PRO WARDS 8/13 Part 72 of 78

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page

[72] Maner{ium} de Canfelde Magn{a} cu{m} p{er}tin{entijs} in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex p{ar}cell{a} terr{arum} p{re}d{ictum} ac modo assign{atum} vers{us} volunt{atam} d{i}c{t}i nup{er} Comit{is}

Comp{ut}us Henr{ici} Golding ar{migeri} Rob{er}ti Christmas & Ioh{an}nis Turnor gen{er}os{i} exec{utorum} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} occupat{orum} siue Coll{ectorum} Redd{itum} terr{arum} p{re}d{ictum} p{er} tempus p{re}dict{um}

Arr{era}gia

[TEXT 72]

Nulla p{ro}ut p{atet} in pede Comp{ut}i Ann{i} p{ro}x{imi} p{re}ceden{ti}

S{u}m{ma} D# null{a}

Exit{us} terr{arum} p{er} Inquis{icionem}

[TEXT 72]

Nec r{eceptus} de aliquo p{ro}fic{uo} p{ro}uen{iento} siue crescen{te} de exit{ibus} p{re}d{icti} Man{er}ij de Canfelde magna cu{m} p{er}tin{entijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} ann{ualis} val{oris} xxxvli iiijs ijd tent' simulcu{m} p{re}d{icto} Maner{io} de Tilburye iux{ta} Clare cu{m} al{ijs} in Com{itatu} p{re}d{icto} sed de quo vel de quib{us} & p{er} q{ue} s{er}uic{ium} igno{ratur}.

Eo q{uo}d simulcu{m} p{re}d{ictis} Maner{ijs} de Wyvenho Newers & Batteswicke ac cu{m} al{ijs} Maner{ijs} terr{is} & ten{emen}t{is} hic postea inferius sp{ec}ificat{is} Maner{ium} p{re}d{ictum} cu{m} p{er}tin{entijs} assign{atur} vers{us} p{er}formac{ionem} vlt{ime} voluntat{is} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is} t{a}m p{er} actu{m} p{ar}liament{i} p{re}d{icti} sup{er}ius in Comp{ut}o Honor{is} Castr{i} & Maner{ij} de Hedningh{a}me in p{re}d{icto} Com{itatu} Essex ad larg{um} sp{ec}ificat{ur} q{ua}m p{er} p{re}d{ictam} Indentur{am} sup{er}ius in Comp{ut}o p{re}d{ictorum} Maner{iorum} de Wyvenho Newers & Batteswicke in Com{itatu} p{re}d{icto}si{mi}lit{er} sp{ec}ificat{ur} p{ro} termi{n}o xxti annor{um} p{ro}x{imorum} sequen{tium} post mort{em} p{re}d{icti} nup{er} Comit{is}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} q{uo}dd{a}m script{um} s{uum}

m 546d

sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} & man{u} s{ua} p{ro}pria subscr{iptum} geren{tem} dat{um} xxvto die Octobr{is} ann{o} Regni d{omi}ne nu{n}c E{lizabethe} Regine s{e}c{un}do p{ro} & in considerac{i}one boni veri & fidelis s{er}uicij p{er} Ioh{an}nem Wiseman gen{er}os{um} sibi preantea Impens{um} & deinde Impendend{um} dedit & Concessit eid{e}m Ioh{an}ni Wiseman offic{ium} balliui & ball{ij} omn{ium} & sing{u}lor{um} Redd{itum} & Reu{er}c{i}onu{m} p{ro}fic{uum} & alior{um} hereditame{n}t{um} & possess{ionum} Maner{ij} s{ui} de Canfeilde magna in Com{itatu} Essex

Ac ip{su}m Ioh{an}nem Wiseman balliuiu{m} Maner{ij} p{re}dict{i} fecit & Constituit.

H{ab}end{um}& gaudend{um} officiu{m} p{re}d{i}c{tu}m p{re}fat{o} Ioh{an}ni Wiseman p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deputat{um} s{uum} siue deput{atuos} s{uos} sufficien{tes} p{ro} termi{n}o vite natural{is} ipius Ioh{an}nis.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} s{uum} p{re}d{i}c{tu}m in considerac{i}one p{re}d{i}c{t}a dedit eid{e}m Ioh{an}ni Wiseman p{ro} officio p{re}d{icto} ex{er}cend{o} & occupand{o} vad{ij} & feod{i} lxs bone & legalis monete Anglie exeun' de Maner{io} p{re}d{ict}o ad duos ann{i} Termi{n}os viz ad ffesta Annunciac{i}onis b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{er} equales porc{i}ones duran{te} termi{n}o vit{e} naturalis dict{i} Ioh{an}nis Wyseman ann{ua}ti{m} Soluend{um} p{ro}ut p{er} Id{e}m script{um} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plenius Liquet & apparet.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} q{uo}dd{a}m aliud script{um} dat{um} xmo die Nouembris anno Regni nup{er} Regis H{enrici} viijui xxxvjto p{ro} & in Considerac{i}one boni veri & fidelis s{er}uicij sibi p{er} Rob{er}tu{m} Harvye p{re}antea Impens{um} & Imposterum Impendend{um} dedit & Concessit eid{e}m Rob{er}to officiu{m} Custodiend{um} p{ar}ci s{ui} & ball{ij} siue balliat{us} Maner{ij} s{ui} de Canfeilde Magna in Com{itatu} Essex

H{ab}end{um} tenend{um} occupand{um} & gaudend{um} p{re}dict}um} offic{ium} cu{m} p{er}tin{entijs} p{re}fat{o} Rob{er}to Hervye p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deput{atum} s{uum} siue deput{atos} s{uos} sufficien{tes} a die dat{um} p{re}dict{i} script{i} duran{te} toto termi{n}o vit{e} naturalis ip{s}ius Rob{er}ti Harvey.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} script{um} p{re}dict{tum} in Considerac{i}one p{re}d{i}c{t}a dedit & Concessit p{re}dict{o} Rob{er}to Harvye p{ro} officio p{re}d{icto} ex{er}cend{o} & occupand{o} quand{a}m ann{uita}t{em} siue ann{ua}l{em} Redd{itum} vjli xxd sterling' ad ffest{a} an{n}unciac{i}onis b{ea}te Marie Virginis & s{an}c{t}i Mich{ael}is arch{angel}i p{er} equales porc{i}ones ann{ua}ti{m} Soluend{um} duran{te} vit{a} natural{e} p{re}d{i}c{t}i Rob{er}ti Harvye.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes vlterius p{er} script{um} p{re}d{i}c{tu}m Concessit quod p{ro} non soluc{i}one p{re}dict{e} ann{uita}t{is} siue ann{ualis} Reddit{us} bene licerit p{re}fat{o} Rob{er}to Harvey & assign{atis} s{uis} in p{re}dict{um} Maner{ium} distringere p{ro}ut p{er} script{um} p{re}d{ictum} in Inquis{itione} p{re}d{icta} sp{ec}ificat{um} plenius liquet & apparet

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes p{er} aliud script{um} s{uum} sigillo s{uo} ad arma sigillat{um} geren{tem} dat{um} xmo die Decembris ann{o} Regni nup{er} R{egis} H{enrici} viijui xxijdo concessit Ioh{an}ni Wyseman & Thome Wiseman filio s{uo} p{ro} bono Consilio s{uo} p{er} dict{um} Ioh{ann}em Wiseman sibi Impens{um} officiu{m} Auditor{is} omn{ium} & singul{orum} Rec{eptorum} Ball{iorum} & alior{um} quor{um}cu{m}q{ue} Ministr{orum} seu Computan{tum} om{ni}mod{orum} CH omn{ium} & sing{u}lor{um} Castror{um} & Hereditam{en}t{um} quor{um}cu{m}q{ue} CH

Ac ip{s}os Ioh{ann}em Wyseman & Thomam Auditor{es} omn{ium} & sing{u}lor{um} Rec{eptorum} p{ro} om{n}ib{us} Castr{is} d{omi}nijs & hereditament{ibus} infra Regnu{m} Anglie fecit & Constituit

H{ab}end{um} offic{ium} p{re}d{ictum} p{re}fat{o} Ioh{an}ni & Thome Wyseman p{er} se vel p{er} sufficien{tem} deput{atum} s{uum} iuxta & s{e}c{un}d{u}m Leges Anglie de temp{or}e in tempus durant{e} eor{um} vit{a}.

Necnon eor{um} alterius diutius viuen{tium} Audiend{um} termi{n}and{um} & finiend{um}.

Et p{re}d{ictus} nup{er} Comes insup{er} Concessit p{re}fat{o} Ioh{an}ni & Thome p{ro} d{i}c{t}o Officio ex{er}cend{o} durant{e} vit{a} s{ua} natural{e} necnon alterius eor{um} diutius viuen{tium} quend{a}m ann{ua}l{em} Reddit{um} xxli sterling' exeun' de Maner{io} s{uo} de Canfelde Magna in Com{itatu} Essex eis siue eor{um} diutius viuen{tium} vel eor{um} deputat' p{er} man{us} ball{ij} & ffirmar{ij} maner{ij} p{re}d{icti} ad ffesta [for festum] omn{ium} s{an}c{t}or{um} ann{ua}ti{m} Soluend{um} vnacu{m} o{mn}ib{us} ffeodis & Regard{is} eid{e}m officio debit' & Consuet' &c cu{m} Cl{aus}o districc{i}onis si def{e}c{t}us fiat in soluc{i}one ut p{re}d{i}c{tu}m est p{ro}ut p{er} d{i}c{tu}m Script{um} in Inquis{itione} p{re}dict{a} sp{ec}ificat{um} plenius liquet & apparet.

Et quequid{a}m vltima volunt{as}d{i}c{t}i nup{er} Comit{is} adhuc non p{er}implet{ur}.

S{u}m{ma} D# null{a}

[TEXT 72]

S{u}m{ma} Tot{a}lis Re{cep}t{ionum} D# nulla

GOTO Previous   GOTO Next   EXIT to calling page