob{er}ti & eor{um} alterius diutius viuen{tium} ad ffest{a} Annunc{iacionis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i ann{ua}ti{m} Soluend{um} prima soluc{io} dict{e} ann{uita}t{is} siue ann{ua}l{is} Redd{itus} incipien' primo & p{ro}xim' post ff{estu}m ffestor{um} p{re}d{ictorum} q{ua}mprim' offic{ium} p{re}d{ictum} vacar{e} contig{er}it post mort{em} dict{i} Ioh{ann}is St clere.

Et p{re}d{ictus} Comes p{er} script{um} p{re}d{ictum} Concess{it} q{uo}d p{ro} non soluc{ione} dict{e} ann{uita}t{is} bene liceret p{re}fat{o} Iacobo Gosnolde & Rob{er}to Gosnolde & assign{atis} s{uis} in p{re}d{ictum} Maner{ium} & ceter{a} p{re}miss{a} distringere p{ro}ut p{er} Id{e}m script{um} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plenius liquet & apparet.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} q{uo}dd{a}m aliud script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscr{iptum} dat{um} xijmo die M{ar}tij ann{o} Regn{i} nup{er} R{egis} & Regine Phi{li}ppi & Marie ijdo & iijtio Concessit Ioh{an}ni Churche sen{iori} & Ioh{an}ni Churche Iun{iori} quend{a}m ann{ua}l{em} Redd{itum} vjli vjs viijd vsualis monete Anglie exeun' de Maner{ijs} s{uis} de Stonesse & Barwicke in Toppesfelde in Com{itatu} Essex

H{ab}end{um} p{re}d{ictum} ann{ua}l{em} Redd{itum} p{re}fat{o} Ioh{an}ni Churche sen{iori} & Ioh{an}ni Churche Iun{iori} & alter{ius} eor{um} diutius viuen{tium} & assign{atis} s{uis} duran{te} vit{a} s{ua} ad duos ann{i} termi{n}os viz ad ffest{a} annunc{iacionis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equ{al}is porc{i}onib{us} cu{m} offic{io} Sen{esca}l{lis} Maner{iorum} s{uorum} de Lamershe & Colnewake in Com{itatu} Essex ac maner{iorum} de Hengeston & Swaffh{a}me Bulbecke in Com{itatu} Cantabr' s{e}c{un}d{u}m tenor{em} & eff{e}c{tu}m script{i} p{re}d{icti} cu{m} Cl{aus}o [SIC] districc{ionis} p{ro} non soluc{ione} ann{ua}l{is} Redd{iti} p{re}d{icti} ut p{er} dict{um} script{um} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plen{ius} liquet & apparet.

Et Quequid{a}m vlt{ima} voluntas adhuc non p{er}implet{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 74]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

[75] Maner{ium} de Colney wake cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} vers{us} vlt{imam} volunt{atam} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is}

Comp{ut}us Henr{ici} Golding ar{migeri} Rob{er}ti Christmas & Ioh{an}nis Turnor gen{er}os{i} exec{utorum} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} occupator{um} Maner{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

m 548

Arr{era}gia

[TEXT 75]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

m 548

[TEXT 75]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Colnewake cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xxxli xvs iiijd ob tent' simulcu{m} Maner{io} de Lam{er}she sup{er}ius sp{ec}ificat{o} de d{omi}na Regina in Capite p{er} s{er}uic{ium} mi{li}t{ijs} viz p{er} s{er}uic{ium} xxmo p{ar}t{is} vnius feod{i} mi{li}t{aris}.

Eo q{uo}d simulcu{m} p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Wyvenho Newers & Batteswicke sup{er}ius sp{ec}ificat{is} ac cu{m} al{ijs} Maner{ijs} terr{is} ^\\& // ten{emen}t{is} hic postea inferius sp{ec}ificat{is}

Maner{ium} p{re}d{ictum} cu{m} p{er}tin{entijs} assign{atur} vers{us} p{er}formac{ionem} vlt{ime} voluntat{is} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} t{a}m p{er} vlt{iman} volunt{atem} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} q{ua}m p{er} act{um} p{ar}liam{en}ti p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedningh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ad larg{um} sp{ec}ificat{ur} q{ua}m p{er} p{re}d{ictam} Indent{uram} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}d{ictorum} Maner{iorum} de Wyvenho Newers & Batteswicke in Com{itatu} p{re}dict{o} si{mi}l{ite}r sp{ec}ificat{orum} p{ro} termi{n}o xxti ann{orum} p{ro}x{imorum} sequen{tium} post mort{em} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} q{uo}dd{a}m script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscr{iptum} dat{um} xxvjto die Decembr{is} anno Regni d{omi}ne Regine nu{n}c s{e}c{un}do concess{it} Ric{ard}o Bull viz the Kepinge of ^\\all// his Armo{u}r & Artillarye beinge or Remaininge aswell at or within his house of Hedingh{a}me & Colne as els where w{i}t{h}in the Realme of Englande

To holde & enioye the kepinge of the said armo{ur} & artillarye w{i}t{h} all p{ro}fit{es} Com{m}odities & adv{a}untag{es} thereto belonginge to the said Richarde Bull by him or his sufficiente deputie or deputies for and duringe the Terme of his naturall life

And further the said Earle for the kepinge of ye saide armo{ur} hath graunted by his writinge aforesaid vnto the said Richarde Bull for terme of his Life one an{n}uall ffee or ann{ui}tie of lxs by yere to be yerelye goinge oute of the Mano{ur} of Colnewake w{i}t{h}in the Countye of Essex to be paid to the said Richarde Bull or his assignes at the fest{es} of Than{n}unc{iation} of o{ur} Ladye & St Michaell Tharchangell by even porc{i}ons w{i}t{h} Clause of distresse for none paym{en}te of the said Rente ut p{er} script{um} p{re}d{ictum} in Inquis{itione} p{re}d{icta} in his Anglicanis verbis plen{ius} sp{ec}ificat{ur}.

Et q{ue}quid{a}m vlt{ima} volunt{as} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} adhuc non p{er}implet{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 75]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

Com{itatus} Suff'.

[76] Maner{ium} de Tadingston cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} vers{us} vlt{imam} volunt{atam} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is}

Comp{ut}us Henr{ici} Golding ar{migeri} Rob{er}ti Christmas & Ioh{an}nis Turnor gen{er}os{i} exec{utorum} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} occupat{orum} siue Coll{ectorum} Redd{itum} Maner{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 76]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 76]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Tadingston cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xxxixli jd ob tent' simulcu{m} Maner{io} de Earleshall cu{m} al{ijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Suff' sed de quo vel de quib{us} & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}

Eo q{uo}d simulcu{m} p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Wivenho Newers & Batteswicke in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex sup{er}ius sp{ec}ificat{is} ac cu{m} al{ijs} Maner{ijs} terr{is} & ten{emen}t{is} hic postea inferius sp{ec}ificat{is}

Maner{ium} p{re}d{ictum} cu{m} p{er}tin{entijs} assign{atur} vers{us} p{er}formac{ionem} vlt{ime} voluntat{is} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} t{a}m p{er} act{um} p{ar}liem{en}ti p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Honor{is} Castri & Maner{ij} de Hedningh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ad larg{um} sp{ec}ificat{is} q{ua}m p{er} p{re}d{ictam} Indent{uram} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}d{ictorum} Maner{iorum} de Wyvenho Newers & Batteswicke in Com{itatu} p{re}d{icto}si{mi}l{ite}r sp{ec}ificat{is} p{ro} termi{n}o xxti ann{orum} p{ro}xim{orum} sequen{tium} post mort{em} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is}

q{ue}quid{a}m vlt{ima} volunt{as} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} adhuc non p{er}implet{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 76]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

m 548d

[77] Maner{ium} de Adh{a}me cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Suff' p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} vers{us} vlt{imam} volunt{atam} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is}

Comp{ut}us Henr{ici} Golding ar{migeri} Rob{er}ti Christmas & Ioh{an}nis Turnor gen{er}os{i} exec{utorum} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} occupat{orum} Maner{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 77]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 77]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} Maner{ij} de Aldh{a}me cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Suff' ann{ualis} val{oris} xxxijli xiiijd tent' simulcu{m} Maner{io} de Earleshall cu{m} al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} sed de q{uo} vel de quib{us} & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}

Eo q{uo}d simulcu{m} p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Wivenho Newers & Batteswicke in Com{itatu} Essex sup{er}ius sp{ec}ificat{is} ac cu{m} al{ijs} Maner{ijs} terr{is} & ten{emen}t{is} hic postea inferius si{mi}lit{er} sp{ec}ificat{is}

Maner{ium} p{re}d{ictum} cu{m} p{er}tin{entijs} assign{atur} vers{us} p{er}form{acionem} vlt{ime} volunt{atis} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} t{a}m p{er} Act{um} p{ar}liam{en}ti p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Honor{is} Castri & Maner{ij} de Hedningh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ad larg{um} sp{ec}ificat{ur} q{ua}m p{er} Indent{uram} sup{er}ius in Comp{ut}o Maner{iorum} de Wivenho Newers & Batteswicke in Com{itatu} p{re}d{icto} si{mi}l{ite}r sp{ec}ificat{is} p{ro} termi{n}o xxti ann{orum} p{ro}x{imorum} sequen{tium} post mort{em} dict{i} nup{er} Comit{is}

q{ue}quid{a}m vlt{ima} voluntas p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} adhuc non p{er}implet{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 77]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

Com{itatus} Norff.

[78] Maner{ium} de Walborne c{um} lib{er}tat{ibus} duar{um} faldar{um} cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} vers{us} vlt{imam} volunt{atam} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is}

Comp{ut}us Henr{ici} Golding ar{migeri} Rob{er}ti Christmas & Ioh{an}nis Turnor gen{er}os{i} exec{utorum} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} occupat{orum} siue Coll{ectorum} Redd{itum} maner{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 78]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 78]

Nec r{eceptus} de aliq{uo} p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}dicti} Maner{ij} de Walborne cum Lib{er}tat{ibus} duar{um} faldar{um} ib{ide}m cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xxviijli viijs xd tent' simulcu{m} Maner{ijs}de Roseworrey Tregennow Boswyn & al{ijs} in Com{itatu} Cornub' ac cu{m} al{ijs} sed de q{uo} vel de quib{us} igno{ratur}.

Eo q{uo}d simulcu{m} p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Wivenho Newers & Batteswicke ac cu{m} al{ijs} Maner{ijs} terr{is} ten{emen}t{is} & hereditam{en}t{ibus} hic sup{er}ius sep{ar}al{ite}r sp{ec}ificat{is}

Maner{ium} p{re}d{ictum} cu{m} p{er}tin{entijs} assign{atur} vers{us} p{er}formac{ionem} vlt{ime} volunt{atis} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} t{a}m p{er} act{um} p{ar}liam{en}ti p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedingh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ad larg{um} sp{ec}ificat{is} q{ua}m p{er} p{re}d{ictam} Indent{uram} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}d{ictorum} Maner{iorum} de Wivenho Newers & Batteswicke in Com{itatu} p{re}d{icto} si{mi}l{ite}r sp{ec}ificat{is} p{ro} termi{n}o xxti ann{orum} p{ro}x{imorum} sequen{tium} post mort{em} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is}

q{ue}quid{a}m vlt{ima} volunt{as} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} adhuc non p{er}implet{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 78]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page