PRO WARDS 8/13 Part 53 of 78

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page

[53] Maner{ium} de Barwicke & Scotneys cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a}D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

m 538d

Arr{era}gia

[TEXT 53]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 53]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{ictum} Maner{ium} de Barwick et Scotneys cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} valor{is} xxxijli vs vd ob tent' p{er} ann{um} tent' simulcu{m} Maner{io} de Grayes in Hedningh{a}me Sibley & al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} sed de quo vel de quib{us} & p{er} que s{er}uic{ium} igno{ratur}

t{a}m p{ro}

eo q{uo}d diu ante obitu{m} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} & post Confecc{ionem} d{i}c{t}i act{us} p{ar}liam{en}ti

Quid{a}m Ed{mund}us Bewprie & Ed{wa}r{d}us Thursbye ar{miger} Recup{er}au{er}unt CH versus p{re}d{ictum} nup{er} Comit{em} p{re}d{icta} Maner{ia} de Barwicke & Scotneys in Com{itatu} Essex p{er} br{ev}e{m} d{omi}ni R{egis} de forma donac{ionis} in le discendere

Et virtute Recup{er}ac{ionis} illius ijd{e}m Ed{mund}us Bewprie & Ed{wa}r{d}us Thursbie fuer{unt} inde sei{sa}t{i} in d{omi}n{i}co s{uo} ut de feod{o} talliat{o}

Et sic inde sei{sa}t{us} existen{s} p{re}d{ictus} nup{er} Comes & p{re}fat{a} d{omi}na M{ar}geria vxor eius modo Comitissa Oxon' p{er}quesiuer' eis & hered{um} ip{s}ius nup{er} Comit{is} de eisd{e}m Ed{mun}do & Ed{wa}r{d}o p{re}d{icta} Maner{ia} de Barwick & Skotneys cu{m} p{er}tin{entijs} & p{ro} assuer' ip{s}or{um} nup{er} Comit{is} & d{omi}ne M{ar}gerie quid{a}m finis leuat{us} fuit de eisd{e}m Maner{ijs} cu{m} p{er}tin{entijs} inter eund{e}m nup{er} Comit{em} & p{re}fat{am} d{omi}nam M{ar}geriam Comitiss{am} Oxon' quer' & d{i}c{t}os Ed{mundu}m Bewprye & Ed{wa}r{d}um Thursbie defors & quemquid{e}m fin{em} ijd{e}m Ed{mund}us & Ed{wa}r{d}us Recognouer{unt} Maner{ia} p{re}d{icta} cu{m} p{er}tin{entijs} esse Ius ip{s}ius nup{er} Comit{is} ut illa q{ue} ijd{e}m Comes & M{ar}geria h{ab}uer{unt} de dono p{re}d Ed{mund}i & Ed{wa}r{d}i

Et illa Remiser' & quiet Clam' de se & hered{ibus} s{uis} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} & d{omi}ne M{ar}gerie & hered{ibus} ip{s}ius nup{er} Comit{is} p{ro}ut p{er} eund{e}m finem inter Record{am} Ph{illip}i & Marie nup{er} R{egis} & Regine Anglie de Co{mmun}i Banco s{uo} apud Westm{asterium} de Termi{n}o Pasche ann{o} Regn{i} ip{s}or{um} nup{er} R{egis} & Regine primo & s{e}c{un}do plen{ius} p{atet} de Record{o}

Virtute cuius id{e}m nup{er} Comes & ead{e}m d{omi}na M{ar}geria fuer{unt} de eisd{e}m Maner{ijs} cu{m} p{er}tin{entijs} sei{sa}t{i} viz Idem Comes in d{omi}nico s{uo} ut de feod{o}.

Et p{re}d{icta} d{omi}na M{ar}geria in d{omi}nico s{uo} ut de lib{er}o ten{emen}to.

Et sic sei{sa}t{us} existen{s} id{e}m nup{er} Comes obijt inde sei{sa}t{us}

Et d{omi}na M{ar}geria ip{su}m sup{er}uixit & se tenuit intus p{er} Ius accrescend{um}

Et est inde sola sei{sa}t{a} in d{omi}n{i}co s{uo} ut de lib{er}o ten{emen}t{o}.

Reu{er}c{i}one inde post eius decess{um} Ed{wa}r{d}o nu{n}c Comiti Oxon' & hered{ibus} s{uis} spectan'

q{ua}m p{ro}

Eo q{uo}d p{er} p{re}d{ictam} Indent{uram} sup{er}ius infra Comp{utu}m p{re}d{icti} Maner{ij} de Tilburye in tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem}sp{ec}ificat{arum} p{re}d{ictus} nup{er} Comes Concess{it}, agreauit & p{ro}misit ad & cu{m} p{re}fat{o} Duce Norff' Rob{er}to d{omi}no Dudley & Thoma Goldinge & hered{ibus} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e confecc{ionis} p{re}d{icte} Indent{ure} starent & essent sei{sa}t{i} de & in p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Barwick{es} & Scotneys & al{ijs} ad vs{um} ut in Indent{ura} p{re}d{icta} in Comp{ut}o p{re}d{icto} ad larg{um} sp{ec}ificat{a} plen{ius} declarat{ur}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} quodd{a}m script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pr{ia} subscr{iptum} dat{um} xijmo die mens{is} M{ar}cij ann{o} Regn{i} nup{er} R{egis} & Regine Ph{illip}i & Marie s{e}c{un}do & iijtio concessit [+Ioh{an}ni Churche sen{iori} &] Ioh{an}ni Churche Iun{iori} quend{a}m ann{ua}l{em} Redd{itum} Cvjs viijd vsual{is} Monet{e} Anglie exeunt' de Maner{ijs} s{uis} de Scotneys & Barwicke in Toppesfelde in Com{itatu} Essex

H{ab}end{um} p{re}d{ictum} ann{ua}l{em} Redd{itum} p{re}fat{o} Ioh{an}ni Churche sen{iori} & Ioh{an}ni Churche Iun{iori} & alter{ius} eor{um} diutius viuen{tium} & assign{atis} s{uis} duran{te} vit{a} s{ua} ad duos ann{i} terminos viz ad fest{a} annunciac{ionis} b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i equ{al}is porc{ionibus} cu{m} offic{io} Sen{escal}l{i} Maner{ium} s{uum} de Lam{er}she & Colne Wake in Com{itatu} Essex ac maner{ium} de Hengeston Swaffh{a}me & Bulbeck in Com{itatu} Cantabr' s{e}c{un}d{u}m eff{e}c{tu}m script{i} p{re}d{icti} cu{m} Cl{aus}o [SIC] districc{ionis} p{ro} non soluc{ione} Redd{itus} p{re}d{icti} ut p{er} d{i}c{tu}m script{um} in Inquis{itione} p{re}dict{a} Sp{ec}ificat' plenius Liquet & Apparet.

Et Quequid{e}m D{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plena vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 53]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page