PRO WARDS 8/13 Part 54 of 78

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page

[54] Maner{ium} de ffingrith cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo in Iunctur{a} D{omi}ne Comitiss{e} Oxon'

Comp{ut}us Ten{em}en{torum} & Occupat{orum} Manor{ij} p{re}d{icti} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 54]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

m 539

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 54]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Maner{ij} de ffingrith cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xljli ixs ijd tent' simulcu{m} Maner{io} de Greys in Hedningh{a}me Sibley & al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} sed de quo vel de quib{us} & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}

Eo q{uo}d p{er} p{re}d{ictam} Indent{uram} sup{er}ius infra p{re}d{ictum} Maner{ium} de Tilbury in tit{u}lo exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{itionem} sp{ec}ificat{arum} p{re}d{ictus} nup{er} Comes concess{it} agreauit & p{ro}misit ad & cu{m} p{re}fat{o} duce Norff' Rob{er}to d{omi}no Dudley & Thom{a} Goldinge & hered{ibus} s{uis} q{uo}d ip{s}e nup{er} Comes hered{es} & assign{ati} s{ui} a temp{or}e confecc{ionis} Indent{uris} p{re}d{icte} starent & essent sei{sa}t{i} de & in p{re}d{icto} Maner{io} de ffingrith int{er} al{ia} ^\\ut// in Comp{ut}o p{re}d{icto} sp{ec}ificat{ur} ad vs{um} ip{s}ius nup{er} Comit{is} p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue} absq{ue} impetic{ione} alic{uius} vast{i}.

Et post eius decess{um} ad vsu{m} d{omi}ne M{ar}gerie vxor{is} s{ue} ad tunc sup{er}st{itis} CH p{ro} termi{n}o vit{e} s{ue}

Et post eius decess{um} ad vsu{m} p{re}fat{i} Ed{wa}r{d}i nu{n}c Comit{is} Oxon' & hered{is} masc{uli} de Corp{or}e s{uo} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} ad vsu{m} hered{is} masc{uli} de Corp{or}e ip{s}ius nup{er} Comit{is} l{egi}time p{ro}creat{i}.

Et p{ro} def{e}c{t}u t{a}lis exit{us} Rem{aner}e inde vt in Indent{ura} p{re}d{icta} in p{re}d{icto} Comp{ut}o Maner{ij} de Tilburye ad larg{um} sp{ec}ificat{i} plen{ius} declarat{ur}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscript{um} dat{um} xxiiijti die Iunij ann{o} Regn{i} nup{er} R{egis} E{dwardi} vjti ijdo concess{it} Ioh{an}ni Smith offic{ium} ball{ij} Maner{ium} de ffyngreth & Blackamore in Com{itatu} Essex & offic{ium} Custod{is} omn{ium} bosc{orum} & subbosc{orum} sup{ra}dict{um} Maner{ium} crescen' siue crescend{um}

H{ab}end{um} & ex{er}cend{um} offic{ium} p{re}d{ictum} cu{m} om{n}ib{us} Com{m}odit{atibus} ^\\&// advauntag{ijs} p{re}fat{o} Ioh{an}ni Smithe p{er} se vel p{er} suffic{ientem} deput{atum} s{uum} ad fest{um} s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{ro}x{imum} post dat{um} script{i} p{re}d{icti} ad terminu{m} vit{e} ip{s}ius Ioh{an}nis Smithe p{er}cipiend{um} ann{ua}ti{m} p{ro} ex{er}citio{ne} offic{ij} p{re}d{icti} exitur' de Maner{ij} p{re}d{icti} feod{o} lxs legal{is} monet{e} Anglie

Sol{uendum} & Retinend{um} ann{ua}ti{m} ad duos ann{i} termi{n}os magis vsual{is} p{ro}ut p{er} script{um} p{re}d{ictum} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plen{ius} liquet & apparet.

Et quequid{e}m d{omi}na M{ar}geria adhuc sup{er}stes & in plen{a} vit{a} existit.

S{u}m{ma} D# null{a}

Incr{e}m{entum} Redd{itum} p{er} sup{er}uis{orem} feodar{ij}

[TEXT 54]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de Incr{ement}o Redd{itus} terr{e} p{re}d{icte} ad xs p{er} ann{um} sic arentat' p{er} sup{er}uis{orem} inde p{er} Ioh{ann}em Glascocke gen{er}os{um} feodar{ium} sup{er}ius & Rec{eptorem} omn{ium} terr{arum} Ward{orum} d{omi}ne Regine in Com{itatu} Essex fact' & in Cur{ia} Ward{orum} & lib{er}ac{ionum} d{omi}ne Regine de Record

Rem{anere} plus q{ua}m p{er} Inquis{itionem} p{re}d{ictam} comp{er}t{um} existit c{aus}a sup{er}ius in Tit{u}lo p{re}ceden{to} sp{ec}ificat{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 54]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page