PRO WARDS 8/13 Part 42 of 78

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page

m 535

Com{itatus} Essex

[42] Maner{ium} de Tilburye iux{ta} Clare in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 42]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 42]

Nec r{eceptus} de Aliquo p{ro}ficuo p{ro}uenien{to} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de Tylbury iux{ta} Clare in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ann{ualis} val{oris} xxxijli ixs vijd tent' simulcu{m} Maner{io} de Hedning ad Castru{m} ac al in Com{itatu} p{re}d{icto} de d{i}c{t}a D{omi}na Regina in Capite p{er} s{er}uic{ium} mi{li}t{aris}

Eo q{uo}d de Maner{io} p{re}d{icto} & ceter{is} p{re}miss{is} cu{m} s{uis} p{er}tin{entijs} p{re}d{i}c{t}us Ioh{ann}es nup{er} Comes Oxon' ante obit{um} s{uum} fuit sei{sa}t{us} int{er} al{ia} Honor{es} Castra d{omi}nica Maner{ia} terr{as} ten{emen}t{a} & ceter{a} hereditament{a} eiusd{e}m nup{er} Comitiss{e} in D{omi}nico s{uo} vt de feod{o}

Et sic sei{sa}t{us} existen{s} quid{a}m finis Leuat' fuit p{ro}ut antea in Comp{ut}o Honor{is} Castri siue Maner{ij} de Hedingh{a}me al{ia}s Henningh{a}me ad Castr{um} in Com{itatu} Essex plenius p{atet}.

Et q{uo}d aucthoritat{e} p{ar}liament{i} p{re}d{icti} Vlt{er}ius inactitat' & stabilit' existit q{uo}d p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} s{uum} vlt{ima}m volunt{atem} & Test{amentu}m in script{o} sigillo s{uo} ad arma sigillat{o} & manu s{ua} p{ro}p{ria} subscript{o} h{ab}eret plen{ius} potestat{em} & authoritat{em} virtute act{us} p{re}d{icti} ad assignand{um} limitand{um} ^\\&// appunctuan{dum} s{ue} legali vxor{i} ip{su}m nup{er} Comit{em} sup{er}uiuen{ti} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} natural{is} ad & p{ro} Iunctur{a} s{ua} p{re}d{ictum} Maner{ium} de Tilburye simulcu{m} Maner{ijs} de Downeh{a}me Easton Hall Netherhall in Gestingthorpe Garnons in Tenderinge Brownes ten{emen}te in Toppesfelde in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex & Maner{ijs} de Eston Mawdit{e} Thorpe Malforde & Marston Trussell{es} in Com{itatu} Northt' ac Maner{io} de Bilton in Com{itatu} Warr' vel tot' & tant' eor{um}d{e}m Maner{ijs} sicut placu{er}it d{i}c{t}o nup{er} Comiti assigna{re} alicui tal{i} vxor{i}

Et q{uo}d tunc post decess{um} ip{s}ius nup{er} Comit{is} & post dat{um} limitac{ionis} assignac{ionis} & appunctuac{ionis} d{i}c{t}e Indentur{e}q{ue} f{a}c{t}a fuer{it} in script{o} sigillat{o} & subscr{ipto} sicut p{re}d{us} est legal{is} vxor d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} ip{su}m Comit{em} sup{er}viuen{s} h{ab}ebit & tenebit ac h{ab}ere tenere & gaudere possit duran{te} vit{a} s{ua} om{n}ia & sing{u}la p{re}d{icta} Maner{ia} terr{as} & ten{emen}t{a} Compris{a} in d{i}c{t}o p{ro}uis' vel tot' eor{um} quot erunt Compris' in aliqua t{a}li vlt{ime} volunt{atis} in script{o} sigillat{o} & subscr{ipto} p{er} p{re}d{ictum} nup{er} Comit{em} sicut p{re}d{i}ctus est

Et q{uo}d ead{e}m Iunctur{a} esset plena Recompensac{io} & satisfacc{io} totius Iunct{ure} & dot{is} q{uo}d Legal{is} vxor d{i}c{t}i tunc Comit{is} ip{su}m sup{er}uiuen{s} potest vel possit vendicare Rogar{e} seu dem{au}nd{are} post mort{em} d{i}c{t}i tunc Comit{is} de ad & in aliquib{us} Honor{ibus} Castr{is} Maner{ijs} terr{is} ten{emen}t{is} & heredit{amentis} d{i}c{t}i tunc Comit{is} duran{te} sponsal{ia} CH int{er} ip{su}m Comit{em} & legal{em} vxor{em} s{uum} ip{su}m sup{er}uenien{tem} Rem{aner}e inde vlterius modo & forma p{ro}ut ead{e}m Maner{ia} terr{e} & ten{emen}t{a} Rem{aner}e deberent p{er} act{um} p{re}d{ictum} si p{re}d' p{ro}uis' nu{n}q{ua}m h{abeb}it vel fact{us} fuisset

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes xxviijuo die Iulij anno d{omi}ni 1562 & Regn{i} d{omi}ne nu{n}c E{lizabethe} Regine iiijto apud Hedningh{a}me ad Castr{um} p{re}d Condidit fecit & declar{avit} vlt{imam} volunt{atem} & Test{amentu}m in script{o} & sigillo ip{s}ius nup{er} Comit{is} sigillat{o} & man{u} s{ua} p{ro}pria subsc{ripto} CH

Et p{er} eand{e}m vlt{imam} volunt{atem} & Test{amentu}m assignauit & appunctuauit d{omi}ne M{ar}gerie nu{n}c Comitiss Oxon' q{ua}m id{e}m nup{er} Comes ante confecc{ionem} d{i}c{t}i act{us} p{ar}liam{en}ti Cepisset in s{uam} legal{em} vxor{em} Quequid{e}m Comitiss{a} ip{su}m nup{er} Comit{em} sup{er}uixit & temp{or}e capc{ione} Inquis{itione} p{re}d{icta} in plen{a} vit{a} existet p{re}d{ictum} Maner{ium} de Tilburye ac ceter{a} al{ia} Maner{ia} terr{a} & ten{emen}t{a} om{n}ia & sing{u}la sup{ra}d{i}c{t}a cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d' p{ro}uis' d{i}c{t}i act{us} p{ar}liam{en}ti Recitat{i} & compris{i} inter al{ia} p{ro} termi{n}o vit{e} ip{s}ius Comit p{er} hec verba sequen{ta}

Et vbi virtute vnius act{us} p{ar}liam{en}ti tent{i} apud Westm{onasterium} in ann{o} quinto & vjto d{omi}ni nup{er} R{egis} famos{e} memorie E{dwardi} vjti p{ro}uis{it} voluit & legauit amant{i} & amantiss{ime} vxor{i} s{ue} CH d{omi}ne M{ar}gerie Comitiss{e} Oxon' in p{ar}t{e} Recompens{acione} totius h{uius}mo{d}i dot{is} q{ua}m ip{s}a vel aliquis alius in eius no{m}i{n}e potest siue possit aliquo temp{or}e posthac h{ab}ere calumpniare siue demandare ex{tra} aliqua terr{as} & ten{amen}t{a} s{uos} (excep{ta} tal' q{ue} sibi dedit existen{s} content{a} in nup{er} Chart' intall' [)] Maner{ij} de Tylburie p{re}d{icti} & om{n}ia & sing{u}la p{re}miss{a} cu{m} om{n}ib{us} & sing{u}lis eor{um} p{er}tin{encium} p{re}d{icta} vxor{i} s{ue} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Et post Confecc{ionem} d{i}c{t}i Act{us} p{ar}liam{en}ti sciz s{e}c{un}do die Iunij ann{o} Regni d{i}c{t}e d{omi}ne Re{gi}ne nu{n}c iiijto qued{a}m Indentur{am} geren{tem} dat{um} eisd{e}m die & ann{o} & in Cur{ia} Cancell{aria} d{i}c{t}e d{omi}ne Regina nunc Irr{rotula}to fact{us} fuer{it} int{er} ip{su}m nup{er} Comit{em} ex vna p{ar}te & p{re}honorabil{em} Tho{ma}m duc{em} Norff' Rob{er}tu{m} d{omi}nu{m} Dudley & Thomam Goldinge ex altera p{ar}te t{a}m ad stabilend{um} & continuand{um} Comit' Oxon' Anglice voc' ye Earledome of Oxforde vnacu{m} om{n}ib{us} offic{ijs} p{re}eminenc{ijs} Honor{ibus} Castr{is} maner{ijs} terr{is} ten{emen}t{is} & hereditam{en}t{is} eid{e}m p{er}tin{entibus} in no{m}i{n}e de lez Veeres sicut diu antehac Continuat{us} fuit in eod{e}m no{m}i{n}e Acetiam ea intenc{i}one q{uo}d victus d{omi}ne M{ar}gerie Comitisse Oxon' & nu{n}c vxor{is} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} augmentaret{ur}

Et p{er} eand{e}m Indent{uram} inter alia p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{ro} se & hered{ibus} s{uis} Concess{it} agreauit & p{ro}misit ad & cu{m} p{re}fat{o} Duce Norff' Rob{er}to D{omi}no Dudley & Thoma Goldinge & hered{ibus} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e Confecc{ionis} d{i}c{t}e Indent{ure} starent & essent sei{sa}t{i} de & in Om{n}ib{us} p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Tilburye iux{ta}

m 535d

Clare Downeh{a}me Eastonhall & al{ijs} sup{ra} sp{ec}ificat{is} ad vsu{m} ip{s}ius nup{er} Comit{is} Oxon' CHECK & absq{ue} Impetic{ione} alicui{us} vasti

Et post eius decess{um} ad vs{um} d{i}c{t}e d{omi}ne M{ar}gerie vxor{is} s{ue} adtunc CHECK sup{er}stit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Et post eius decess{um} tunc ad vs{um} p{re}fat{i} Ed{wa}r{d}i nu{n}c Comit{is} Oxon' & hered{is} masc{uli} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} ad vs{um} hered{is} masc{uli} de Corp{or}e ip{s}ius nup{er} Comit{is} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} Rem{aner}e inde vlter{ius} t{a}lib{us} & h{uius}mo{d}i hered{is} de no{m}i{n}e de lez Veeres p{ro}ut in Indent{ura} p{re}d{icta} vlterius declarat{ur} & exprimit{ur} p{ro}ut p{er} eand{e}m Indent{uram} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{am} plen{ius} apparet

virtute Cui{us} id{e}m nup{er} Comes fuit de eisd{e}m Maner{iis} de Tylburye iux{ta} Clare Downeh{a}me & ceter{is} p{re}miss{is} vlt{erius} recitat{is} in d{omi}nico s{uo} ut de lib{er}o ten{emen}t{o} sei{sa}t{us} Rem{aner}e inde p{re}fat{e} d{omi}ne M{ar}gerie p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} Rem{aner}e inde vlter{ius} in forma p{re}d{icta}

Et q{uo}d p{re}d{ictum} script{um} Indent{atum} plenar{ie} conclus{um} concess{um} & agreat{um} fuit int{er} p{ar}tes p{re}d{ictas} q{uo}d p{re}d{ictus} nup{er} Comes a dat{o} CH d{i}c{t}i script{i} Indent{ati} ad lib{er}am volunt{atem} & pl{ac}it{um} dare concedere & assigna{re} vel appunctuar{e} potuisset offic{ium} & offic{ios} balliat' & balliat' tot' Maner{ium} terr{arum} ten{emen}t{um} & hereditam{en}t{um} s{uorum} cu{m} consuetud{inis} feod{i} s{ui} & feod{orum} p{er}tin{entibus} Offic{ijs} aliquib{us} p{er}sonis p{ro} termi{n}is vit{arum} eor{um} ut sibi placu{er}it

Et q{uo}d om{n}es p{er}sone CH quib{us} p{re}d{ictus} nup{er} Comes daret aut Concederet t{a}lia offic{ium} & feod{i} s{ui} h{ab}eant gaudeant & quiet{e} occup{ar}ent CH ead{e}m Offic{ia} s{e}c{un}d{u}m donu{m} Concess{um} & appunctuac{ionem} illius p{er} p{re}d{ictum} nup{er} Comit{em} fact' vers{us} ip{su}m nup{er} Comit{em} & hered{es} masc{ulos} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{os} & vers{us} Ed{war}d{u}m nu{n}c Comit{em} Oxon' & hered{es} masc{ulos} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{os} Comitiss{am} Oxon' & fr{atr}es p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} & hered{es} masc{ulos} de Corp{or}ib{us} s{uis} l{egi}time p{ro}creat{os} p{ro}ut p{er} id{e}m script{um} Indent{atum} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plen{ius} liquet & apparet.

Et Rem{anere} in man{ibus} d{omi}ne Regine ut sup{ra} p{atet}.

Et quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plena vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 42]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page